Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty s hematologickým nebo onkologickým onemocněním ve věku od 0 do 18 let. Jsme největším pracovištěm svého druhu v České republice. Nedílnou součástí naší práce je i výzkum v oboru a pregraduální i postgraduální výuka.
Součástí naší kliniky jsou 3 standardní lůžková oddělení, oddělení JIP, transplantační jednotka, denní stacionář, specializované ambulance a rozsáhlé Laboratorní centrum.ern-paedcan-logo

Klinika je členem Evropské referenční sítě pro dětskou onkologii
(ERN PaedCan).

Vedení kliniky a sekretariát

Přednostka kliniky
Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
tel.: 224 436 400
e-mail: lucie.sramkova@fnmotol.cz

 

 

Zástupkyně přednostky pro léčebně preventivní činnost
MUDr. Petra Keslová, Ph.D.
tel.: 224 436 403
e-mail: petra.keslova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Bc. Jitka Wintnerová

Sekretariát
Iva Růžičková
tel.: 224 436 401
fax: 224 436 420
e-mail: iva.ruzickova@fnmotol.cz

Věra Koutchera
tel.: 224 436 402
e-mail: vera.koutchera@fnmotol.cz

Sekretariát - Laboratorní centrum:
Dana Čadková
tel.: 224 433 404
fax: 224 436 417
e-mail: dana.cadkova@fnmotol.cz

Komplement (5D) - sekretariát, pracovna přednostky, pracovna zástupkyně přednostky, vrchní sestry a lékařů. Učebny pro pregraduální a postgraduální výuku.

Náš tým

Vedení kliniky


Přednostka:
Doc. MUDr. Lucie ŠRÁMKOVÁ, Ph.D.
Primářka:
MUDr. Petra KESLOVÁ, Ph.D.
Zástupkyně přednostky pro výuku:
MUDr. Renata FORMÁNKOVÁ, Ph.D.

Emeritní přednosta Prof. MUDr. Jan STARÝ, DrSc.

Vedoucí lékaři

Konzilář pro onkologii:
MUDr. David SUMERAUER, Ph.D.
Konziliář pro hematologii:
MUDr. Martina SUKOVÁ
Vedoucí lékař Transplantační jednotky:
Prof. MUDr. Petr SEDLÁČEK, CSc.
Vedoucí lékař JIP:
MUDr. Karel ŠVOJGR, Ph.D. 
Vedoucí lékařka oddělení hematologie:
MUDr. Ester ZÁPOTOCKÁ
Vedoucí lékařka oddělení onkologie - menší děti:
MUDr. Michaela  ČEPELOVÁ, Ph.D.
Vedoucí lékařka oddělení onkologie - větší děti:
MUDr. Eva DRAHOKOUPILOVÁ
Vedoucí lékařka ambulancí - onkologie:
doc. MUDr. Jarmila KRUSEOVÁ, Ph.D.
Vedoucí lékař ambulancí - hematologie:
MUDr. Petr Smíšek

Vedoucí lékař Laboratorního centra: Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

LékařiMUDr. Soňa CYPROVÁMUDr. Jana ČERMÁKOVÁProf. MUDr. Tomáš ECKSCHLAGER, CSc.

MUDr. Lucie  HRDLIČKOVÁMUDr. Eva JADVIDŽÁKOVÁMUDr. Daniela JANEČKOVÁMUDr.  Vladimíra JEŘÁBKOVÁ MUDr. Edita KABÍČKOVÁ, Ph.D.MUDr. Sarah BLAGODÁRNÁMUDr. Michaela KOMOŇOVÁMUDr. Vladimír KOMRSKA, CSc.MUDr. Marie KOPECKÁ
MUDr. Josef MALIŠMUDr. Adéla MIŠOVEMUDr. Jakub MLČOCH

MUDr. Šárka NOVÁČKOVÁMUDr. Martina LicháMUDr. Markéta RACKOVÁ

MUDr. Mgr. Petr ŘÍHAMUDr. Justina SKOŘEPOVÁMUDr. Lucie SLÁMOVÁ, Ph.D.

MUDr. Vladimíra SOCHOVÁMUDr. Kryštof ŠEFERNAMUDr. Jakub ŠÍPEK


MUDr. Vratislav ŠMELHAUSMUDr. Kateřina TRKOVÁMUDr. Barbora CABALKOVÁ, Ph.D.MUDr. Aleš VÍCHA, Ph.D.MUDr. Radka ZAŤKOVÁdoc. MUDr. Michal ZÁPOTOCKÝ, Ph.D.

