Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol je zařízením oboru pneumologie a ftizeologie, který se zabývá se prevencí, diagnostikou, léčbou, posudkovou činností a výzkumem všech onemocnění dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy.

Obor se zaměřuje i na omezování přechodu akutní fáze nemoci v chronickou a racionalizaci péče o osoby s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí.

Na klinice probíhá výuka pneumologie pro studenty 2. LF UK III., IV. a VI. ročníku, včetně studentů zahraničních, kterou vedou pedagogičtí pracovníci, a zapojují se do ní všichni druhoatestovaní lékaři.

Klinika je zapojena do systému postgraduálního vzdělávání, její pracovníci mají přednášky v IPVZ, na klinice probíhají stáže bronchologie pro začátečníky i pro pokročilé, cytologická stáž a stáže intenzivní péče.

Pracovníci kliniky se aktivně účastní odborných setkání doma i v zahraničí a jsou publikačně aktivní.

Kontakty

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
tel.: 224 436 601
e-mail: libor.fila@fnmotol.cz

MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
tel.: 224 436 601
e-mail: dmitry.rakita@fnmotol.cz

Mgr. Jana Zelenková
tel.: 224 436 605
e-mail: jana.zelenkova@fnmotol.cz

Sekretariát
tel.: 224 436 601, 224 436 602

fax: 224436620
e-mail: pneumologie@fnmotol.cz

Umístění:

budova č. 21
přízemí - ambulantní část, bronchologie, funkční laboratoř
1. patro - vedení, JIP, spánková laboratoř
2. a 3. patro - lůžková stanice 1, 2 a 3

Přednosta:

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
tel.: 224 436 601
e-mail: libor.fila@fnmotol.cz

Primář:

MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
tel.: 224 436 601
e-mail: dmitry.rakita@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Jana Zelenková
tel.: 224 436 605
e-mail: jana.zelenkova@fnmotol.cz

Vedoucí lékaři:

Ambulance:
MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
tel.: 224 436 646
e-mail: dmitry.rakita@fnmotol.cz

JIP:
MUDr. Martina Víchová
tel.: 224 436 630
e-mail: martina.vichova@fnmotol.cz

1. lůžková stanice:
MUDr. Luis Fernando Casas Méndez
tel.: 224 436 672, 224 436 635
e-mail: luis.mendez@fnmotol.cz

2. lůžková stanice:
MUDr. Alžběta Grandcourtová
tel: 224 436 660
e-mail: alzbeta.grandcourtova@fnmotol.cz

3. lůžková stanice:
MUDr. Zdeňka Chládková
tel.: 224 436 632
e-mail: zdenka.chladkova@fnmotol.cz

Sekretariát:

Magdalena Vaňkátová, Alexandra Klímová
tel.: 224 436 601, 224 436 602
fax: 224 436 620
e-mail: pneumologie@fnmotol.cz

Ambulance

Součástí ambulantní složky je akutní ambulance pro náhle zhoršené pacienty s plicním onemocněním, kdy ambulantní pneumolog vyčerpal veškeré možnosti k jejích léčbě, tato ambulance je zároveň i ambulance příjmová, proto prosíme o pochopení a respektování pravidla že zaprvé pořadí pacientů určuje lékař, a zadruhé přednost mají nemocní nastupující k hospitalizace. Z těchto důvodů prosíme pacienty a kolegy o snahu co nejvíc případů řešit v specializovaných ambulancích v místě bydliště. 

Dále je v ambulantní složce evidováno bronchologické pracoviště, funkční laboratoř a cytologická laboratoř.

Akutní ambulance

MUDr. Chládková Zdeňka

MUDr. Tazbirková Simona

MUDr. Gavriliuk Anastasiia

MUDr. Sedláková Katarína

MUDr. Vyskočilová Kristýna

MUDr. Kalincová Katarina

MUDr. Dutková Alžběta

MUDr. Kotowski Tereza

MUDr. Trnková Denisa

Ordinace

 dopoledne

odpoledne

umístěníkontaktyObjednání pacientů

pondělí
úterý
středa

čtvrtek pátek

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.30
8.00-12.00
8.00-12.00
12.30-15.00
12.30-15.00
13.00-15.00
12.30-15.00
12.30-14.15
Budova č. 21, přízemí Ambulance č. 4224436663
bez objednání

Všeobecná ambulance

MUDr. Víchová Martina
MUDr. Csémyová Soňa
MUDr. Grandcourtová Alžběta

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístěníkontaktyObjednání pacientů
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
 

 
 
  
8.00-12.30

10.00-12.30
 
13.00-15.00
 
 
 
13.00-14.00
13.00-15.00
13.00-14.30
 

Budova č. 21, přízemí Ambulance č. 6, 8 a 9

224436607

224436642

224436646

 

