Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motole je jedním z Komplexních onkologických center v České republice provádějící komplexní multidisciplinární léčbu nádorových onemocnění (solidní nádory a lymfomy) ve spolupráci s ostatními odbornými pracovištěm ve FNM, ÚVN, NNH a Protonovým centrem. Je jedním ze dvou center v ČR  zaměřujícím se na léčbu vzácných nádorů a je členem Evropské referenční sítě pro léčbu vzácných nádorů. Onkologická klinika je výukovým pracovištěm pro 2. lékařskou fakultu UK a pro Fakultu jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT. Spolupracuje s Mezinárodní atomovou agenturou na školení zahraničních lékařů a fyziků v oboru radioterapie. Na klinice probíhá výzkum nových léčebných přípravků, pacienti jsou zařazování do mezinárodního klinického hodnocení.

Pracoviště je členem České kooperativní lymfomové skupiny (CLSG), Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) – pracovní skupina pro léčbu sarkomů. Klinika  spolupracuje s pacientskými organizacemi Lymfom HelpMamma Help, ČAVO (česká asociace pro vzácná onemocnění).

Přednosta kliniky
Vedoucí lékař KOC
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
224 434 700
tomas.buchler@fnmotol.cz

Sekretariát
Alena Koutská
224 434 701
alena.koutska@fnmotol.cz

Primář klinické onkoligie
MUDr. Zdeněk Linke
224 434 702
zdenek.linke@fnmotol.cz

Primářka radiační onkologie
MUDr. Michaela Jirkovská, Ph.D.
224 43 4792
michaela.jirkovska@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Renáta Limaxová
224 434 705
renata.limaxova@fnmotol.cz

Umístění

 • Ambulance jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu D.
 • Lůžkové stanice jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu B a C
 • Brachyterapie je umístěna v hlavní budově FNM v mínus 3. patře na uzlu A
 • Stacionář je umístěn v hlavní budově FNM, 3. patro uzel B


Certifikát OECI ke stažení

Představení oddělení

Vedení a personál

Přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol:

Vedoucí lékař KOC:
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., tel.: 224 434 700, 224 434 701, fax: 224 434 720
tomas.buchler@fnmotol.cz

Sekretariát:

Alena Koutská, tel.: 224 434 701, fax: 224 434 720
alena.koutska@fnmotol.cz

Primář klinické onkologie:

MUDr. Zdeněk Linke, tel.: 224 434 702, fax: 224 434 720
zdenek.linke@fnmotol.cz

Primářka radiační onkologie:

MUDr. Michaela Jirkovská, Ph.D.,  tel.: 224 434 792, fax: 224 434 720
michaela.jirkovska@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka ambulancí:

MUDr. Vlastimila Čmejlová, tel.: 224 434 761, 224 434 760
vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka lůžkové části:

MUDr. Anna Nohejlová Medková, tel.: 224 434 756, 224 434 794 fax: 224 434 721
anna.nohejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka MDT týmu:

MUDr. Darja Šustrová, tel.: 224 434 762, 224 434 753
darja.sustrova@fnmotol.cz

Vedoucí lékař radioterapie:

MUDr. Tereza Kohlová, tel.: 224 43 4777
tereza.kohlova@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. tel.: 224 434 711, 224 434 720
katerina.kopeckova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka stacionáře

MUDr. Adéla Korandová, tel.: 224 434 745, 224 434 743, fax: 224 434 727
adela.korandova@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický fyzik:

Ing. Anna Kindlová, tel.: 224 434 791, fax: 224 434 719
anna.kindlova@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Renáta Limaxová, tel.: 224 434 705, fax: 224 434 720
renata.limaxova@fnmotol.cz

Vrchní radiologická asistentka:

Alena Čuprová, tel.: 224 434 710, 224 434 769, fax: 224 434 719
alena.cuprova@fnmotol.cz

Hlavní budova FNM
Ambulance: 224 434 760
Stacionář: 224 434 745, 224 434 744
Lůžková stanice: 224 434 730
Brachyterapie: 224 434 792

