Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

  
 

 

 

Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu, poruch srdeční funkce a krevního oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince od fetálního období do 18 let věku. Podílí se rovněž na diagnostice a léčbě dospělých s vrozenými srdečními vadami.

Poskytovaná péče

A. Neinvazivní a invazivní diagnostika srdečních onemocnění a medikamentózní léčba včetně prenatální diagnostiky a léčby.

B. Plné spektrum operací vrozených srdečních vad na otevřeném a zavřeném srdci včetně nejkomplexnějších vad. Ročně je operováno 400-500 pacientů od nezralých novorozenců po dospělé s vrozenými vadami srdce.

C. Široké spektrum léčebných katetrizačních intervencí, např. dilatací zúžených chlopní a cév, uzávěrů defektů srdečních přepážek a aberantních cév a katetrizačních ablací arytmogenních substrátů. Ročně je v průměru provedeno kolem 200 katetrizačních intervencí. Katetrizační intervence se podílejí zhruba 30% na všech léčebných výkonech.

D. Implantace kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů.

Brožura ke stažení:

Vedení kliniky

Přednosta

MUDr. Ondřej Materna, Ph.D.
e-mail: ondrej.materna@fnmotol.cz
sekretariát
tel.: 2 2443 2900
fax: 2 2443 2920

 

Zástupce přednosty pro kardiochirurgii

MUDr. Roman Gebauer
e-mail: roman.gebauer@fnmotol.cz

 

Zástupce přednosty pro kardiologii

doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.
e-mail: peter.kubus@fnmotol.cz

 

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
e-mail: jan.janousek@fnmotol.cz

 

Zástupce přednosty pro výuku

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.
e-mail: v.chaloupecky@fnmotol.cz

 

Manažer kliniky

Ing. Miroslav Krejčíř, MBA
e-mail: miroslav.krejcir@fnmotol.cz

 

Vrchní sestra

Mgr. Jana Matušíková
e-mail: jana.matusikova@fnmotol.cz
tel.: 2 2443 2905

Lékaři

Vedoucí lékaři

Jednotka resuscitační a intenzivní péče

MUDr. Pavel Vojtovič
e-mail: pavel.vojtovic@fnmotol.cz

 

Kardiologické lůžkové oddělení

MUDr. Nina Molíková
e-mail: nina.molikova@fnmotol.cz

 

Intervenční kardiologie

MUDr. Ondřej Materna, Ph.D.
e-mail: ondrej.materna@fnmotol.cz

 

Echokardiografie a prenatální kardiologie

MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
e-mail: viktor.tomek@fnmotol.cz

 

Ambulance

MUDr. Petr Hecht
e-mail: petr.hecht@fnmotol.cz

 

Arytmologie

doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.
e-mail: peter.kubus@fnmotol.cz

 

Mimotělní oběh

Ing. Miroslav Ložek
e-mail: miroslav.lozek@fnmotol.cz

 

Lékaři

Lékaři – kardiochirurgové:

MUDr. Žaneta Bandžuchová
e-mail: zaneta.bandzuchova@fnmotol.cz

MUDr. Petr Bukovský
e-mail: petr.bukovsky@fnmotol.cz

MUDr. Tomáš Matějka
e-mail: tomas.matejka@fnmotol.cz

MUDr. Rudolf Poruban, Ph.D.
e-mail: rudolf.poruban@fnmotol.cz

prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc.
e-mail: tomas.tlaskal@fnmotol.cz

MUDr. Tereza Vavříková
e-mail: tereza.vavrikova@fnmotol.cz

Lékaři – kardiologové:

MUDr. Silvia Dobránska
e-mail: silvia.dobranska@fnmotol.cz

MUDr. Klára Fiala
e-mail: klara.fiala@fnmotol.cz

MUDr. Jiří Gilík
e-mail: jiri.gilik@fnmotol.cz

MUDr. Jiří Hostaša
e-mail: jiri.hostasa@fnmotol.cz

MUDr. Jiří Houda, Ph.D.
e-mail: jiri.houda@fnmotol.cz

MUDr. Václav Chaloupecký ml.
e-mail: vaclav.chaloupecky@fnmotol.cz

MUDr. Olena Iurchenko
e-mail: olena.iurchenko@fnmotol.cz

MUDr. Denisa Jičínská
e-mail: denisa.jicinska@fnmotol.cz

MUDr. Michal Jičínský
e-mail: michal.jicinsky@fnmotol.cz

MUDr. Tibor Klein
e-mail: tibor.klein@fnmotol.cz

MUDr. Karel Koubský, Ph.D.
e-mail: karel.koubsky@fnmotol.cz

MUDr. Jan Kovanda, Ph. D.
e-mail: jan.kovanda@fnmotol.cz

MUDr. Katarína Kulihová
e-mail: katarina.kulihova@fnmotol.cz

MUDr. Caroline Neradilová
e-mail: caroline.neradilova@fnmotol.cz

MUDr. Irena Otáhalová
e-mail: irena.otahalova@fnmotol.cz

MUDr. Mariana Perušičová
e-mail: mariana.perusicova@fnmotol.cz

doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.
e-mail: oleg.reich@fnmotol.cz