Poradna pro dospělé nemocné s cystickou fibrózou

doc. MUDr. Fila Libor, PhD.
MUDr. Grandcourtová Alžběta

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístění             kontaktyObjednání pacientů

úterý

středa

čtvrtek

pátek

 

 

9.30-12.30

10.00-12.00

10.00-12.00

13.00-15.00

13.00-15.00

 

12.30-14.00

Budova 21, Přízemí Ambulance č. 8, 9

224436600

224436601

224436646

Transplantační ambulance

MUDr. Valentová Bartáková Lucie
MUDr. Šterclová Martina, PhD.
MUDr. Dutková Alžběta
MUDr. Vyskočilová Kristýna

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístěníkontaktyObjednání pacientů

Pondělí

Úterý

Středa

 

8.00-12.00

8.00-12.00

9.00-12.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Budova č. 21, Přízemí Ambulance č. 13224436642224436646

Centrum pro obtížně léčitelné astma

MUDr. Vlachová Alena, MUDr. Tazbirková Simona

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístěníkontaktyObjednání pacientů

Úterý

 

 

10.00-12.00

13.00-14:00Budova č. 21, Přízemí Ambulance č. 6, 8224436672224436646

Centrum léčby závislosti na tabáku

MUDr. Csémyová Soňa

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístěníkontaktyObjednání pacientů
středa-13.00-16.00Budova č. 21, Přízemí Ambulance č.6224436607224436646

Ambulance onemocnění intersticia

MUDr. Martina Šterclová, PhD., MUDr. Lisá Pavlína, MUDr. Skalická Edita

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístěníkontaktyObjednání pacientů

úterý

středa

čtvrtek

11.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

12.30-15.00

12.30-15.00

12.30-14.00

Budova č. 21, Přízemí Ambulance č. 8224436642224436646

Onkologická ambulance

MUDr. Koubková Leona

Ordinace

 dopoledneodpoledneumístěníkontaktyObjednání pacientů
pondělí – pátek8.30 - 12.0013.00- 14.30Budova č. 21 Přízemí Ambulance č. 10
  • Bronchologické pracoviště
  • Spánková laboratoř
  • Cytologická laboratoř
  • Funkční laboratoř

Lůžková část Pneumologické kliniky se skládá ze 3 standardních lůžkových oddělení a jednotky intenzivní péče o celkové kapacitě 70 lůžek ( 3x20 lůžek a 10 lůžek JIP).

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče byla na našem pracovišti otevřena v únoru 1993. Je zde poskytována péče nemocným s celým spektrem akutních a život ohrožujících stavů v pneumologii. Jde především o exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci a bronchiálního astmatu, pneumonie, fluidotoraxy včetně empyémů hrudníku, pneumotoraxy, plicní fibrózy, hemoptýzy a stenózy velkých dýchacích cest, včetně observace nemocných po intervenčních bronchologických výkonech.

V současnosti disponuje JIP 10 lůžky, z přístrojů pro mechanickou ventilaci jsou k dispozici tři ventilátory Rafael Silver (invazivní i neinvazivní ventilace) a dva přístroje Philips Respironics V60 (neinvazivní ventilace). V posledních letech je na JIP hospitalizováno cca 300 nemocných ročně, mechanická ventilace indikována u cca 50 z nich.

Spolupráce s dalšími pracovišti FN Motol se týká především Kliniky anestézie a resuscitace, Kliniky zobrazovacích metod (intervenční radiologické výkony), III. chirurgické kliniky a Interní kliniky.

Standardní oddělení

Pokoje na standardních odděleních jsou maximálně 3 lůžkové a mají vlastní příslušenství, které sdílí se sousedním pokojem, výjimkou jsou 3 pokoje pouze s vlastním sociálním zařízením, které se mohou užívat  k případné izolaci nemocných. Pokoje jsou vybaveny televizním přijímačem. Na větším lůžkovém oddělení  je k dispozici jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj, který je vybaven telefonem, zásuvkou na počítač, lednicí a televizí. Oddělení disponuje rotopedem, který je pacientům k dispozici k rehabilitaci a to případně i za asistence rehabilitačního pracovníka, který na oddělení dochází. Chodící nemocní mohou používat jídelnu s televizí a knihovnou.
Oddělení jsou vybavena pro léčbu netuberkulózních plicních onemocnění  (plicní záněty, nádorová onemocnění, vrozené a získané poruchy plic, onemocnění plicního oběhu).  Pacienty s podezřením na tuberkulózou od června 2004 na klinice pouze diagnostikujeme a poté překládáme k následné  péči do některého specializovaného odborného léčebného ústavu. Nemocným je  v rámci  péče k dispozici sociální pracovník, dietní konziliář a duchovní útěcha duchovním dle přání nemocného.

