Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Dárci

Fakultní nemocnice v Motole se řadí ke špičkovým zdravotnickým pracovištím. Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba, kdy příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.

Informace pro dárce FN Motol

Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.

Vzory smluv jsou také k dispozici na právním odboru FN Motol.
Informace: Právní odbor, telefon 22443 1098

Finanční dary je možno poslat do Česká národní banky na bankovní depozitní účet FN Motol.

běžný účet - dary: 50008-17937051/0710

Variabilní symbol: viz. níže uvedené číslo konkrétního konta

Profily jednotlivých pracovišť FNM

Pokud chcete poskytnout dar FN Motol, ale nejedná se Vám o konkrétní pracoviště nebo účel, prosím, uveďte variabilní symbol 2100 tj. společná režie FN Motol nebo 9999 - konto darů bez určení účelu. Pokud se jedná o dar v souvislosti s pandemií koronaviru, připište na konec variabilního symbolu číslo „17“,  např. 210017, 999917.

Finanční dar můžete poskytnout:

  • převodem z účtu
  • platbou poštovní poukázkou
  • platbou v hotovost

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Seznam kont FN Motol:

      │   0001  │  A  │ Kl.děts.hematol.a onkol.                   
      │   0002  │  A  │ Pediatr.klinika -3 B                      
      │   0010  │  A  │ Ředitel nemocnice                       
      │   0011  │  A  │ Vzdělávací středisko                       
      │   0012  │  A  │ Úsek nám.pro kvalitu a org.               
      │   0014  │  A  │ Investiční oddělení                        
      │   0015  │  A  │ Léčebně prevent.péče(LPP)nám.             
      │   0016  │  A  │ Hlavní sestra                              
      │   0018  │  A  │ Odd.slaboproudu                           
      │   0040  │  A  │ Oddělení dopravy                           
      │   0071  │  A  │ Oddělení OTČ                               
      │   0073  │  A  │ Oddělení ubytoven                          
      │   0079  │  A  │ Odd.zdravotní techniky                     
      │   0085  │  A  │ Oddělení styku se ZP                       
      │   0100  │  A  │ "100" let České děts.nemocnice             
      │   0101  │  A  │ Samostatné oddělení vzdělávání             
      │   0109  │  A  │ Oddělení mléčné kuchyně                    
      │   0110  │  A  │ Sociální oddělení                          
      │   0111  │  A  │ Obchodní oddělení                          
      │   0138  │  A  │ Odbor nákupu                               
      │   0150  │  A  │ Úsek náměstka LPP-dětská část              
      │   2100  │  A  │ FNM-společná režie                         
      │   2101  │  A  │ 1.interní klinika -dospělí                 
      │   2110  │  A  │ Oddělení inf.hepatitidy                    
      │   2115  │  A  │ Pneumologická klinika-TRN                  
      │   2118  │  A  │ Neurologická kl.-dospělí                   
      │   2119  │  A  │ Dětská neurolog.klinika                   
      │   2121  │  A  │ Dětská psych.klinika                       
      │   2122  │  A  │ Dětská psych.kl.- Autismus                 
      │   2126  │  A  │ Pediatrická klinika (1.děts.kl             
      │   2128  │  A  │ Kardiochir.klinika- dospělí                
      │   2129  │  A  │ Dětské kardiocentrum                       
      │   2130  │  A  │ Gynekologicko-porodnická kl.               
      │   2131  │  A  │ Klinika gyn.dětí a dospív.                
      │   2132  │  A  │ Klinika gynekologické onkol.               
      │   2133  │  A  │ 3.chirurgická klinika                      
      │   2134  │  A  │ Chirurgická klinika-dospělí                
      │   2135  │  A  │ Chirurgická klinika-děti                   
      │   2136  │  A  │ Spondylochirurgická klinika                
      │   2137  │  A  │ Traumatologické oddělení                   
      │   2139  │  A  │ Kardiologická klinika-dospělí              
      │   2140  │  A  │ Dětská neurochirur.klinika                 
      │   2141  │  A  │ Oddělení neurochir.-dospělí                
      │   2142  │  A  │ Klinika anestez.a resusc.- KAR             
      │   2143  │  A  │ Odděl.chronické res.a int.péče             
      │   2144  │  A  │ Dětská ortopedická klinika                 
      │   2145  │  A  │ Ortopedická klinika                        
      │   2146  │  A  │ I.ortopedická klinika                      
      │   2147  │  A  │ Urologická klinika-dospělí                 
      │   2150  │  A  │ Centr.pro léč.a výzk.bolest.st             
      │   2152  │  A  │ Otolaryngologie (ORL)-dospělí              
      │   2154  │  A  │ Otolaryngologická kl.-dětská               
      │   2158  │  A  │ Dětská oční klinika                        
      │   2160  │  A  │ Dětská stomatologická klinika              
      │   2164  │  A  │ Dermatovenerologická klinika               
      │   2166  │  A  │ Radioterapeutické oddělení                 
      │   2170  │  A  │ Radioizotopové oddělení                    
      │   2173  │  A  │ Klinika rehabil.-spinální jedn             
      │   2191  │  A  │ Odd.urgentního příjmu-dospělí              
      │   2194  │  A  │ Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí
      │   2197  │  A  │ Novorozenci -JIRP                          
      │   2222  │  A  │ Centrum asistované reprodukce              
      │   2227  │  A  │ Pediatrická klinika-alergici               
      │   2230  │  A  │ Gyn.-por.klinika- pooperační o             
      │   3100  │  A  │ Klinika tělových.lékařství                 
      │   3110  │  A  │ Centrum péče o cizince                     
      │   3111  │  A  │ Oddělení klinické psychologie              
      │   3156  │  A  │ Otolaryngologie-Dr.Vymlátilová             
      │   3158  │  A  │ Centrum zrakových vad                      
      │   3180  │  A  │ Oddělení lék. gen. 2/Dr.Macek/             
      │   3182  │  A  │ Ústav biologie a lék.genetiky              