MUDr. Vladimíra Švábová
e-mail: vladimira.svabova@fnmotol.cz

MUDr. Terézia Tavačová
e-mail: terezia.tavacova@fnmotol.cz

MUDr. Petr Tax
e-mail: petr.tax@fnmotol.cz

MUDr. Tereza Zmatlíková
e-mail: tereza.zmatlikova@fnmotol.cz

Členové týmu pro mimotělní oběh:

RNDr. Ivana Černá
e-mail: ivana.cerna@fnmotol.cz

MUDr. Jitka Kuzinová
e-mail: jitka.kuzinova@fnmotol.cz

Bc. Iva Kaulerová
e-mail: iva.kaulerova@fnmotol.cz

Mgr. Olena Protsenko
e-mail: olena.protsenko@fnmotol.cz

Způsob objednání k diagnostice a léčbě

K neurgentnímu vyšetření pacienty objednává výhradně regionální kardiolog, písemnou formou nebo telefonicky. V urgentních případech telefonicky i dětský lékař nebo jiné zdravotnické zařízení.

Pacienti jsou k vyšetření zváni písemně.

Adresa:

Ambulance Dětského kardiocentra
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

tel.: +420 22443 2975

e-mailpetr.hecht@fnmotol.cz

Kde nás najdete

 • Kardiologická ambulance: poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • Ambulance poruch srdečního rytmu: poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • JIRP: dětský monoblok, 6. patro, křídlo A (6A)
 • Kardiologické oddělení, příjem pacientů: dětský monoblok, 6. patro, křídlo C (6C)
 • ECHO: dětský monoblok, 6. patro, křídlo D (6D)
 • Sekretariát: dětský monoblok, 8. patro, křídlo D (8D)

Konto darů

číslo účtu: 50008-17937051/0710, v.s. 2129

Srdíčkáři

Občanské sdružení rodičů našich pacientů Srdíčkářiwww.srdickari.cz

Průvodce onemocněním srdce u dětí

 • Počty výkonů a výsledky
 • Výuka
 • Akce a semináře
 • Publikace
 • Odborné společnosti
 • Akreditační komise MZ

Kardiologické oddělení

18 lůžek, včetně 6 monitorovaných lůžek pro intermediární kardiologickou péči

4 lůžka pro doprovod hospitalizovaných dětí

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

12 lůžek pro pooperační resuscitační a kardiologickou intenzivní péči

Kardiochirurgické oddělení

2 operační sály s mimotělním oběhem

Oddělení kardiopulmonální funkční diagnostiky

 • echokardiografická laboratoř
 • katetrizační laboratoř
 • elektrofysiologická laboratoř

Ambulance

 • kardiologická ambulance
 • ambulance poruch srdečního rytmu

Oddělení experimentální kardiologie

Medevac

Dětské kardiocentrum  FNM  se od roku 1999 účastní programu MEDEVAC realizovaného Ministerstvem vnitra, který slouží humanitární evakuaci zdravotně postižených obyvatel z válkou postižených oblastí. Program je určen hlavně  pro vážně nemocné děti, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách a léčení v ČR umožní záchranu jejich života nebo zásadní zlepšení jeho kvality.  V rámci programu jsme léčili 124 dětí, 36 z Iráku, 31 z Kosova, 18 z Keni, 12 z Afghánistánu, 8 z Kambodže, 8 ze Sýrie, 7 z Libye, 3 z Barmy a 1 z Pákistánu. Lékaři Kardiocentra se účastnili celkem 14 misí  do uvedených zemí.

Mater Hospital Nairobi

Od roku 2011 pomáhají lékaři a sestry z Dětského kardiocentra s diagnostikou a léčbou dětí s vrozenými srdečními vadami v Keni. V rámci projektu bylo dosud operováno 37 dětí a 4 dospělí. Nemocnice Mater Hospital v Nairobi dlouhodobě usiluje o dostupnost kardiochirurgické léčby i pro nejchudší děti v zemi. Všichni naši odborníci se vzdali honoráře za svoji práci v projektu, aby léčbu těchto dětí umožnili.

