Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu, poruch srdeční funkce a krevního oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince od fetálního období do 18 let věku. Podílí se rovněž na diagnostice a léčbě dospělých s vrozenými srdečními vadami.

Poskytovaná péče

 1. Neinvazivní a invazivní diagnostika srdečních onemocnění a medikamentózní léčba včetně prenatální diagnostiky a léčby.
 2. Plné spektrum operací vrozených srdečních vad na otevřeném a zavřeném srdci včetně nejkomplexnějších vad. Ročně je operováno 400-500 pacientů od nezralých novorozenců po dospělé s vrozenými vadami srdce.
 3. Široké spektrum léčebných katetrizačních intervencí pro vrozené srdeční vady a katetrizační léčba poruch srdečního rytmu. Ročně je v průměru provedeno více než 300 katetrizačních intervencí.
 4. Implantace kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů.

Brožura ke stažení:

Vedení kliniky

Přednosta

MUDr. Ondřej Materna, Ph.D.
e-mail: ondrej.materna@fnmotol.cz
sekretariát
tel.: 2 2443 2900
fax: 2 2443 2920

 

Zástupce přednosty pro kardiochirurgii

MUDr. Roman Gebauer
e-mail: roman.gebauer@fnmotol.cz

 

Zástupce přednosty pro kardiologii

doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.
e-mail: peter.kubus@fnmotol.cz

 

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
e-mail: jan.janousek@fnmotol.cz

 

Zástupce přednosty pro výuku

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.
e-mail: v.chaloupecky@fnmotol.cz

 

Manažer kliniky

Ing. Miroslav Krejčíř, MBA
e-mail: miroslav.krejcir@fnmotol.cz

 

Vrchní sestra

Mgr. Jana Matušíková
e-mail: jana.matusikova@fnmotol.cz
tel.: 2 2443 2905

Lékaři

Vedoucí lékaři

Jednotka intenzivní  a resuscitační péče

MUDr. Pavel Vojtovič
e-mail: pavel.vojtovic@fnmotol.cz

 

Kardiologické lůžkové oddělení

MUDr. Nina Molíková
e-mail: nina.molikova@fnmotol.cz

 

Intervenční kardiologie

MUDr. Ondřej Materna, Ph.D.
e-mail: ondrej.materna@fnmotol.cz

 

Echokardiografie a prenatální kardiologie

MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
e-mail: viktor.tomek@fnmotol.cz

 

Ambulance

MUDr. Petr Hecht
e-mail: petr.hecht@fnmotol.cz

 

Arytmologie

doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.
e-mail: peter.kubus@fnmotol.cz

 

Mimotělní oběh

Ing. Miroslav Ložek
e-mail: miroslav.lozek@fnmotol.cz

 

Lékaři

Lékaři – kardiochirurgové:

MUDr. Žaneta Bandžuchová
e-mail: zaneta.bandzuchova@fnmotol.cz

MUDr. Petr Bukovský
e-mail: petr.bukovsky@fnmotol.cz

MUDr. Tereza Jančová
e-mail: tereza.vavrikova@fnmotol.cz

MUDr. Tomáš Matějka
e-mail: tomas.matejka@fnmotol.cz

MUDr. Rudolf Poruban, Ph.D.
e-mail: rudolf.poruban@fnmotol.cz

MUDr. Petr Šodek
e-mail: petr.sodek@fnmotol.cz

prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc.
e-mail: tomas.tlaskal@fnmotol.cz

Lékaři – kardiologové:

MUDr. Klára Fiala
e-mail: klara.fiala@fnmotol.cz

MUDr. Jiří Gilík
e-mail: jiri.gilik@fnmotol.cz

MUDr. Jiří Hostaša
e-mail: jiri.hostasa@fnmotol.cz

MUDr. Václav Chaloupecký ml.
e-mail: vaclav.chaloupecky@fnmotol.cz

MUDr. Olena Iurchenko
e-mail: olena.iurchenko@fnmotol.cz

MUDr. Denisa Jičínská
e-mail: denisa.jicinska@fnmotol.cz

MUDr. Michal Jičínský
e-mail: michal.jicinsky@fnmotol.cz

MUDr. Tibor Klein
e-mail: tibor.klein@fnmotol.cz

MUDr. Karel Koubský, Ph.D.
e-mail: karel.koubsky@fnmotol.cz

MUDr. Jan Kovanda, Ph.D.
e-mail: jan.kovanda@fnmotol.cz

MUDr. Katarína Kulihová
e-mail: katarina.kulihova@fnmotol.cz

MUDr. Soňa Mečířová
e-mail: sona.mecirova@fnmotol.cz

MUDr. Caroline Neradilová
e-mail: caroline.neradilova@fnmotol.cz

MUDr. Irena Otáhalová
e-mail: irena.otahalova@fnmotol.cz

MUDr. Alžběta Palátová
e-mail: alzbeta.palatova@fnmotol.cz

MUDr. Mariana Perušičová
e-mail: mariana.perusicova@fnmotol.cz

doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.
e-mail: oleg.reich@fnmotol.cz

