M.D., Ph.D. program

Rozvoj medicínských oborů probíhá v posledních desetiletích fascinující rychlostí prakticky ve všech lékařských oborech, jak teoretických, tak klinicky zaměřených. K tomu, aby lékaři zachytili tyto trendy a aby k nim aktivně dále přispívali, je několik nutných předpokladů. Hlavní podmínkou pro výchovu špičkových odborníků je samozřejmě osobnost a motivace lékařů. Pro orientaci v problematice moderní medicíny je důležité, aby postgraduální výchova, kromě klinické části, zahrnovala i praktickou zkušenost s vědeckou prací a aby byl kladen důraz na orientaci v moderních informačních zdrojích. K naplnění takových podmínek vznikl v roce 2003 ve Fakultní nemocnici v Motole program nazvaný M.D., Ph.D.

Tento program si klade za cíl umožnit nejlepším absolventům lékařských fakult připravovat se na své povolání v kombinovaném programu, ve kterém je možné získat titul Ph.D. a zároveň se připravovat k specializační zkoušce v daném oboru.

Bližší informace o programu je možné získat ve FN Motol, u náměstkyně pro Vědu a výzkum, prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DO PROGRAMU MD PHD 2023

Skip to content