Počátky Dětské kardiologie a kardiochirurgie

Základy moderní dětské kardiologie vybudovala na pražské II. dětské klinice, vedené Jiřím Brdlíkem a později Josefem Houšťkem, Hana Padovcová. Šlo nejen o péči nemocniční, ale i o širokou síť kardiologických poraden, tehdy především pro dětská postrevmatická srdeční onemocnění. Jejím spolupracovníkem byl Imrich Bor. V roce 1947 provedla Padovcová spolu s rentgenologem dr. Horákem a d.s. Františkou Obšilovou první katetrizaci srdce u staršího dítěte; další invazivní vyšetření se však prováděla zcela ojediněle.

V šedesátých letech začal na kardiologickém oddělení pracovat Milan Šamánek, zkušený pediatr, který si rychle osvojil invazivní vyšetřovací techniku nejen u starších dětí, ale též u kojenců s kritickými srdečními vadami. Vybudoval v rámci dětské FN na Karlově samostatnou kardiopulmonální laboratoř, poskytující tehdy dostupné diagnostické metody (katetrizace srdce, angiokardiografii, radioizotopová vyšetření a vyšetření plicních funkcí). Jeho spolupracovníky byli Alois Zapletal, Stanislav Tůma a Cyril Ruth. V roce 1967 provedl Šamánek první balónkovou atrioseptostomii u třídenního novorozence s život ohrožující vrozenou srdeční vadou (transpozicí velkých arterií). Výkon zlepšil mísení krve v srdečních předsíních a tím umožnil přežití dítěte.

V roce 1970 se v důsledku výstavby Nuselského mostu a následné likvidace nemocnice na Karlově přestěhovalo kardiologické oddělení i kardiopulmonální laboratoř do nově otevřené dětské budovy ve FN Motol. Kardiologické oddělení mělo v rámci II. dětské kliniky pouze 10 lůžek pro starší děti. Případná hospitalizace kojenců byla problematická, k dispozici byla jen příležitostná lůžka na kojeneckém oddělení. Ve stejném roce odchází do důchodu Padovcová a vedením kardiologického oddělení a ambulance je pověřena Marie Voříšková, která v té době rovněž učila na Fakultě dětského lékařství. S Voříškovou spolupracují Věra Hroboňová a Jana Goetzová.

V rámci spolupráce kardiopulmonální laboratoře a kardiologického oddělení se významně zpřesňovala diagnostika i těch nejsložitějších vad a indikace k operaci (např. v roce 1975 bylo přijato k vyšetření 175 starších dětí a 130 kojenců a novorozenců). Chyběla však návaznost na kardiochirurgii; operace se prováděly zpravidla paliativně na chirurgické klinice prof. Kafky na Karlově.

Václav Kafka ještě jako docent na klinice prof. Diviše v roce 1949 poprvé operoval vrozenou srdeční vadu u dítěte (podvaz otevřené tepenné dučeje). V roce 1954 nově vzniká Klinika dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství, jejím přednostou se stává Václav Kafka, který zde zakládá vlastní pražskou školu dětské kardiochirurgie. Jeho spolupracovníky byli Milan Brodský, Ludmila LeBreux, Bohumil Hučín, Bohuslav Fišer a Jaroslav Stark. V roce 1958 zavedl Kafka operace na otevřeném srdci s dočasnou zástavou cirkulace v hypotermii a v roce 1959 spolu s Brodským provádí první radikální operaci v mimotělním oběhu u pacienta s defektem síňového septa. V roce 1968 zahájili Hučín a Štark program kardiochirurgických operací u kojenců.

Velkým nedostatkem v péči o děti s vrozenou vadou srdce počátkem sedmdesátých let v Motole byla vzdálenost kardiochirurgie, která zůstávala na Karlově. Pacienti k operaci byli překládáni na Karlov a po operaci převáženi zpět do Motola, což bylo velmi obtížné zejména pro kojence. Z tohoto důvodu byla velmi obtížná i pooperační péče, zejména proto, že nebyla k dispozici ani jednotka intenzivní péče. Komplexní řešení přineslo až Dětské kardiocentrum.