MUDr. Vladimíra Švábová
e-mail: vladimira.svabova@fnmotol.cz

MUDr. Terézia Tavačová
e-mail: terezia.tavacova@fnmotol.cz

MUDr. Petr Tax
e-mail: petr.tax@fnmotol.cz

MUDr. Bc. Michal Vrbík
e-mail: michal.vrbik@fnmotol.cz

MUDr. Tereza Zmatlíková
e-mail: tereza.zmatlikova@fnmotol.cz

Členové týmu pro mimotělní oběh:

RNDr. Ivana Černá
e-mail: ivana.cerna@fnmotol.cz

MUDr. Jitka Kuzinová
e-mail: jitka.kuzinova@fnmotol.cz

Bc. Iva Kaulerová
e-mail: iva.kaulerova@fnmotol.cz

Sestry

Bc. Jana Kovrzková
e-mail: jana.kovrzkova@fnmotol.cz
Staniční sestra kardiologického lůžkového oddělení
Zástupkyně vrchní sestry

Bc. Kristina Holanová
e-mail: kristina.holanova@fnmotol.cz
Staniční sestra jednotky intenzivní a resuscitační péče

Dana Horáková
e-mail: dana.horakova@fnmotol.cz
Staniční sestra kardiochirurgických operačních sálů

Kateřina Kleinhamplová
e-mail: katerina.kleinhamplova@fnmotol.cz
Staniční sestra intervenční kardiologie a echokardiografie

Olga Pokorná
e-mail: olga.pokorna@fnmotol.cz
Staniční sestra ambulance

Mgr. Markéta Gömöová
e-mail: marketa.gomoova@fnmotol.cz
Koordinátorka psycho-sociální intervenční péče DKC a účtování zdravotním pojišťovnám

Mgr. Alena Matějovská
e-mail: alena.matejovska@fnmotol.cz
Koordinátorka adaptačního procesu

Pro pacienty

Kde nás najdete

 • Kardiologická ambulance: poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • Ambulance poruch srdečního rytmu: poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • JIRP: dětský monoblok, 6. patro, křídlo A (6A)
 • Kardiologické lůžkové oddělení, příjem pacientů: dětský monoblok, 6. patro, křídlo C (6C)
 • ECHO: dětský monoblok, 6. patro, křídlo D (6D)
 • Sekretariát: dětský monoblok, 8. patro, křídlo D (8D)

Konto darů

Pokud si přejete finančně podpořit Dětské kardiocentrum, kontaktujte, prosím, sekretariát, tel. 22443 2901, e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz
číslo účtu: 50008-17937051/0710, v.s. 2129

Srdíčkáři

Občanské sdružení rodičů našich pacientů Srdíčkáři: www.srdickari.cz

Průvodce onemocněním srdce u dětí

Struktura

Kardiologické lůžkové oddělení
18 lůžek, včetně monitorovaných lůžek pro intermediární kardiologickou péči

Jednotka intenzivní a resuscitační péče
12 lůžek pro pooperační resuscitační a kardiologickou intenzivní péči

Kardiochirurgické oddělení
2 operační sály s mimotělním oběhem

Oddělení intervenční kardiologie

 • katetrizační laboratoř
 • elektrofysiologická laboratoř

Echokardiografie

 • transthorakální a jícnová echokardiografie
 • fetální echokardiografie a prenatální poradna

Ambulance

 • kardiologická ambulance
 • ambulance poruch srdečního rytmu
 • cévní ambulance

Medevac

Dětské kardiocentrum FNM se od roku 1999 účastní programu MEDEVAC realizovaného Ministerstvem vnitra, který slouží humanitární evakuaci zdravotně postižených obyvatel z válkou postižených oblastí. Program je určen hlavně pro vážně nemocné děti, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách a léčení v ČR umožní záchranu jejich života nebo zásadní zlepšení jeho kvality.  V rámci programu jsme léčili děti z Iráku,  Kosova, Keni, Afghánistánu, Kambodže, Sýrie, Libye, Barmy a Pákistánu. Lékaři Dětského kardiocentra se účastní řady charitativních zahraničních misí.

Mater Hospital Nairobi

Od roku 2011 pomáhají lékaři a sestry z Dětského kardiocentra s diagnostikou a léčbou dětí s vrozenými srdečními vadami v Keni. Nemocnice Mater Hospital v Nairobi dlouhodobě usiluje o dostupnost kardiochirurgické léčby i pro nejchudší děti v zemi. Všichni naši odborníci se vzdali honoráře za svoji práci v projektu, aby léčbu těchto dětí umožnili.