      │   3183  │  A  │ Dětská poliklinika

      │   3121  │  A  │ Oddělení revmatologie dětí a dospělých   
      │   4444  │  A  │ Konto "OXANA"                              
      │   4601  │  A  │ Léčebna dlouh.nemocných-LDN 1            
      │   4602  │  A  │ Léčebna dlouh.nemocných-LDN 2            
      │   7001  │  A  │ Gyn.-por.klinika -JIP                      
      │   7002  │  A  │ Gyn.-por.klinika- konzerv.odd.             
      │   7003  │  A  │ Pediatrická kl.-imunogen.lab.              
      │   7004  │  A  │ Gyn.-por.klinika-šestinedělí               
      │   7005  │  A  │ Gyn.-por.klinika-senologie                 
      │   7006  │  A  │ Gyn.-por.klinika-operační sál              
      │   7007  │  A  │ Klinika děts.chir.- Sestry                 
      │   7008  │  A  │ Pediatrická kl.-dr.Pohunek                 
      │   7009  │  A  │ Dobrovol.a psychosoc.programy              
      │   7010  │  A  │ Gyn.-por.klinika-rizikové odd.             
      │   7011  │  A  │ Děts.neuroch.-přístrojové vyb.             
      │   7012  │  A  │ Neonatologické listy- dr.Čihař             
      │   7013  │  A  │ Neurochirurgie-dospělí                     
      │   7014  │  A  │ Kl.D.hemat.-Nadace Duhová ener           
      │   7016  │  A  │ Místnost ticha-nám.pro oš.péči             
      │   7017  │  A  │ Ústav imunol.-kl.st.výzkum vak             
      │   7018  │  A  │ Centrum komplex.péče pro děti.             
      │   7019  │  A  │ Podpora pom.rozv.zem.(děts.kar             
      │   7020  │  A  │ Nadace ČP -Dětské kardio                   
      │   7777  │  A  │ Rekonstr.dětské fakult.nem.DFN             
      │   8001  │  A  │ Dotace MHMP MUDr.Kašparová               
      │   8002  │  A  │ Dotace MHMP PhDr.Vymlátilová               
      │   8003  │  A  │ Dotace MHMP Dr.Řehořová                    
      │   8005  │  A  │ Dotace MHMP MUDr.Machovcová            

      │   8006  │  A  │ Liga proti rak.dr.Eckschlager    

    │   8888  │  A  │ Děts.neurochirurgie                        
    │   9901  │  A  │ Odd.klinické biochem.,virol.               
    │   9910  │  A  │ Oddělení klinické hematologie              
    │   9911  │  A  │ Krevní banka                               
    │   9915  │  A  │ Ustř.radiodiagnostické odd.                
    │   9916  │  A  │ Klinika zobraz.metod (KZM)                 
    │   9930  │  A  │ Rehabilitační klinika                      
    │   9940  │  A  │ Ústav patol.a molek.medicíny               
    │   9970  │  A  │ Oddělení lékař.mikrobiologie               
    │   9972  │  A  │ Imunologická laboratoř                     
    │   9973  │  A  │ Centrální operační sály                    
    │   9975  │  A  │ Sociální oddělení                          
    │   9978  │  A  │ Transplantační centrum                     
    │   9979  │  A  │ Ústavní lékárna                            
    │   9986  │  A  │ Oddělení spotř.zdrav.mater.                
    │   9999  │  A  │ Dary bez určení NS                         

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY