Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Vážené pacientky, vážení pacienti, vážení rodiče, vítejte na stránkách Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Naše klinika poskytuje od roku 1978 operační léčbu onemocnění mozku, míchy a periferních nervů u dětí i dospělých. Jak dětská, tak dospělá část kliniky zajišťuje mnohostrannou péči zahrnující celé spektrum léčby v oboru neurochirurgie. Tým kliniky, kromě přednosty, tvoří 16 lékařů a více než 30 sester, kteří jsou pacientům stále k dispozici na lůžkových odděleních, ambulanci nebo v době pohotovostních služeb.

Hlavním mottem kliniky je péče orientovaná na pacienta, využívající nejmodernějších diagnostických a léčebných metod a miniinvazivních, šetrných operačních přístupů. Klinika dále těží z úzké interdisciplinární spolupráce v rámci univerzitního komplexu Fakultní nemocnice v Motole.

Stěžejní programy naší kliniky zahrnují:

 • Operativa gliových nádorů a mozkových metastáz - zde využíváme pokročilé metody peroperační navigace a monitorace nervových funkcí včetně operací při vědomí a peroperační fluorescence. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Onkologickou klinikou a Ústavem patologie a molekulární medicíny a dlouhodobá dispenzarizační péče pacientů.
 • Operativa nezhoubných nádorů - zejména meningiomů, nádorů lební baze, komorového systému, míchy a jejích obalů a nádorů zasahujících do oblasti neurokrania.
 • Cévní neurochirurgie - operační řešení kavernomů, aneuryzmat, arterio-venozních malformací, revaskularizační operace.
 • Epileptochirurgie - ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou poskytujeme komplexní neurochirurgickou péči při diagnostice a léčbě celého spektra epileptologie.
 • Hydrocefalus - endoskopické řešení či zkratové operace.
 • Spinální chirurgie - operační řešení degenerativního onemocnění páteře (výhřezy plotének, základní spondylochirurgické výkony, miniinavazivní operativa páteře).
 • Chirurgie periferních nervů - léčba úžinových syndromů, ošetření poranění a tumorů periferních nervů.
 • Kraniocerebralní traumaporanění mozku a lebečních kostí - observace poraněného nevyžadující operační léčbu; chirurgické výkony řešící poranění a jeho krátko- i dlouhodobé následky.
 • Kraniostenozy - otevřené či endoskopické komplexní řešení a dlouhodobé sledování celého spektra vrozených vývojových vad lebky.
 • Páteřní dysrafizmy - operační řešení vrozeného nedokonalého uzávěru neurální trubice; dlouhodobá péče o pacienty až do dospělého věku.
 • Léčba spasticity - především implantace baklofenové pumpy.

Provádění náročných neurochirurgických výkonů se neobejde bez kvalitního vybavení; naše klinika disponuje nejmodernější technikou: operační mikroskopy, exoskop, endoskop, navigace, neuromonitorace, ultrazvukový aspirátor nádorové tkáně, rtg zesilovače…

Ročně provádíme téměř 1500 výkonů na 2 operačních sálech. Pooperační péče je zajištěna na jednotkách intenzivní péče jak v dětské (6 lůžek), tak v dospělé části (6 lůžek).

Dětské oddělení kliniky je největší svého druhu nejen v České republice, ale patří k těm větším i v rámci Evropy. K dispozici je 12 standardních lůžek a 6 lůžek JIPových. Přítomnost rodičů menších dětí po celou dobu hospitalizace je samozřejmostí. Oddělení pro dospělé disponuje 18 lůžky, z toho je 6 pooperačních (JIP), a jedním nadstandardním lůžkem.

Dalším významným úkolem kliniky je výzkum v oblasti neurochirurgicky léčených onemocnění, vývoj nových léčebných metod, výuka studentů a lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání. Na klinice působí 4 docenti, školitelé v oblasti postgraduálního studia, jsou zde vedeny jak dizertační, tak diplomové práce.

V našich specializovaných ambulancích můžete nalézt u odborných lékařů odpověď na Vaše otázky a problémy. Kvalita naší práce je pod stálým dohledem. Standardy a ukazatele poskytované péče jsou opakovaně sledovány akreditačním procesem a je hodnoceno jejich plnění.

Pobyt v nemocnici nepatří k příjemným obdobím života dospělého, natož dítěte. Přesto se celý tým Neurochirurgické kliniky vynasnaží, abyste se během pobytu na naší klinice cítili tak dobře a bezpečně jak to jen bude možné.

Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Vladimír Beneš Ph.D.

Sekretariát tel. 224 432 501

Vedení kliniky a personál

Vedení kliniky

Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
přednosta kliniky
22443 2501vladimir.benes@fnmotol.cz
prof. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.
zástupce přednosty
22443 2504ondrej.bradac2@fnmotol.cz
 

Bc.Tereza Drbohlavová
vrchní sestra

22443 2505tereza.drbohlavova2@fnmotol.cz

Sekretariát část pro děti

 Petra Zajíčková22443 2501, fax. 2520petra.zajickova@fnmotol.cz

Sekretariát část pro dospělé

 Tereza Šetinová 22443 2504, fax. 2521tereza.setinova@fnmotol.cz

Ekonomický manažer kliniky

 Bc. Michaela Dittrichová 22443 2545michaela.dittrichova@fnmotol.cz

Lékaři

Lékaři specialisté

MUDr. Martin Bláha, Ph.D.22443 2555martin.blaha@fnmotol.cz
MUDr. Miloslav Holub22443 2603miloslav.holub@fnmotol.cz
MUDr. Ondřej Chudomel22443 2532ondrej.chudomel@fnmotol.cz
MUDr. Róbert Leško, Ph.D.22443 2511robert.lesko@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D.22443 2553petr.liby@fnmotol.cz
MUDr. Jiří Steindler22443 2525jiri.steindler@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.22443 2553michal.tichy@fnmotol.cz
MUDr. Miroslav Vaculík22443 2550miroslav.vaculik@fnmotol.cz
MUDr. Aleš Vlasák, Ph.D.22443 2555ales.vlasak@fnmotol.cz

Lékaři v přípravě

MUDr. Václav Dlouhý22443 2525vaclav.dlouhy@fnmotol.cz
MUDr. Petr Skalický, Ph.D.22443 2558petr.skalicky@fnmotol.cz
MUDr. Pavel SovaMUDr. Pavel Sova22443 2555pavel.sova@fnmotol.cz
MUDr. Jana Táborská22443 2558jana.taborska@fnmotol.cz 
MUDr. Jakub Táborský22443 2558jakub.taborsky@fnmotol.cz
MUDr. Dmitry Tukmachev, Ph.D.22443 2511dmitry.tukmachev@fnmotol.cz

Sestry

Vrchní sestraBc. Tereza Drbohlavová22443 2505tereza.drbohlavova2@fnmotol.cz

Staniční sestra
- dětská část

Daniela Zachová22443 2506daniela.zachova@fnmotol.cz

Staniční sestra
- dospělá část

Lenka Hůšová22443 2507lenka.husova@fnmotol.cz

Ambulantní sestra
- dětská část

Petra Janků22443 2523petra.janku@fnmotol.cz

Ambulantní sestra
- dospělá část

Martina Vamberská22443 2564martina.vamberska@fnmotol.cz

Ambulantní sestra
- dospělá část

Kateřina Slivková22443 2564katerina.slivkova@fnmotol.cz

Odborné ambulance

Pro objednání do ambulance doc. MUDr. Vladimíra Beneše, Ph.D. volejte 2 2443 2501.

Dětská část:

Poliklinika, 3. patro

Ambulantní lékaři

MUDr. Jakub Táborský
MUDr. Miloslav Holub
 MUDr. Miroslav Vaculík
Doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D.
MUDr. Jana Táborská

Objednání do ambulance telefonicky ve dnech pondělí - pátek 7:00 - 8:00  12:00 - 14:00 hod.  na tel čísle  22443 2523 nebo 22443 2501.

Dospělá část:

Modrá budova, 3. patro, uzel A, (vstup Oční komplement)

Pondělí – pátek od 9,00 - 14,00 (po 14,00 hod. pouze pro akutní pacienty na 1.p., uzel C)

Ambulantní lékaři

MUDr. Martin Bláha, Ph.D.
MUDr. Václav Dlouhý
MUDr. Róbert Leško, Ph.D.
MUDr. Petr Skalický, Ph.D.
MUDr. JIří Steindler
MUDr. Jakub Táborský
MUDr. Dmitry Tukmachev, Ph.D.
MUDr. Aleš Vlasák, Ph.D.

Pondělí plánované výkony na zákrokovém ambulantním sálku  (přízemí B – C)

Objednání do ambulance telefonicky pondělí - pátek od 7.30 - 10.00hod. a 13.00 - 14.00 na tel čísle  22443 2564 eventuelně 22443 2501, nebo emailem na nchfnm@fnmotol.cz, s udáním telefonního čísla.

Oddělení pro děti

Dětská část Neurochirurgické kliniky se nachází v dětském monobloku, snížené přízemí, uzel C (SP C). Kapacita standardních lůžek je 14 a JIP  lůžek 6.

Standardní pokoje jsou maximálně 3 lůžkové, se sociálním zařízením a v bezbariérovém provedení. JIP pokoje jsou 2 lůžkové s možností sledování TV a DVD. Pro využití volného času je dětem k dispozici herna (s TV a DVD), za dětmi dochází členové Dobrovolnického centra nemocnice, probíhají u nás klaunské vizity; zahrát na hudební nástroje a zazpívat chodí Loutky v nemocnici. Pokud je dítě schopno, tak za školáky dochází paní učitelky a o mimoškolní aktivity se stará paní družinářka.

Děti mohou v nemocnici používat své vlastní prádlo a z domova si přinést oblíbenou hračku. Mobilní telefon, notebook a ostatní elektronické přístroje jsou povoleny pouze na vlastní riziko.

Na oddělení je pacientům k dispozici lednice, kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnná trouba.

Návštěvy na oddělení jsou denně od 8:00 do 20:00 hodin (na JIP pouze 2 osoby u lůžka).

Doprovod

Doprovod dětí do 6 let a ZTP, ZTTP - pokud to dovolí momentální kapacita lůžek, je možné ubytovat na oddělení na rozkládacím lůžku s nárokem na stravu (přednost mají kojící maminky), pobyt hradí pojišťovna.

U dětí u starších 6 let, u kterých je přítomnost rodiče nezbytná, posílá lékař žádost o přijetí doprovodu na oddělení k posouzení reviznímu lékaři. Pokud revizní lékař pobyt doprovodu schválí, tak je doprovod ubytovaný na oddělení s nárokem na stravu (přednost mají kojící maminky a doprovody dětí do 6 let). Při obsazené kapacitě doprovodů, budou rodiče nejstarších dětí poslané na nezbytně nutnou dobu na noc na ubytovnu - nárok na stravu zůstává.

Děti po operacích ležící na JIP nebo na ARO
Když jde dítě na JIP, doprovodu zůstává nárok na lůžko s možností být na JIP neomezeně.
Když jde dítě na ARO, doprovody se propouští a v případě zájmu je možno zajistit ubytovnu. Po návratu zpět na naše oddělení jsou doprovody opět přijímány.

Ubytovna

Rodiče dětí starších 6 let, u kterých není pobyt hrazen z prostředků zdravotního pojištění, a nutnost jejich přítomnosti neschválí revizní lékař, mohou během pobytu svého dítěte v nemocnici využít placených služeb ubytovny FN Motol. K dispozici je rovněž možnost ubytování hotelového typu - Motol Accommodation.

Příjem dětí na oddělení

K příjmu na oddělení se dostavte do 9:30 hodin.

Příjem k operaci

Aby mohla být operace provedena v plánovaném termínu, je třeba, aby se Vaše dítě dostavilo k přijetí zcela zdravé, bez známek akutního infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, rýma, kašel, průjem, vyrážka…). Také menstruace je překážkou k provedení operačního výkonu (popř. je možno upravit cyklus vhodnou medikací po dohodě s gynekologem)!

V případě výše uvedených komplikací, prosím kontaktujte naši kliniku ke změně termínu.

Formuláře: Předoperační vyšetření + Vstupní dotazník

K operaci s sebou přineste:

 • Kompletní předoperační vyšetření, provádí pediatr.
  • Anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
  • Krevní obraz + diferenciál, moč + sediment
  • Základní biochemie séra (urea, kreatinin, CB, CRP, iontogram, jaterní testy)
  • Koagulační vyšetření (APTT, Quick, INR)
  • Laboratorní výsledky nesmí být starší 14 dnů!
 • Vyjádření ke schopnosti dítěte podstoupit operační výkon v CA (ne starší 7 dnů).
 • Event. výsledky ostatních vyšetření nebo lékařské zprávy u dětí léčených pro jiná závažnější onemocnění, případně provedené MR, CT nebo RTG vyšetření.
 • Průkazy totožnosti (OP, pas), event. plnou moc, doklad o zdravotním pojištění dítěte, zdravotní a očkovací průkaz dítěte, výsledky vyšetření, o které Vás žádal ošetřující lékař (např. EKG, CT, MR, RTG snímky).
 • Seznam léků, které Vaše dítě pravidelně užívá, průkaz diabetika, průkaz kardiaka…
 • Věci osobní potřeby (osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv, toaletní potřeby, ručník atd., jedna, max. dvě oblíbené hračky dítěte - čisté).
 • Školní potřeby.
 • Oblečení pro volný čas, vycházkové oblečení.

Příjem k CT či MRI v celkové anestezii (CA

Aby mohlo být vyšetření provedeno v plánovaném termínu, je třeba, aby se Vaše dítě dostavilo k přijetí zcela zdravé, bez známek akutního infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, rýma, kašel, průjem, vyrážka…). V případě výše uvedených komplikací, prosím kontaktujte naši kliniku ke změně termínu.

K vyšetření s sebou přineste:

 • Vyjádření pediatra ke schopnosti dítěte podstoupit vyšetření v CA (ne starší 7 dnů).
 • Průkazy totožnosti (OP, pas), rent. plnou moc, doklad o zdravotním pojištění dítěte, zdravotní a očkovací průkaz dítěte, výsledky vyšetření, o které Vás žádal ošetřující lékař (např. EKG, CT, MR, RTG snímky).
 • Seznam léků, které Vaše dítě pravidelně užívá, průkaz diabetika, průkaz kardiaka,…
 • Věci osobní potřeby (osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv, toaletní potřeby, ručník atd., jedna, max. dvě oblíbené hračky dítěte - čisté).
 • Školní potřeby.
 • Oblečení pro volný čas, vycházkové oblečení.

Stravování

Kojeneckou stravu připravuje za sterilních podmínek mléčná kuchyně (ta si také ručí za nezávadnost rozvážené stravy), k dispozici máme ovocné přesnídávky, zeleninové a maso-zeleninové příkrmy. Rodiče si můžou donést příkrmy vlastní, pouze ale v originálním balení od výrobce. Pokud si rodiče chtějí chystat kojeneckou stravu sami, podepíší sestřičkám formulář, že takto činí na vlastní riziko a zodpovědnost a za jakékoliv zdravotní obtíže dítěte nenese oddělení, ani Mléčná kuchyně, zodpovědnost.

Pokud dítě nemá dietní omezení, může si vybírat z nabídky dvou druhů jídel (možnost výběru jídla se netýká pacientů v den příjmu). Přinesou- li návštěvy dětem jídlo připravené mimo pacientskou jídelnu (fastfoody a stánky s rychlým občerstvením), činí také na vlastní riziko a zodpovědnost, a za jakékoliv zdravotní obtíže nenese oddělení zodpovědnost.

dietním omezení dítěte bude rodiče informovat personál.

Parkování

Rodiče hospitalizovaných dětí:

Parkování vozidel zákonných zástupců (doprovodů) hospitalizovaných dětí je umožněno v krytém parkingu i uvnitř areálu FN Motol, kdekoliv na místech, která jsou pro parkování vozidel návštěvníků a pacientů určena.

Formulář žádosti o bezplatné parkování vydá a vyplní pro zákonného zástupce ošetřující lékař.

Při každém výjezdu z areálu nemocnice odevzdá zákonný zástupce výběrčímu poplatků vjezdovou kartu a prokáže se platným vyplněným formulářem. Na základě toho mu nebude účtován poplatek za vjezd do areálu FN Motol.

Oddělení pro dospělé

Neurochirurgické lůžkové oddělení pro dospělé pacienty je umístěno v 1. patře sektoru C modrého monobloku FN Motol (dospělá část nemocnice).

Oddělení je rozděleno na standardní lůžkovou stanici, která má k dispozici 18 lůžek a na jednotku intenzivní péče (JIP), kde je 6 lůžek.

Jednotlivé pokoje standardní lůžkové stanice jsou určeny maximálně pro 3 pacienty, a jsou stavebně upraveny tak, že každé dva sousedící pokoje mají v propojovací chodbě 2 umyvadla, WC a sprchový kout. Na každém pokoji je k dispozici barevný televizor.

Oddělení disponuje jedním nadstandardním pokojem (cena 1 500 Kč/den).

Lůžka JIP jsou pod neustálým dohledem sester a jsou monitorována kamerovým systémem.

Návštěvy na oddělení a JIP doporučujeme v odpoledních hodinách nebo po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Příjem na oddělení

K přijetí na oddělení se dostavte do 9:30 hodin.

Příjem k operaci

Aby mohla být operace provedena v plánovaném termínu, je třeba, abyste nevykazovali známky akutního infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, rýma, kašel, průjem, vyrážka...). V případě výše uvedených komplikací, prosím kontaktujte naši kliniku ke změně termínu.

K operaci s sebou přineste:

 • Kompletní předoperační vyšetření. Provádí obvodní lékař ve spolupráci s internistou a event. dalšími specialisty (detaily ke stažení zde):
  • Anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
  • Krevní obraz + diferenciál, moč + sediment
  • Základní biochemie séra (urea, kreatinin, CB, CRP, iontogram, jaterní testy)
  • Koagulační vyšetření (APTT, Quick, INR)
  • EKG a jeho popis
  • Rtg srdce -plíce a jeho popis
  • Laboratorní výsledky nesmí být starší 14 dnů!
 • Vyjádření ke schopnosti podstoupit operační výkon v CA (ne starší 7 dnů).
 • Event. výsledky ostatních vyšetření nebo lékařské zprávy ostatních specialistů (diabetik, kardiolog…)
 • Průkazy totožnosti (OP, pas), event. plnou moc, doklad o zdravotním pojištění.
 • Seznam léků, které pravidelně užíváte, průkaz diabetika, průkaz kardiaka,...
 • Věci osobní potřeby (osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv, toaletní potřeby, ručník atd.).

Formuláře:
Předoperační vyšetření
Doporučení k hospitalizaci
Administrativní dotazník

Operační sály

Neurochirurgická klinika disponuje dvěma operačními sály, které jsou vybaveny moderní technikou umožňující i ty nejnáročnější výkony: operační mikroskopy, exoskop, endoskop, navigace, ultrazvukový aspirátor nádorové tkáně, neuromonitorace, rtg zesilovače.Nedílnou součástí neurochirurgického týmu jsou i dedikovaní anesteziologové s mnohaletými zkušenostmi v problematice neuroanestezie.

Program kliniky

 • Operativa gliových nádorů a mozkových metastáz - zde využíváme pokročilé metody peroperační navigace a monitorace nervových funkcí včetně operací při vědomí a peroperační fluorescence. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Onkologickou klinikou a Ústavem patologie a molekulární medicíny a dlouhodobá dispenzarizační péče pacientů.
 • Operativa nezhoubných nádorů - zejména meningiomů, nádorů lební baze, komorového systému, míchy a jejích obalů a nádorů zasahujících do oblasti neurokrania.
 • Cévní neurochirurgie - operační řešení kavernomů, aneuryzmat, arterio-venozních malformací, revaskularizační operace.
 • Epileptochirurgie - ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou poskytujeme komplexní neurochirurgickou péči při diagnostice a léčbě celého spektra epileptologie
 • Hydrocefalus - endoskopické řešení či zkratové operace
 • Spinální chirurgie - operační řešení degenerativního onemocnění páteře (výhřezy plotének, základní spondylochirurgické výkony, miniinavazivní operativa páteře).
 • Chirurgie periferních nervů - léčba úžinových syndromů, ošetření poranění a tumorů periferních nervů.
 • Kraniocerebralní traumaporanění mozku a lebečních kostí - observace poraněného nevyžadující operační léčbu; chirurgické výkony řešící poranění a jeho krátko- i dlouhodobé následky
 • Kraniostenozy - otevřené či endoskopické komplexní řešení a dlouhodobé sledování celého spektra vrozených vývojových vad lebky
 • Páteřní dysrafizmy - operační řešení vrozeného nedokonalého uzávěru neurální trubice; dlouhodobá péče o pacienty až do dospělého věku
 • Léčba spasticity - především implantace baklofenové pumpy