Ozařovny
Evidence pacientů: 224 434 777
Ambulance: 224 434 764
Vyšetřovna I: 224 434 765
Vyšetřovna II: 224 434 785
Vyšetřovna III: 224 434 766
Ovladovna lineárního urychlovače I: 224 434 767
Ovladovna lineárního urychlovače II: 224 434 768
Ovladovna lineárního urychlovače III: 224 434 769
Ovladovna simulátoru: 224 434 775
Ovladovna CT: 224 434 774
Plánovací místnost: 224 434 778

Onkologický indikační seminář

14:00 RTG vizita na knihovně Onkologické kliniky

Seminář se koná každé pondělí v 14,30 hod. v knihovně Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Onkogynekologický seminář FNM

Členové:

 • Prim. MUDr. Marek Pluta, Ph.D. – Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK
 • MUDr. Hana Stankušová, CSc. – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Petr Škapa – Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Lukáš Mikšík – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Anna Nohejlová Medková – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Michaela Jirkovská – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek v 13,00 hod. na Onkogynekologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK.

Onkogynekologický seminář NNH

Členové:

 • MUDr. Hana Stankušová, CSc. – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Martin Šafanda – Oddělení klinické onkologie NNH
 • MUDr. Petr Popelka – Gynekologické oddělení NNH

Seminář se koná v pátek v 14,00 hod. na Gynekologickém oddělení NNH

Neuroonkologický seminář (NOS) v ÚVN

Členové:

 • Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – Neurochirurgická klinika ÚVN
 • MUDr. David Netuka – Neurochirurgická klinika ÚVN
 • MUDr. Filip Kramář – Neurochirurgická klinika ÚVN
 • MUDr. Petr Hrabal – Oddělení patologie ÚVN
 • MUDr. Tomáš Belšán – Radiologické oddělení ÚVN
 • MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. – Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH
 • MUDr. Ferdinand Třebický – Ústav radiační terapie ÚVN
 • MUDr. Stepan Vinakurau – Proton therapy centrum
 • MUDr. Běla Malinová – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Tomáš Novák – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý sudý týden ve čtvrtek v 14,00 hod. na Neurochirurgické klinice ÚVN.

Neuroonkologický seminář v Nemocnici Na Homolce

Členové:

 • MUDr. Jan Klener – Neurochirurgické oddělení NNH
 • MUDr. Martin Syrůček – Oddělení patologie NNH
 • MUDr. Katarína Pešková – Neurochirurgické oddělení NNH
 • MUDr. Josef Vymazal – radiodiagnostika NNH
 • MUDr. Barbora Šímová – radiodiagnostika NNH
 • MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. – Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH
 • MUDr. Běla Malinová – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • + zástupce Radiodiagnostického oddělení NNH

Seminář se koná v pátek od 13,00 hod. na Neurochirurgickém oddělení NNH.

ORL onkologický seminář

Členové:

 • Tým lékařů Kliniky ORL 1. LF UK
 • MUDr. Michaela Jirkovská – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Lukáš Mikšík – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každé pondělí v 15,00 hod. v přednáškovém sále Kliniky ORL 1. LF UK.

Urologický seminář

Členové:

 • MUDr. Darja Šustrová –  Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Pavel Dušek – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek ve 14,00 hod. na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol.

Pneumologický seminář

Členové:

 • MUDr. Petr Urie – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Renata Pipková – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Roman Pajdlhauser – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • + tým lékařů Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek v 14,00 hod. na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol.

Chirurgický seminář

I. chirurgie

Členové:

 • MUDr. Vlastimila Čmejlová – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Darja Šustrová –  Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. – Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Zbyněk Jech – Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Alena Mazáková – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Stěpan Vinakurau – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každé pondělí v 14,30 hod. na knihovně Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

III. chirurgie

Členové:

 • MUDr. Vlastimila Čmejlová – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Jiří Tvrdoň – III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Radek Pádr – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Pavel Hladík – III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
 • MUDr. Radek Zapletal – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každou středu v 13,00 hod. na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol.