Otevření a první roky činnosti Dětského kardiolocentra

16. května 1977 bylo ve FN Motol otevřeno Specializované pracoviště pediatrické kardiologie a kardiochirurgie (SPPKK). Vedoucím pracoviště se stává Milan Šamánek, kardiochirurgii vede Bohumil Hučín a primářkou kardiologického oddělení je jmenována Marie Voříšková. SPPKK, později přejmenované na Dětské kardiocentrum, je zcela samostatné integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností. V programu má zcela nový komplexní systém péče o děti s onemocněním srdce a cév, především péči o novorozence a kojence s urgentními (život ohrožujícími) vrozenými srdečními vadami. Dokonale je propracována vzájemná spolupráce s širokým pediatrickým terénem, sítí kardiologických poraden a specializovaným centrem v Praze.

SPPKK sestávalo z kardiochirurgie, kardiologického oddělení, kardiopulmonální laboratoře a ambulance, kterou vedla Božena Zbořilová. Hučín kolem sebe soustředil tým kardiochirurgů: Bohuslava Fišera, Tomáše Hoňka, Jaroslava Špatenku, Tomáše Tláskala, Pavla Horvátha; později třeba Martina Kostelku nebo Tomáše Hájka. Na kardiologii začínali Václav Chaloupecký, Tomáš First, Jaroslav Hruda, Ivan Vislocký, Zdeněk Slavík, Jan Janoušek nebo Helena Bartáková a v kardiopulmonální laboratoři vyrostli pod Šamánkovým vedením Jan Škovránek, Stanislav Tůma, Alois Zapletal, Petr Tax, Oleg Reich, Jan Marek, Vít Rázek či Jan Šulc.

Provoz byl zahájen nejprve provizorně, lůžkové oddělení bylo dočasně v křídle 7A a společně s improvizovaným pooperačním oddělením mělo 15 lůžek. V září 1977 se počet lůžek zvýšil na 20 a teprve 1. června 1978 bylo lůžkové oddělení přestěhováno do definitivních prostor křídla 8C. Omezení lůžkové kapacity se týkalo i jednotky intenzivní péče, která místo plánovaných osmi lůžek začínala jen se čtyřmi, neboť nebyl dostatek kvalifikovaných sester.

Za první rok činnosti (od 16.5.1977 do 16.5.1978) bylo hospitalizováno 325 pacientů; přijato bylo ovšem stále více dětí k vyšetření než k chirurgickým výkonům, a to i u vad urgentních. Novorozenci byli operováni ojediněle, u kojenců byly prováděny jen paliativní výkony. Operace v mimotělním oběhu nebyly žádné, nikdo z pacientů tedy nemohl být indikován k radikálnímu výkonu. Úmrtnost vyšetřených čekajících na operaci byla vysoká, samotná operační úmrtnost nižší:

pacientipřijati k vyšetřenízemřelopřijati k operacizemřelo
novorozenci602763
kojenci99254010
starší děti503706
celkem2095511619

Tab. 1: První rok činnosti Dětského kardiocentra FN Motol

Z přehledu je patrná výrazná převaha novorozenců a kojenců – z celkového počtu 325 pacientů bylo 205 dětí mladších než 1 rok a starších pouze 120.

Prvním pacientem přijatým 16.5.1977 byla Jana V., narozená 3.3.1976 s diagnózou ASD sec. potvrzenou radiocirkulografií (později úspěšně radikálně operována).

Prvním operovaným pacientem byla Renata S., narozená 1.7.1972, operována 15.6.1977, které Bohumil Hučín provedl podvaz otevřené tepenné dučeje.

Po více než roce (17.8.1978) provádí Hučín první operace srdce s mimotělním oběhem (R.F., uzavření síňového defektu) a od konce roku 1978 se začínají operovat v mimotělním oběhu i novorozenci a kojenci.

Koncem roku 1979 má již Dětské kardiocentrum na kontě řadu úspěšných operací s urgentními vadami s levopravým zkratem a nekorigovanou transpozicí velkých tepen. U starších dětí se operují další složité vady – Fallotova tetralogie, anomálie AV kanálu a závažné chlopňové vady.

V dalších dvou letech již zřetelně převažují operace v mimotělním oběhu, v zástavě cirkulace a hluboké hypotermii, přičemž řada operací v Dětském kardiocentru FN Motol byla prováděna poprvé v tehdejším Československu.

operacepočetzemřelo do 30 dnů[%]
v mimotělním oběhu156127,6
bez mimotělního oběhu10176,9
periferních cév1300
celkem270195,4

Tab. 2: Operační výkony Dětského kardiocentra FN Motol za rok 1981

Od té doby samozřejmě vývoj dětské kardiologie a kardiochirurgie umožnil výrazné zlepšení výsledků, a to přesto, že v současnosti se operují i nejsložitější vrozené srdeční vady, které v době, o níž vypráví tento článek, byly považovány za inoperabilní.