  
MUDr. Kateřina ZDRÁHALOVÁ  

Staniční sestry


Vrchní sestra:
Bc. Jitka Wintnerová
5C Staniční sestra:
Táňa Matoušková
5B Staniční sestra:
Yvona Vodárková


6B Staniční sestra:
Mgr. Radmila Lněničková
5A Staniční sestra:
Zuzana Leľová
TJ staniční sestra:
Bc Petra Jurčíková
  
Ambulance staniční sestra:
Lenka Nováková
  

Laboratorní centrum

Prof. MUDr. Tomáš ECKSCHLAGER, CSc.Doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.Prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.MUDr. Michaela Reiterová, Ph.D.
MUDr. Kristýna ŠoffrováRNDr. Martina Vášková, Ph.D.MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Zuna PhD.MUDr. Markéta Žaliová PhD. 

Datamanažeři, koordinátoři klinických studiíMgr. Iveta JANOTOVÁ Mgr. Pavla JANOTOVÁ

Ing. Lucie LANDOVÁAleš LUKŠBc. Andrea PERTLOVÁ Mgr. Anna ŠÍPOVÁ

Psychologický tým

Mgr. Jana VíchováPhDr. Daniel KubínPhDr. Věra Reichlová
 
Mgr. Tereza PřibylováMgr. Kateřina Krejčí 
Nutriční terapeut - Vratislava KoetsHerní terapeut - Marian Pavlíček, DiS.

Nový pacient

K prvnímu vyšetření nebo hospitalizaci objednává pacienta VŽDY indikující lékař. Prosíme ošetřujícího lékaře, který indikuje onkologické vyšetření pacienta, aby kontaktoval naše pracoviště. Rodiče pacientů se nemohou samy objednávat k vyšetření.

Akutní pacienti – vyžadující okamžitou hospitalizaci – kontaktujte prosím linku 2 2443 6431 (onkologie děti 7-18 let) nebo l. 2 2443 6425 (onkologie menší děti do 6 let). Hematologie, leukémie l. 2 2443 6536.

Konzultace nových ambulantních pacientů a termín prvního vyšetření – odešlete prosím souhrnnou zprávu (epikrízu) o dosavadních klinických obtížích pacienta a výsledky zobrazovacích a laboratorních vyšetření na e-mailovou adresu – vysetreni.kdho@fnmotol.cz – s uvedením telefonního čísla a emailové adresy odesílajícího lékaře.

V případě, že se jedná o uzlinový syndrom nejasné etiologie – je nutné k rozhodnutí o dalším postupu a termínu vyšetření mít výsledky těchto vyšetření: KO + diff, základní biochemie včetně KM, LDH, sérologické vyšetření - EBV, CMV, HSV. Dále ultrazvukové vyšetření lymfatických uzlin. Doporučujeme doplnit i sérologické vyšetření – tularemie, yersinie, toxoplazma, lymská borelióza, brucela a bartonela.

Také v případě jakékoliv rezistence – je nutné první ultrazvukové vyšetření v místě bydliště – dle nálezu upřesníme termín konzultace na našem pracovišti.

Děkujeme za spolupráci

Pro rodiče a pacienty

Milí rodiče a blízcí našich pacientů,

ocitáte se v nelehké životní situaci. Následujícími informacemi bychom Vám rádi pomohli překonat těžké chvíle po sdělení diagnózy a podpořit Vás v nadcházející léčbě Vašeho dítěte.

Seznámíme Vás s onemocněním, které potkalo Vaše dítě. Naleznete odpovědi na nekonečné množství otázek, které Vás trápí. Dočtete se, co Vás na našem pracovišti čeká, jak bude vypadat následujících několik měsíců i život Vašeho dítěte po skončení léčby. Nabídnete Vám možnosti, jak se s novou situací v rodině co nejlépe vyrovnat.

Nemá smysl nyní ztrácet čas přemýšlením, proč a jak se to stalo. Pro Vaše dítě a celou Vaši rodinu začíná teď nový život s diagnózou onkologického onemocnění - dívejme se do budoucna a hledejme společně způsoby, jak Vašemu dítěti pomoci.

výživa

fyzioterapie

Transplantační jednotka

Ambulance

Ambulance (5E, 5G) - v rámci ambulantního traktu se nachází řada ambulancí, které jsou rozděleny podle jednotlivých skupin onemocnění a podle fáze léčby. Pro nově vyšetřované pacienty je určena obecná hematologická nebo onkologická ambulance. Dále se zde nachází specializované ambulance pro děti po transplantaci kostní dřeně, ambulance pro pacienty s hemangiomem/lymfangiomem, s histiocytózou, neuroonkologická ambulance, ambulance pro pacienty s hemofilií a jinými krvácivými chorobami. Součástí ambulantního sledování je i péče o pacienty, kteří úspěšně ukončili léčbu a u nichž pravidelné kontroly umožní včasný záchyt případného relapsu onemocnění (tzv. dispenzarizace) a sledování možných pozdních následků terapie.

Ambulance jsou přístupné výtahy od dětského příjmu nebo od vchodu do dětské části FN Motol - nacházejí se v 5. patře, uzel E a v 5. patře, uzel G (transplantační ambulance).