Neurochirurgicko – neurologicko – onkologická rtg vizita

Členové:

 • doc. MUDr. Aleš Tomek – Neurologická klinika FNM
 • prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. – Neurologická klinika FNM
 • MUDr. Ondřej Chudomel – Neurologická klinika FNM
 • MUDr. Michal Tichý – Neurochirurgická klinika FNM
 • MUDr. Daniel Kořínek – Neurochirurgická klinika FNM
 • MUDr. Jiří Preis – Neurochirurgická klinika FNM
 • MUDr. Tomáš Novák – Onkologická klinika FNM
 • + radiodiagnostik

Dále také docházíme na dětský neuro – onkologicko – patologický seminář

 • MUDr. David Sumerauer, Ph.D. – Klinika dětské hematologie a onkologie FNM
 • MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. – Klinika dětské hematologie a onkologie FNM
 • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. – Ústav patologie a molekulární medicíny FNM
 • MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. – Klinika zobrazovacích metod FNM
 • doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. – Neurochirurgická klinika FNM
 • MUDr. Barbora Ondrová – PTC / Onkologická klinika FNM
 • MUDr. Běla Malinová – Onkologická klinika FNM
 • prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. – Klinika dětské hematologie a onkologie FNM

Ambulance

Ambulance Onkologické kliniky 2.LF UK a FN Motol jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu D.

Touto částí kliniky prochází každý nový pacient, který je léčen na našem klinice.

Při první návštěvě se jej nejprve ujmou sestry v recepci, kde s pacientem sepíší jeho základní údaje a zkontrolují, u které zdravotní pojišťovny je evidován. Potom je přijat lékařem, který se jej ujme a bude jej ošetřovat.

Probíhá zde vstupní vyšetření a plánování dalších doplňujících vyšetření. Každému pacientovi je přidělen ošetřující lékař.

Pacient je při vstupním vyšetření podrobně seznámen s typem onemocnění a jeho rozsahem. Současně je mu navržena léčba. Pokud pacient s léčbou souhlasí, je léčba zahájena.

Každý pacient podepisuje informovaný souhlas, ve kterém se vysloví, jak může být nakládáno s informacemi o jeho nemoci a kdo z jeho příbuzných a přátel může být o jeho nemoci informován.

Na ambulanci probíhají odběry krve na vyšetření krevního obrazu, biochemické vyšetření a rozbor moči.

Tato vyšetření jsou součástí jak kontrol při léčbě nemoci tak po jejím ukončení a dlouhodobém sledování pacienta.

Dlouhodobé sledování pacienta – dispenzarizace obsahuje pravidelné kontroly v různých časových úsecích v souladu se standardními postupy. Při zhoršení stavu nemocného se kontroly provádějí v kratších intervalech podle toho, jak vyžaduje stav nemocného.

Na ambulanci probíhá léčba onkologického onemocnění následujícími způsoby:

 • chemoterapie
 • biologická léčba
 • imunoterapie
 • léčba hormonální

Aplikace chemoterapie a biologické léčby probíhá na stacionáři

Kontakty:

Kartotéka

tel.: 224 434 760

kontakt na kartotéku ambulance: 224434760

Ordinační hodiny ambulancí:

PO 7 hod. – 15,45 hod.
ÚT 7 hod. – 15,45 hod.
ST 7 hod. – 15,45 hod.
ČT 7 hod. – 15,45 hod.
PÁ 7 hod. – 14,30 hod.

Lůžkové oddělení

Lůžková část Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol se skládá ze 2 stanic s celkovým počtem 30 lůžek.

Lůžkové stanice disponují 30 lůžky – 9 třílůžkovými pokoji, 1 nadstandardním jednolůžkovým pokojem a 1 nadstandardním dvoulůžkovým pokojem

Pokoje jsou vybaveny centrálním rozvodem kyslíku, většina je vybavena televizorem, příslušenství – WC, sprchový kout a koupelnová umyvadla jsou společná většinou pro 2 sousedící pokoje. Na každé stanici je televizní místnost, na chodbě je na každé stanici společná chladnička. Pobyt v nadstandardním pokoji, který je vybaven koupelnou a příslušenstvím, chladničkou, plazmatickou TV a telefonem, je zpoplatněn.

Na obou stanicích pracuje proškolený zdravotnický personál; na každé stanici pracují 3 lékaři. Dále na každou stanici pravidelně dochází fyzioterapeut, sociální pracovnice, dietní sestra, psycholog i duchovní. Ředění a příprava cytostatik je zajištěno centrálně v nemocniční ústavní lékárně. Během pobytu na lůžkovém oddělení je možno kromě standardních diet zajistit nadstandardní stravování, pochopitelně s ohledem na případná omezení diety; dále je možno nadstandardně zajistit návštěvu pedikérky, manikérky, kadeřníka, duchovního i prodejce denního tisku.

Kontakty

1. lůžková stanice – 3. patro, uzel C

2. lůžková stanice – 3. patro, uzel B

Staniční sestra
tel.: 224 434 707

Sestrena
tel.: 224 434 730

Stacionář

Je samostatnou částí ambulantního provozu, kde v pravidelných časových intervalech pacient absolvuje plánovanou léčbu, nejčastěji chemoterapii. Je umístěn ve 3. patře, komunikační uzel B.

Stacionář je vybaven 20 lůžky a 7 aplikačními křesly, na kterých léčba probíhá.

Chemoterapie se nejčastěji podává do těla nitrožilními infuzemi.

Pacient je v péči sestry, která léky připravuje a pod dohledem lékaře aplikuje.

Délka aplikace je různá, jak to vyžaduje léčebný protokol, ne delší než 6 hodin. Po ukončení aplikace pacient odchází domů a jeho stav nevyžaduje hospitalizaci.

Kontakt:

Vedoucí lékařka Stacionáře:
MUDr. Adéla Korandová
adela.korandova@fnmotol.cz
tel: 224 434 745

sestry
tel.: 224 434 743

Stacionář je vybaven televizí k zpříjemnění pobytu pacientů.

Brachyterapie

Pracoviště brachyterapie Onkologické kliniky 2.LF UK a FN Motol zahájilo svou činnost v říjnu 1998. Je umístěno v minus 3. podlaží na uzlu A v hlavní budově FNM.

Technické vybavení

Ozařovač s automatickým afterloadingem pro brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem (HDR) s uzavřeným radionuklidovým zářičem iridium 192 (Ir-192) GammamedPlus iX + široký sortiment aplikátorů
Pojízdný rentgenový přístroj s C ramenem BV Pulsera pro lokalizaci aplikátorů
Stepping device pro brachyterapii prostaty
Plánovací systém Brachyvision + Vittese pro brachyterapii prostaty

 
Ozařovač GammamedPlus iX Pojízdný rentgenový přístroj s C ramenem používaný pro lokalizaci zavedeného aplikátoru

Pracovníci a kontakty

MUDr. Michaela Jirkovská, Ph.D. – radiační onkolog, vedoucí lékařka brachyterapie
tel.: 224 434 792, fax: 224434720, e-mail: michaela.jirkovska@fnmotol.cz

Ing. Anna Kindlová – radiologický fyzik
tel.: 224 434 791, e-mail: anna.kindlova@fnmotol.cz

Bc. Eva Králová – úseková sestra
tel.: 224 434 792, 224 434 793

Rozsah činnosti

Na pracovišti provádíme veškeré techniky intrakavitární, intersticiální, intraluminální a povrchové brachyterapie, zejména u nádorů těchto lokalizací:

 • hrdlo děložní
 • tělo děložní
 • vagina
 • vulva
 • prs
 • bronchus
 • ret
 • kůže
 • nasofarynx
 • jícen
 • anální kanál
 • dolní část rekta
 • žlučové cesty
 • penis
 • sarkomy měkkých tkání
 • a dokončena je příprava k zahájení HDR brachyterapie prostaty

Statistické údaje

Ročně na pracovišti provádíme 500 – 600 aplikací brachyterapie. Značnou část tvoří aplikace intrakavitární brachyterapie u gynekologických nádorů, kde brachyterapie tvoří podstatnou část ozařovacích léčebných protokolů. S narůstajícím počtem prs šetřících operací, narůstá i počet intersticiálních aplikací prsu. Indikace pro ozařovací techniky jsou  velmi přísně individuálně indikované.

Organizace práce

Invazivní techniky (intersticiální brachyterapie, intrakavitární techniky děložní) jsou prováděny v celkové anestézii, kterou zajišťuje klinika anesteziologicko-resuscitační.

Aplikační techniky vyžadující endoskopii provádíme v úzké spolupráci s příslušnými specialisty.

Pracoviště má vypracovaný program zabezpečování jakosti jak po stránce fyzikálně-technické, tak po stránce organizační a klinické. Podrobně jsou určeny zodpovědnosti jednotlivých pracovníků za dílčí kroky procesů a vypracovány standardní postupy pro jednotlivé aplikační techniky. Ozařovací plán je zhotovován pro každou aplikaci individuálně. Je vedena podrobná databáze o jednotlivých pacientech a provedených výkonech pro hodnocení výsledků léčby.

Objednávání pacientů k léčbě brachyterapií

K ozařování brachyterapií jsou pacienti indikovaní podle léčebných protokolů a to buď k samostatné brachyterapii nebo v rámci kombinované léčby zářením se zevní radioterapií. Brachyterapie je zařazována na základě klinické potřeby a prakticky neexistují čekací doby. Objednací doba se řídí pouze návazností na zevní radioterapii nebo dobou hojení u pooperačního ozařování. Kromě pacientů z naší spádové oblasti ozařujeme brachyterapií i pacienty ze vzdálenějších oblastí, kde speciální techniky brachyterapie nejsou dostupné.

Zevní radioterapie

Jednou ze základních součástí onkologické léčby je ozařování – radioterapie. Úsek zevní radioterapie – teleterapie (ozařovny) se nachází mimo hlavní budovu FN Motol – v přízemí budovy nové dětské onkologie (viz mapa, budova č. 23). Tento úsek se dělí na část, kde probíhá příprava k ozařování (simulátor, plánovací počítačový tomograf /CT/, plánovací úsek, modelová laboratoř) a vlastní ozařovny s ambulancemi. Oddělení je vybaveno třemi ozařovači – lineárními urychlovači, které používají k záření fotonové záření X 6 a 18 MV (Linac 1, 2) nebo 4 MV (Linac 3), nebo záření urychlenými elektrony o energii 6,9,12,16 a 20 MeV (Linac 1, 2).

Ročně ozařujeme zhruba 1200 nových pacientů. Provádíme jak léčbu radikální, tak paliativní, ozařování může probíhat jako léčba samostatná, či v kombinaci s brachyterapií či chemoterapií, časově může být zařazeno buď jako léčba předoperační, nebo pooperační. Základní ozařovací technikou je 3D konformní radioterapie tzn. léčba zářením, založená na trojrozměrném plánování, kdy ozařovaný objem je co nejvíce přizpůsoben léčené oblasti. Používá se proto více vstupních polí, která jsou tvarována, a rozložení dávky v cílovém objemu a okolních orgánech se hodnotí podle dávkově objemových histogramů.

Na naší klinice ozařujeme také dětské pacienty, provádíme i celotělové ozařování dětí v rámci přípravy k transplantaci kostní dřeně. Další speciální technikou je stereotaktická frakcionovaná radioterapie mozku. Provádíme radioterapii s modulovanou intenzitou záření (IMRT) a obrazem řízenou radioterapii (IGRT), při níž využíváme přídavného kilovoltážního zařízení připevněného k lineárnímu urychlovači.

Pacienti jsou k ozařování odesíláni na základě rozhodnutí konsiliárních vyšetření či multidisciplinárních onkologických týmů. K rozhodnutí o způsobu léčby zářením je nutno znát kompletní údaje o pacientovi (anamnéza, souběžná onemocnění, průběh nynějšího onemocnění, výsledky zobrazovacích vyšetření, operační nález, histologické vyšetření, snímková dokumentace) již při první návštěvě pacienta na ozařovnách. Na základě vyšetření pacienta a jeho dokumentace je provedeno na simulátoru zaměření pacienta k ozáření, v některých případech včetně výroby specielních fixačních pomůcek, a následně plánovací CT vyšetření. Pacient je informován o způsobu léčby zářením, dostává poučení o léčbě, podepisuje souhlas s léčbou zářením.