Kariéra

Děkujeme za váš zájem o práci na prestižním pracovišti v ČR

Seznamte se s podmínkami a výhodami, které získáte – a pokud se vám budou zamlouvat, pošlete nám svoje CV na jana.matusikova@fnmotol.cz. 

Aktuálně hledáme kolegy/ně na tyto pozice:

 • Všeobecná, dětská, praktická sestra na JIRP
 • Zdravotnický záchranář na JIRP
 • Všeobecná, dětská, praktická sestra na standardním lůžkovém oddělení
 • Všeobecná sestra, perioperační sestra na operační sál

Co musíte splňovat:

 • Odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • Specializovanou způsobilost v oboru pediatrického ošetřovatelství, intenzivní péče v pediatrii, perioperační péče -  NENÍ podmínkou, ale výhodou
 • Jste iniciativní a máte přirozený zájem o kontinuální (sebe)vzdělávání v oboru
 • Máte aktivní zájem o pacienty i obor, dělá vám radost pomáhat druhým
 • Láká vás různorodý a „akční“ typ práce (každý den v Dětském kardiocentru je jiný – a jinak zajímavý)
 • Jste týmový hráč a uvědomujete si, že na vás závisí mnoho dalších pozic
 • Jste komunikativní

 

 

 

Co nabízíme:

 • Prestižní práci na jediném pracovišti tohoto typu v ČR s unikátními světovými výsledky
 • Moderně vybavené pracoviště s kompletní péčí o děti se srdečním onemocněním (včetně transplantace srdce)
 • Velmi dobré platové podmínky s možností bonusů a příplatků za vynikající pracovní výsledky, práci ve ztíženém prostředí, směnný provoz (včetně nočních), práci o víkendech a svátcích, přesčasy
 • Podporu a individuální zaškolení zkušenou sestrou, která se postará, abyste se vždy cítila bezpečně a přesně věděla, co děláte – a to po tak dlouhou dobu, jakou budete potřebovat
 • Specializační studium a celoživotní vzdělávání ZDARMA - zaplatíme vám další specializace, a    podpoříme vás v aktivní i pasivní účasti na     oborových konferencích v ČR i ve světě
 • Možnost účasti na zahraničních charitativních kardiochirurgických misích
 • Do práce to máte blízko - nabízíme možnost výhodného ubytování přímo v areálu FN Motol (pro absolventy 500 Kč měsíčně za 2lůžkový pokoj po celý první rok) a výhodné stravování v závodní jídelně
 • Široká nabídka závodního stravování za výhodné ceny (v zaměstnanecké jídelně nebo jídlo s sebou)
 • Příspěvek na penzijní připojištění až do výše 600,-Kč měsíčně
 • Dary při životních a pracovních výročích a jubilejích (dle odpracovaných let)
 • Možnost využití několika rekreačních zařízení (dva objekty v Krkonoších a chaty na Slapech)
 • Příspěvky na rekreaci dětí zaměstnanců
 • Jednodenní zájezdy za výhodné ceny
 • Možnost zdarma využít knihovnu beletrie (více než 10 000 knih), zdarma přístup do on-line knihovny BookPort
 • Půjčovna sportovních potřeb pro zaměstnance za velmi výhodné ceny
 • možnost získat kartu MultiSport s příspěvkem 100,-Kč na měsíc
 • Cvičení pro zaměstnance pod odbornou garancí oddělení tělovýchovného lékařství FN Motol (udržení tělesné zdatnosti a prevenci bolestí zad, stabilizace hmotnosti a snížení nadváhy)
 • Sociální půjčky a výpomoci; bezúročné půjčky na bytové účely až do výše 300 000,-Kč
 • Bezplatné očkování proti chřipce a cenově zvýhodněná další očkování

 

              

Kontakt

Sekretariát
tel.: 2 2443 2900
fax: 2 2443 2920
e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz 

Další kontakty:

 • Ambulance (objednávání pacientů)
  tel.: 2 2443 2975, 2 2443 2976, 720 816 794
 • Příjem pacientů
  tel.: 2 2443 2969
 • Mimo pracovní dobu  (konziliární služby / urgentní příjmy)
  tel.: 2 2443 2970, 2973

Adresa
Dětské kardiocentrum
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Umístění

 • Kardiologická ambulance včetně ambulance poruch srdečního rytmu: dětská poliklinika, 6. patro, křídlo E (6E)
 • Kardiologické lůžkové oddělení: dětský monoblok, 6. patro, křídlo C (6C)
 • Echokardiografie a fetální kardiologie: dětský monoblok, 6. patro, křídlo D (6D)
 • JIRP: dětský monoblok, 6. patro, křídlo A (6A)
 • Sekretariát: dětský monoblok, 8. patro, křídlo D (8D)

Konto darů: číslo účtu: 50008-17937051/0710, v.s. 2129
Pokud si přejete finančně podpořit Dětské kardiocentrum, kontaktujte prosím sekretariát, tel. 2 2443 2901, e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz 

Skip to content