Denní stacionář (5E) je “denní klinika” pro pacienty v intenzivní hematologické a onkologické léčbě, nevyžadující hospitalizaci. Čekárny pro pacienty stacionáře a ambulancí jsou oddělené. Je zde přísnější hygienický režim (povinnost nosit roušku nebo respirátor, 1 pacient má pouze 1 doprovod, vlastní systém pořadí pacientů).

Konzultace nových ambulantních pacientů a termín prvního vyšetření
– odešlete prosím souhrnnou zprávu (epikrízu) o dosavadních klinických obtížích pacienta a výsledcích zobrazovacích a laboratorních vyšetření na emailovou adresu příslušné ambulance s uvedením telefonního čísla a emailové adresy odesílajícího lékaře.

Akutní pacienti
– vyžadující okamžitou hospitalizaci – kontaktujte prosím linku 2 2443 6431 (onkologie děti 7-18 let) nebo l. 2 2443 6425 (onkologie menší děti do 6 let). Hematologie l. 2 2443 6536.

Objednání dalších pacientů z důvodu přetíženosti ambulancí doporučujeme také cestou e-mailové adresy příslušné ambulance (při urgenci případně využijte telefonické komunikace).

Onkologická část KDHO (pro všechny onkologické ambulance)

e-mail: vysetreni.kdho@fnmotol.cz

Hematologická část KDHO

e-mail: hematologie.kdho@fnmotol.cz

Transplantační ambulance KDHO:

e-mail: transplantace@fnmotol.cz

Kontaktní údaje ambulancí KDHO:

 • Onkologie - objednání kontroly dispenzární a dalších specializovaných ambulancí
  objednání - sestra Bašeová: tel. 22443 6444
  úterý 7:00 - 8:00 hod., středa 7:00 - 8:00 hod., čtvrtek 7:00 - 8:00 hod.
  e-mail: vysetreni.kdho@fnmotol.cz
 • Onkologie – hemangiomy, lymfangiomy
  objednání: tel. 22443 6586
  pondělí 14:00 - 15:00 hod., úterý 14:00 - 15:00 hod., čtvrtek 14:00 - 15:00 hod.
  e-mail: vysetreni.kdho@fnmotol.cz
 • Onkologie – nádory CNS (mozku a míchy)
  objednání - sestra Douchová: tel. 22443 6448
  úterý 14:00 - 15:00 hod., středa 14:00 - 15:00 hod., čtvrtek 14:00 - 15:00 hod.
  e-mail: vysetreni.kdho@fnmotol.cz
 • Hematologie - všeobecná ambulance
  objednání: tel. 22443 6464
  pondělí až pátek, pouze v době 10:30 - 12:00 a 13:00 - 14:30 hod.
  e-mail: hematologie.kdho@fnmotol.cz
 • Ambulance transplantační jednotky
  objednání - Bc. Blanka Nagyová, Veronika Čepeláková: tel. 22443 6537
  pondělí až pátek, 11:00 - 15:00 hod.
  e-mail: transplantace@fnmotol.cz

Lůžková oddělení

Lůžková část - oddělení pro hospitalizované pacienty 

Na standardních lůžkových odděleních jsou obvykle hospitalizováni nově příchozí pacienti a děti v průběhu aktuálně probíhající léčby (5C, 5B, 6B) . Na jednotce intenzivní péče (5A) léčíme děti, které mají závažnější zdravotní komplikace způsobené onemocněním nebo jeho léčbou. Pacienti, jejichž léčba zahrnuje transplantaci kostní dřeně, jsou hospitalizováni na Transplantační jednotce (5G). Celková lůžková kapacita kliniky je celkem 74 lůžek. 

Jednotlivé pokoje vybaveny samostatným sociálním zařízením (WC, koupelna), televizí, wifi připojením a přistýlkou pro doprovod dítěte. Součástí oddělení je kuchyňka přístupná rodičům a pacientům, vybavena mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. Rodiče mají k dispozici lednici k uchovávání vlastních potravin.

Během hospitalizace mohou pacienti využívat hernu, kde probíhá školní výuka a volnočasové aktivity.

Po dobu hospitalizace dítěte je možná celodenní přítomnost zákonného zástupce u lůžka formou návštěvy či trvalého doprovodu pacienta. Návštěvy na oddělení nejsou časově neomezené, ale vždy s přihlédnutím k aktuálním hygienickým opatřením v rámci nemocnice či u jednotlivého pacienta. Návštěvy dětí pod 6 let věku na oddělení nejsou standardně povoleny.

Plánované příjmy na oddělení jsou do 10 hodin dopoledne.