Historie kliniky

Historie motolského dětského neurochirurgického oddělení se datuje do ro

ku 1978, kdy se jeho primářem stává prof. MUDr. Vladimír Beneš I, Dr.Sc.. Nestor české dětské neurochirurgie již do té doby vykonával superkonziliární činnost v této oblasti i za svého působení na původním pracovišti - střešovické Neurochirurgické klinice ÚVN. Po založení oddělení dochází ke koncentraci dětských neurochirurgických pacientů a prudkému rozvoji neurochirurgické léčby dětí v celém jejím spektru, především v oblasti operační léčby vrozených vývojových vad a nádorového postižení nervového systému, v oblasti neurotraumatologie a léčby hydrocefalu. Pracoviště pod jeho vedením zavádí řadu progresivních a v té době unikátních postupů:

 • V oblasti vývojových vad
  • Metodu aktivní remodelace kraniosynostóz
  • Operační řešení složitých kraniofaciálních vad
 • Operace středočárových a hluboko uložených nádorů
  • Nádory pineální krajiny, bazálních ganglií a kmene
  • S využitím progresivních operačních přístupů  (kupř. transkalózní přístup)
 • Hemisferektomii pro epilepsii

Společenským vrcholem této etapy působení pracoviště a oceněním jeho činnosti bylo pořádání světového kongresu dětské neurochirurgie ISPN 1991 (International Society for Pediatric Neurosurgery) v Praze.

V červenci 1990 se primářem Neurochirurgického oddělení FN Motol stává MUDr. Michal Tichý. V roce 2006 se sloučením Neurochirurgického oddělení dospělých vytváří společné neurochirurgické pracoviště a 1.7.2012 je ustanovena Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Pracoviště pokračuje v dalším rozvoji v již zavedených oblastech v celém věkovém spektru pacientů (léčba vrozených vad, onkoneurochirurgie, neurotraumatologie, léčba hydrocefalu) a zavádí nové programy:

 • Operační léčba spasticity pacientů s dětskou mozkovou obrnou
 • Minimálně invazivní výkony u degenerativního postižení páteře
 • Epileptochirurgické výkony

V září 2016 organizuje pracoviště setkání předních světových epileptochirurgů ESTM 2016 (Epilepsy Surgery Techniques Meeting) konaného v návaznosti na 12. celoevropský epileptologický sjezd (ECE - European Congress on Epileptology) organizovaný pod záštitou ILAE - Mezinárodní liga proti epilepsii.

1.10.2020 se přednostou Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol stává vnuk zakladatele doc. MUDr. Vladimír Beneš III, Ph.D.       

Jak se k nám dostanete

Dětská část 

 • Snížené přízemí (SP) uzel C, dětská část nemocnice (bílá budova)

Oddělení JIP

22443 2554

 

Standardní oddělení

22443 2530

 

Dospělá část

 • 1. patro uzel C, dospělá část nemocnice (modrá budova)

Oddělení JIP

22443 2533, 2532

 

Standardní oddělení

22443 2561, 2562

 

Dětská ambulance

 • Dětská poliklinika, 3. patro

Objednávání pacientů

po-pá: 9,00 - 14.00 hod.

22443 2501

petra.zajickova@fnmotol.cz

Dospělá ambulance

 • 3. patro uzel A, dospělá část nemocnice (modrá budova) vstup Oční komplement

Objednávání pacientů

po-pá 7,30 - 10,00 a 13,00 - 14,00 hod.

22443 2564, 2501

nchfnm@fnmotol.cz

 

Výzkum

Pracovníci neurochirurgické kliniky dětí a dospělých FN Motol a 2. LF UK Praha se aktivně podílejí na výzkumu v oblasti neurověd a neurochirurgických onemocněních a na vývoji nových léčebných metod.Podílí se na mezinárodních studiích testujících nové léky a postupy pro celou škálu neurochirurgických onemocnění včetně nádorů mozku a míchy. Ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie má Neurochirurgická kliniky vybudovánu laboratoř pro experimentální modelování a léčbu úrazů hlavy a schválený patent – užitný vzor nového experimentálního zařízení.