Při druhé návštěvě se provádí kontrola připraveného ozařovacího plánu na pacientovi – simulace ozařovacího plánu na radioterapeutickém simulátoru. Ozařovací parametry a snímky ozařovacích polí jsou zaneseny do počítačového verifikačního systému a využívají se pro kontrolu při každém ozáření.

Vlastní ozařování pak probíhá obvykle denně mimo soboty a neděle po dobu několika týdnů.

Pacient je pravidelně kontrolován lékařem, podle potřeby jsou prováděny kontrolní odběry krve. Kontrola správnosti polohy pacienta během ozařovacího cyklu se provádí opakovaným snímkováním na ozařovači a porovnáváním získaných snímků s referenčními snímky.

Kontakty

Úseková sestra: 224 434 764
Ambulance: 224 434 764
Vyšetřovna I: -224 434 765
Vyšetřovna II: 224 434 785
Vyšetřovna III: 224 434 766
Evidence pacientů: 224 434 777
Ovladovna lineárního urychlovače I: 224 434 767
Ovladovna lineárního urychlovače II: 224 434 768
Ovladovna lineárního urychlovače III: 224 434 769
Ovladovna simulátoru: 224 434 775
Ovladovna CT: 224 434 774

Metrem B

 • do stanice „Anděl“ (východ Na Knížecí) dále autobusem 167 na zastávku „Sídliště Homolka“ a odtud vpravo po schodech přímo k budově

Metrem A

 • do stanice „Hradčanská“ dále autobusem 174 na zastávku „Nemocnice Motol“, kde přestoupíte na autobus 167, vystoupíte na zastávce „Sídliště Homolka“ a odtud vpravo po schodech přímo k budově

Přednosta:

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
tel.: 224 434 700, 224 434 701,
fax: 224434 720
tomas.buchler@fnmotol.cz

Sekretariát:

Alena Koutská,
tel.: 224 434 701,
fax: 224 434 720
alena.koutska@fnmotol.cz

Primář klinické onkologie:

MUDr. Zdeněk Linke,
tel.: 224 434 702,
fax: 224 434 720
zdenek.linke@fnmotol.cz

Primářka radiační onkologie:

MUDr. Michaela Jirkovská, Ph.D.
tel.: 224 434 792,
fax: 224 434 720
michaela.jirkovska@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka ambulancí:

MUDr. Vlastimila Čmejlová,
tel.: 224 434 761, 224 434 760
vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékař lůžkové části:

MUDr. Anna Nohejlová Medková,
tel.: 224 434 794,
fax: 224 434 721
Anna.Nohejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékař radioterapie:

MUDr. Tereza Kohlová
tel.: 224 43 4777
tereza.kohlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka stacionáře:

MUDr. Adéla Korandová
tel.: 224 434 743
fax: 224 434 720
adela.korandova@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický fyzik:

Ing. Anna Kindlová,
tel.: 224 434 791,
fax: 224 434 719
anna.kindlova@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Renáta Limaxová,
tel.: 224 434 705,
renata.limaxova@fnmotol.cz

Vrchní radiologická asistentka:

Alena Čuprová,
tel.: 224 434 710, 224 434 769,
fax: 224 434 719
alena.cuprova@fnmotol.cz

Technické vybavení

Tři lineární urychlovače Truebeam (Varian) umožňující provádět ozařovací techniky s modulovanou intenzitou svazku – IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) a VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Pro kontrolu polohy pacientů jsou urychlovače vybaveny přídavnými zobrazovacími systémy – megavoltážním (MV) zobrazovacím systémem a kilovoltážním (kV) zobrazovacím systémem, umožňujícím provádět vyšetření CT s kuželovým svazkem (CBCT – Cone Beam Computed Tomography). Urychlovače jsou vybaveny systémem pro radioterapii řízenou dechovými pohyby pacienta.

Dva urychlovače Truebeam disponují fotonovými svazky 6MV a 18MV, fotonovými svazky bez homogenizačního filtru (FFF – Flattening Filter Free) 6MV a 10 MV a elektronovými svazky o energiích 6 až 20 MeV. Jsou vybaveny mnoholamelovým kolimátorem (MLC – Multileaf Collimator) Millenium 120. Oba urychlovače byly uvedeny do provozu v roce 2019.