Plicní oddělení bylo v motolské nemocnici otevřeno již při jejím vzniku, 4.1.1943. Prvním primářem byl věhlasný český pneumoftizeolog prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, DrSc. (1943-1945). Dalšími vedoucími pracovníky byli prim. MUDr. Antonín Platil (1945-1978), doc. MUDr. Jan Münz, CSc. (1978-1984) a prim. MUDr. Vladimír Mikulenka CSc. (1984-1992).

Zprvu se jednalo s 230 lůžky o největší oddělení motolské nemocnice, postupně se však s poklesem počtu nemocných tuberkulózou a s otevřením dalších plicních oddělení v Praze i jejím okolí počet lůžek zmenšoval. Současně však docházelo k nárůstu počtu netuberkulózních nemocných. Od roku 1979 pracuje poradna pro nemocné s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a od roku 1987 jako první v českých zemích i poradna pro dospělé nemocné s cystickou fibrózou. Bronchoskopie byly prováděny již od konce 50. let, vlastní funkční laboratoří pracoviště disponuje od roku 1981. V roce 1990 byla lůžková část přestěhována z již nevyhovující barákové nemocnice do provizorních prostor v budově Léčebny dlouhodobě nemocných. O téhož roku na oddělení probíhá pre- i postgraduální výuka.

Nový pavilon TRN (oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí ) byl otevřen v roce 1992 a zásluhou prim. Mikulenky se jednalo o jedno z nejmodernějších pneumologických pracovišť v České republice. Otevření jednotky intenzivní péče v roce 1993 se však prim. Mikulenka již nedočkal. Dalšími vedoucími pracovníky byli doc. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. (1993-1997) a doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (1997-2003). V roce 1994 se součástí oddělení stává i poliklinické zařízení TRN pro Prahu 5. V devadesátých letech se rozvíjí především intervenční bronchologie, včetně řešení nádorových a nenádorových stenóz velkých dýchacích cest. Dále se zlepšuje péče o nemocné s plicní rakovinou se zavedením moderních radioterapeutických i chemoterapeutických postupů. V oblasti intenzivní péče se začíná uplatňovat neinvazivní ventilační podpora. Velká pozornost je věnována i nemocem pleury. V návaznosti na zahájení programu transplantace plic koncem devadesátých let se naše pracoviště stalo partnerem III. chirurgické kliniky FN Motol v přípravě nemocných k transplantaci plic a v následné potransplantační péči o tyto pacienty.

Dne 15.12.2002 se Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) FN Motol stává Pneumologickou klinikou UK 2. LF a  FN Motol. Přednostou byl jmenován doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D. (2003-2010). Po roce 2000 dochází k dalšímu rozšíření diagnostických i terapeutických možností - nové bronchologické diagnostické metody, biologická léčba rakoviny plic, dlouhodobě působící bronchodilatancia v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, atd. V roce 2005 je zřízeno Centrum léčby závislosti an tabáku, od roku 2006 je funkční laboratoř vybavena přístrojem pro vyšetření vydechovaného NO u nemocných s bronchiálním astmatem. Pracoviště se účastní i klinických studií, jsou řešeny grantové projekty týkající se časné detekce plicní rakoviny a vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu. Pracovníci kliniky se aktivně účastní odborných setkání doma i v zahraničí a jsou publikačně aktivní. Na pozici přednosty dále působil prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (2010-2017) a od 1.8.2017 vede kliniku  doc. MUDr. Libor FIla, PhD.

Přednosta:

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
tel.: 224 436 601
e-mail: libor.fila@fnmotol.cz

Primář:

MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
tel.: 224 436 601
e-mail: dmitry.rakita@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Jana Zelenková
tel.: 224 436 605
e-mail: jana.zelenkova@fnmotol.cz

Vedoucí lékaři:

Ambulance:
MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
tel.: 224 436 646
e-mail: dmitry.rakita@fnmotol.cz

JIP:
MUDr. Martina Víchová
tel.: 224 436 630
e-mail: martina.vichova@fnmotol.cz

1. lůžková stanice:
MUDr. Luis Fernando Casas Méndez
tel.: 224 436 672, 224 436 635
e-mail: luis.mendez@fnmotol.cz

2. lůžková stanice:
MUDr. Alžběta Grandcourtová
tel: 224 436 660
e-mail: alzbeta.grandcourtova@fnmotol.cz

3. lůžková stanice:
MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
tel.: 224 436 632
e-mail: dmitry.rakita@fnmotol.cz

Sekretariát:

Magdalena Vaňkátová, Alexandra Klímová
tel.: 224 436 601, 224 436 602
fax: 224436620
e-mail: pneumologie@fnmotol.cz

Skip to content