Bologna 2018

Nemocnice podporující zdraví Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole se jako jedna z prvních nemocnic ČR v roce 2003 zapojila do mezinárodního programu Zdravá nemocnice – Health Promoting Hospitals. V praxi to znamená, že nemocnice realizuje principy podpory zdraví deklarované WHO.

Program Zdravá nemocnice zahrnuje komplexní problematiku podpory zdraví, projekty jsou zacíleny jak na pacienty tak i zdravotnické pracovníky.

Na rok 2018 je hlavním tématem Fakultní nemocnice v Motole podpora ne-kuřáctví pod heslem:

Chcete přestat kouřit? Podpoříme Vás!

Na základě sebehodnocení jsme získali v roce 2018 certifikát Nekuřácká nemocnice

Světový den bez tabáku

31. 05. 2018 jsme byli aktivní v rámci Světového dne bez tabáku

Mezinárodní konference v Boloni 2018

06. 06. – 08. 06. 2018 budeme prezentovat náš projekt podpory na mezinárodní konferenci v Bologni.

Podporujeme nemocniční kulturu pomocí aktivit pro zaměstnance, návštěvníky nemocnice a pacienty (viz procházky, sbor). Naše prezentace pod názvem Podpora nemocniční kultury bude také součástí mezinárodní konference v Bologni.

Procházky

Pravidelné procházky zaměstnanců FN Motol a dalších zájemců byly zahájeny v rámci projektu Podpora nemocniční kultury v roce 2015. Scházíme se většinou každou první sobotu v měsíci s výjimkou letních prázdnin. Procházku přizpůsobujeme ročnímu období, s prodlužujícími se dny jsou procházky delší a dále od Prahy, v zimních měsících vyrážíme po blízkém okolí, nebo procházku spojíme s kulturní akcí. Aktivních účastníků bývá většinou do 20, ale další zaměstnanci naše procházky využívají pro vlastní inspiraci a po naplánované trase chodí v čase, který jim vyhovuje.

Smíšený pěvecký sbor   AcorD  Fakultní nemocnice v Motole

  • Zahájil činnost– 10. listopadu 2015
  • Sbormistr – Alena Jelínková, studentka Hudební akademie múzických umění v Praze
  • Členy jsou zaměstnanci FN Motol (nyní 31), Nové členy sbor stále hledá a přijímá
  • Pravidelná setkání  jsou 1x týdně v úterý
  • První veřejné vystoupení pro zaměstnance i pacienty se uskutečnilo – 15. prosince 2015
  • Repertoár – zhruba třicet písní v českém, anglickém, německém a latinském jazyce
Skip to content