Nevýznamnější programy výzkumu

Mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie hodnotící přípravek rindopepimut/GM-CSF s adjuvantní léčbou přípravkem temozolomid u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem po chirurgické resekci (Studie „ACT IV“)

Mezinárodní randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost fibrinového tkáňového lepidla zahřátého párou a ošetřeného rozpouštědlem/detergentem (FS VH S/D 500 s-apr) ve srovnání s lepidlem DuraSeal jako doplňku k uzavření při durální sutuře

Terapie zvýšeného intrakraniálního tlaku u kraniotraumat pomocí blokády adenosinových receptorů kofeinem – experimentální studie IGA NR 9514

Přínos transkraniální dopplerovské sonografie pro diagnostiku funkčních změn po neurochirurgické remodelaci u kraniosynostóz IGA NR 8264

Prevence motorických deficitů po epileptochirurgických výkonech u dětí NV15-30456A

Hodnocení suprasegmentálních efektů selektivní zadní rizotomie NR8318

Neuropatologická analýza mozkové tkáně epileptických pacientů s farmakorezistentní epilepsií: korelace s protonovou magnetickou resonanční spektroskopií NF7411

Užití neuroendoskopie a laparoskopie při zkratových operacích pro hydrocefalus ND7678

Zadní rhizotomie při léčbě spastické formy dětské mozkové obrny ND6305

Změny spektra aminokyselin v biologických tekutinách a tkáních u dětí s nádorovým onemocněním IZ4349

Náhrada kostních defektů kalvy užitím autologních štěpů a metody "SPLIT SKULL" - děleného kostního laloku IZ2909

Implantace fetální mozkové tkáně při léčbě Parkinsonovy choroby, experimentální metody a klinická aplikace IZ1176

Nejvýznamnější publikace

The clinical utility of intraoperative electrocorticography in pediatric epilepsy surgical strategy and planning. Lesko R, Benova B, Jezdik P, Liby P, Jahodova A, Kudr M, Tichy M, Zamecnik J, Krsek P. J Neurosurg Pediatr. 2020 Jul 31:1-10. doi: 10.3171/2020.4.PEDS20198

Structural volumetry in NPH diagnostics and treatment-future or dead end? Vlasák A, Skalický P, Mládek A, Vrána J, Beneš V, Bradáč O. Neurosurg Rev. 2020 Jan 24. doi: 10.1007/s10143-020-01245-y

Evolution of pediatric epilepsy surgery program over 2000-2017: Improvement of care? Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodova A, Kudr M, Benova B, Maulisova A, Liby P, Vaculik M, Lesko R, Kyncl M, Zamecnik J, Tichy M, Komarek V, Krsek P. Eur J Paediatr Neurol. 2019 May;23(3):456-465. doi: 10.1016/j.ejpn.2019.04.002.

Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery-a single-centre experience. Benova B, Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodová A, Kudr M, Komarek V, Novak V, Liby P, Lesko R, Tichý M, Kyncl M, Zamecnik J, Krsek P, Maulisova A. PeerJ. 2019 Oct 8;7:e7790. doi: 10.7717/peerj.7790

Sagittal craniosynostosis associated with midline cephalhematoma or vice versa, case report and a review of the literature. Liby P, Lomachinsky V, Felici G, Vaculik M, Krasnicanova H, Tichy M. Childs Nerv Syst. 2019 Apr;35(4):729-732. doi: 10.1007/s00381-018-4020

Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy. Novak V, Maulisova A, Jezdik P, Benova B, Belohlavkova A, Liby P, Tichy M, Krsek P. Epilepsia. 2019 Nov;60(11):2263-2276. doi: 10.1111/epi.1636

Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups. Zapotocky M, Mata-Mbemba D, Sumerauer D, Liby P, Lassaletta A, Zamecnik J, Krskova L, Kyncl M, Stary J, Laughlin S, Arnoldo A, Hawkins C, Tabori U, Taylor MD, Bouffet E, Raybaud C, Ramaswamy V. J Neurosurg Pediatr. 2018 Feb;21(2):145-152. doi: 10.3171/2017.8.PEDS17264

Injectable hydroxyphenyl derivative of hyaluronic acid hydrogel modified with RGD as scaffold for spinal cord injury repair. Zaviskova K, Tukmachev D, Dubisova J, Vackova I, Hejcl A, Bystronova J, Pravda M, Scigalkova I, Sulakova R, Velebny V, Wolfova L, Kubinova S. J Biomed Mater Res A. 2018 Apr;106(4):1129-1140. doi: 10.1002/jbm.a.36311

DTI-MRI biomarkers in the search for normal pressure hydrocephalus aetiology: a review. Hoza D, Vlasák A, Hořínek D, Sameš M, Alfieri A. Neurosurg Rev. 2015 Apr;38(2):239-44; discussion 244. doi: 10.1007/s10143-014-0584-0.