MUDr. Marie Voříšková

Prof. MUDr. Jaroslav Hruda, CSc., Amsterodam, Nizozemsko

Prof. MUDr. Martin Kostelka, Lipsko, Německo

Prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., Londýn, Spojené království

Doc. MUDr. Zdeněk Slavík, Londýn, Spojené království

MUDr. Roman Antonín Gebauer, Lipsko, Německo

Děkujeme za váš zájem o práci na prestižním pracovišti v ČR

 

 

Seznamte se s podmínkami a výhodami, které získáte – a pokud se vám budou zamlouvat, pošlete nám svoje CV na jana.matusikova@fnmotol.cz. 

 

Aktuálně hledáme kolegy/ně na tyto pozice:

 • Všeobecná, dětská, praktická sestra na JIRP
 • Zdravotnický záchranář na JIRP
 • Všeobecná, dětská, praktická sestra na standardním lůžkovém oddělení
 • Všeobecná sestra, perioperační sestra na operační sál

Co musíte splňovat:

 • Odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • Specializovanou způsobilost v oboru pediatrického ošetřovatelství, intenzivní péče v pediatrii, perioperační péče -  NENÍ podmínkou, ale výhodou
 • Jste iniciativní a máte přirozený zájem o kontinuální (sebe)vzdělávání v oboru
 • Máte aktivní zájem o pacienty i obor, dělá vám radost pomáhat druhým
 • Láká vás různorodý a „akční“ typ práce (každý den v Dětském kardiocentru je jiný – a jinak zajímavý)
 • Jste týmový hráč a uvědomujete si, že na vás závisí mnoho dalších pozic
 • Jste komunikativní

 

Co nabízíme:

  • Prestižní práci na jediném pracovišti tohoto typu v ČR s unikátními světovými výsledky
        • Moderně vybavené pracoviště s kompletní péčí o děti se srdečním onemocněním (včetně transplantace srdce)
         • Velmi dobré platové podmínky s možností bonusů a příplatků za vynikající pracovní výsledky, práci ve ztíženém prostředí, směnný provoz (včetně nočních), práci o víkendech a svátcích, přesčasy

 

  • Podporu a individuální zaškolení zkušenou sestrou, která se postará, abyste se vždy cítila bezpečně a přesně věděla, co děláte – a to po tak dlouhou dobu, jakou budete potřebovat
        • Specializační studium a celoživotní vzdělávání ZDARMA - zaplatíme vám další specializace, a    podpoříme vás v aktivní i pasivní účasti na     oborových konferencích v ČR i ve světě
        • Možnost účasti na zahraničních charitativních kardiochirurgických misích
        • Do práce to máte blízko - nabízíme možnost výhodného ubytování přímo v areálu FN Motol (pro absolventy 500 Kč měsíčně za 2lůžkový pokoj po celý první rok) a výhodné stravování v závodní jídelně

  • Finanční příspěvky na dovolenou, dětské zotavovací akce, brýle, dentální hygienu, vzdělávací aktivity, sport a kulturu (podporujeme péči o ducha i tělo)
  • 50% příspěvek na roční kupon MHD  
        • Bezúročné půjčky ve výši až 300 000 Kč na bydlení nebo rekonstrukci 
        •  Penzijní připojištění až ve výši 600 Kč měsíčně

 

              

Sekretariát

tel.: 2 2443 2900
fax: 2 2443 2920
e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz 

Další kontakty:

 • Ambulance  (objednávání pacientů)
  tel.: 2 2443 2975
 • Příjem pacientů
  tel.: 2 2443 2969
 • Mimo pracovní dobu  (konziliární služby / urgentní příjmy)
  tel.: 2 2443 2970

Adresa

Dětské kardiocentrum
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Umístění

 • Kardiologická ambulance: dětska poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • Ambulance poruch srdečního rytmu: dětska poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • Kardiologické oddělení: dětský monoblok, 6. patro, křídlo C (6C)
 • Echokardiografie: dětský monoblok, 6. patro, křídlo D (6D)
 • JIRP: dětský monoblok, 6. patro, křídlo A (6A)
 • Sekretariát: dětský monoblok, 8. patro, křídlo D (8D)

 Konto darů: číslo účtu: 50008-17937051/0710, v.s. 2129

Skip to content