Třetí urychlovač Truebeam produkuje fotonové svazky 6MV a je vybaven mnoholamelovým kolimátorem HD MLC – High Definition Multileaf Collimator s menší šířkou lamel. Tento urychlovač byl uveden do provozu v roce 2020.

Rentgenový simulátor Acuity (Varian) – uveden do provozu r. 2006

CT simulátor Brilliance Big Bore (Philips) – uveden do provozu r. 2009

Onkologický informační a verifikační systém Aria (Varian), verze 15.6

Plánovací systém Eclipse (Varian)

Speciální lůžko pro celotělovou radioterapii

Lineární urychlovač Truebeam

Postup při objednávání nových pacientů

Tento postup se týká následujících situací:

 • Lékař nebo pacient (případně jeho rodina) žádá o převzetí onkologického pacienta do péče Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

 • Pacient žádá druhý názor na dosavadní a/nebo plánovanou protinádorovou léčbu (second opinion).

Pro objednání pacienta požadujeme zaslání nebo doručení informace o důvodu objednání, dosavadní léčbě a provedených vyšetřeních. Dále je nutné poskytnout kontakt na indikujícího lékaře (e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo) a kontakt na pacienta (vždy telefonní číslo, případně i e-mailovou adresu).

Dokumentace by měla obsahovat celkovou zprávu o dosavadním průběhu choroby a její léčby, histologie, případně operační protokol, výsledky zásadních vyšetření (laboratorních vyšetření, popisy CT či dalších zobrazovacích vyšetření a podobně)

Uvedené informace je možné dodat:

 • Mailem s dokumenty přiloženými jako scanu nebo fotografie. E-mailová adresa kliniky je onkologie@fnmotol.cz
  Osobně – donést na kartotéku onkologických ambulanci (hlavní budova FN Motol, uzel D, 3. patro)
 • Poštou na adresu kliniky

 • Ve výjimečných případech lze kontaktovat kliniku na tel. 224434760

Po odeslání dokumentace pacienta bude nemocný a/nebo indikující lékař vyrozuměn do 5 pracovních dnů, zda lze pacienta převzít do naší péče a termín (datum, čas) první návštěvy pacienta na onkologické ambulanci.

Upozorňujeme, že kapacity naší kliniky jsou omezené a při rozhodování o přijetí pacienta k léčbě zohledňujeme i dostupnost adekvátní onkologické péči blíže místu bydliště nemocného.

Kontakt


žlutou šipkou je na snímku označen vchod do budovy ozařoven (budova č. 23) – zevní radioterapie (č.12), červenou šipkou je označen vchod do hlavní modré budovy FNM, v níž jsou umístěny ambulance, stacionář, lůžková část a brachyterapie.

Umístění součástí KOC FN Praha-Motol

 • Ambulance jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu D.
 • Lůžkové stanice jsou umístěny v hlavní budově FNM ve 3. patře na uzlu B a C
 • Brachyterapie je umístěna v hlavní budově FNM v minus 3. patře na uzlu A
 • Stacionář je umístěn v hlavní budově FNM, v 3. patře, komunikační uzel B

Spojení MHD do hlavní (modré) budovy FN Motol

 • metrem trasy A – až do stanice Nemocnice Motol
 • metrem trasy A – ze stanice Dejvická autobusem číslo 180
 • metrem trasy A – ze stanice Hradčanská autobusem číslo 184
 • metrem trasy B – ze stanice Anděl autobusem číslo 167
 • metrem trasy B – ze stanice Nové Butovice autobusy číslo 179 nebo 168

Ve všech uvedených případech je výstupní stanicí Nemocnice Motol.

Spojení MHD na ozařovny FN Motol

Zevní radioterapie (úsek ozařoven) je umístěna v přízemí pavilonu č. 23.

 • metrem trasy B – ze stanice Anděl autobusem číslo 167 na zastávku Sídliště Homolka
 • metrem trasy A – ze stanice Nemocnice Motol autobusem číslo 167 na zastávku Sídliště Homolka