An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Tukmachev D, Lunov O, Zablotskii V, Dejneka A, Babic M, Syková E, Kubinová Š. Nanoscale. 2015 Mar 7;7(9):3954-8

Bobble-head doll syndrome: therapeutic outcome and long-term follow-up in four children. Guerreiro H, Vlasak A, Horinek D, Tichy M, Lisy J, Vanek P, Liby P, Hoza D, Beneš V, Nimsky C. Acta Neurochir (Wien). 2012 Nov;154(11):2043-9. doi: 10.1007/s00701-012-1458-2.

Peripheral nerve stimulation in intractable neuropathic pain. Kozak J, Kobesova A, Vrba I, Steindler J, Kolar P. Neuro Endocrinol Lett. 2011;32(3):226-33

Asymmetric dynamic cerebral autoregulatory response to cyclic stimuli. Aaslid R, Blaha M, Sviri G, Douville CM, Newell DW. Stroke. 2007 May;38(5):1465-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.106.473462

Implanted vagus nerve stimulation in 126 patients: surgical technique and complications. Bláha M, Tichý M. Rozhl Chir. 2020 Summer;99(7):304-310

The effect of caffeine on dilated cerebral circulation and on diagnostic CO2 reactivity testing. Blaha M, Benes V, Douville CM, Newell DW. J Clin Neurosci. 2007 May;14(5):464-7

Hemorrhagic complications of intracranial pressure monitors in children. Blaha M, Lazar D, Winn RH, Ghatan S. Pediatr Neurosurg. 2003 Jul;39(1):27-31. doi: 10.1159/000070877

Cerebral blood flow and dynamic cerebral autoregulation during ethanol intoxication and hypercapnia. Blaha M, Aaslid R, Douville CM, Correra R, Newell DW. J Clin Neurosci. 2003 Mar;10(2):195-8. doi: 10.1016/s0967-5868(02)00126-1

Výuka

Neurochirurgická klinika vyučuje mediky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v 6. ročníku ve třídenním bloku. Výuka pro zahraniční studenty probíhá v anglickém jazyce. Studenti se seznámí s celou šíří oboru Neurochirurgie včetně praktických dovedností a možností participace na operačních výkonech. Vyučující z Neurochirurgické kliniky je také součástí zkušební komise u závěrečné státní zkoušky z chirurgie.

V rámci postgraduální výuky na Neurochirurgické klinice probíhají předatestační klinické stáže lékařů z oboru chirurgie, neurologie, rehabilitace a psychiatrie. Klinika dále pořádá a umožňuje stáže začínajícím neurochirurgům v některých neurochirurgických subspecializacích.

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých FN Motol a 2. LF UK Praha je zapojena do Ph.D. - Doktorských studijních programů. Tyto nabízejí nejvyšší formální vzdělání, kterého lze v České republice dosáhnout. Působí zde čtyři školitelé, kteří připravují podle individuálního studijního plánu své studenty ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce v oboru Neurověd a Experimentální chirurgie.

Školitelé

 • Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. - Obor Neurovědy
 • prof. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. - Obor Neurovědy
 • Doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D. - Obor Experimentální chirurgie
 • Doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. - Obor Experimentální chirurgie

Kontakt

jméno telefon e-mail
Přednosta doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 22443 2501 vladimir.benes@fnmotol.cz
Zástupce přednosty prof. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 22443 2504 ondrej.bradac2@fnmotol.cz
Vrchní sestra Bc. Tereza Drbohlavová 22443 2505 tereza.drbohlavova2@fnmotol.cz

Sekretariát

Dětská část: Petra Zajíčková 22443 2501 fax. 2520 petra.zajickova@fnmotol.cz
Dospělá část: Tereza Šetinová 22443 2504 fax. 2521 tereza.setinova@fnmotol.cz
Skip to content