Standardní lůžková oddělení

5B – oddělení hematologie

Na oddělení jsou hospitalizovány děti s hematologickými onemocněními ve věku 0-18 let.  Celková kapacita oddělení je 14 lůžek, dva pokoje jsou 1 lůžkové a ostatní jsou 2 lůžkové.

tel.: 22443 6536 (sesterna), 22443 6550 (lékaři)

Vedoucí lékař: MUDr. Ester Zápotocká
e-mail:
ester.zapotocka@fnmotol.cz

Staniční sestra: Yvona Vodárková

5C – oddělení malých dětí – onkologie

Na oddělení jsou hospitalizovány děti se solidními nádory ve věku od narození do zahájení školní docházky.  Celková kapacita oddělení je 16 lůžek, dva pokoje jsou 3 lůžkové a ostatní jsou převážně jednolůžkové. Děti mají možnost hrát si v nově vybavené herně a zúčastnit se výuky v mateřské školce v rámci oddělení. 

tel.: 22443 6425 (sesterna), 22443 6475, - 6479 (lékaři)

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Čepelová, Ph.D.
e-mail:
michaela.cepelova@fnmotol.cz

Staniční sestra: Táňa Matoušková

6B – oddělení velkých dětí - onkologie

Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti ve věku 7-18 let se solidními nádory. Celková kapacita oddělení je 18 lůžek na 1-3 lůžkových pokojích.

tel.: 22443 6431 (sesterna), 22443 6457 (lékaři)

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Drahokoupilová
e-mail:
eva.drahokoupilova@fnmotol.cz

Staniční sestra: Mgr. Radmila Lněničková

Jednotka intenzivní péče (5A)

Na oddělení jsou hospitalizovány děti s hematologickým nebo onkologickým onemocněním vyžadujícím intenzivní péči ve věku 0-18 let.  Celková kapacita oddělení je 12 lůžek, čtyři pokoje jsou 1 lůžkové a ostatní jsou 2 lůžkové.

tel.: 22443 6433 (sesterna), 22443 6484, 6554 (lékaři)

Vedoucí lékař: MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.
e-mail:
karel.svojgr@fnmotol.cz

Staniční sestra: Zuzana Leľová

Transplantační jednotka (5G)

Na oddělení jsou hospitalizovány děti, které podstupují transplantaci kmenových buněk krvetvorby ve věku 0-18 let.  Celková kapacita oddělení je 6 samostatných pokojů se speciálním systémem čištění vzduchu. Všem rodičům bez ohledu na věk dítěte nabízíme možnost celodenní přítomnosti stálého člena rodiny na pokoji dítěte. Na noc odchází doprovod mimo jednotku. Pro doprovod máme k dispozici ubytování na ubytovně v prostorách nadstandardně vybavených našimi sponzory.

Jednotka již od roku 1989 slouží dětem s maligním onemocněním krvetvorby (leukémie, lymfomy), vrozenými či získanými poruchami krvetvorby, imunity či metabolizmu a dětem se solidními tumory. Provádějí se zde transplantace kmenových buněk krvetvorby vlastní (autologní) či cizí (alogenní) od rodinných i nepříbuzenských dárců. Svým komplexním programem, technickým a odborným personálním zázemím, bohatými zkušenostmi získávanými během už více než 30 let a v rámci dlouhodobých zahraničních stáží našich lékařů na prestižních evropských a amerických pracovištích, plně a kompetentně zabezpečuje potřeby dětí z celé republiky. V rámci mnoha mezinárodních studií spolupracujeme s řadou klinických a laboratorních pracovišť především v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Velké Británii, Francii, Itálii, Švýcarsku, Polsku, apod. Pracoviště je akreditováno ve spolupráci s registry dárců k transplantacím od dárců z evropských i amerických registrů. V roce 2019 navíc prošlo úspěšně akreditačním řízením v systému JACIE (evropská transplantační společnost EBMT) jako komplexní dětské transplantační centrum (spolu s nedávno vybudovaným Aferetickým centrem v rámci Oddělení krevní banky FNM). Od zahájení programu trvale narůstá především počet pacientů transplantovaných od nepříbuzenských dárců. Počet pacientů s autologní transplantací či transplantovaných štěpy od shodných sourozenců zůstává stabilizovaný. Během 30 let zde bylo provedeno více než 900 alogenních a více než 300 autologních transplantací. Spolupracujeme úzce s odborníky v různých specializacích dětské chirurgie, kardiologie, ortopedie, endokrinologie, anesteziologie, zobrazovacích metod, apod. Spolupracujeme též s řadou vysoce specializovaných laboratoří, které používají nejmodernější diagnostické metody v detekci zbytkové nemoci, dárcovské krvetvorby, obnovy imunitního systému, aktivity virů apod. O děti pečuje psycholog, sociální sestra, dietní sestra, rehabilitační pracovníci.

tel.: 22443 6540 (sesterna)

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc
e-mail:
petr.sedlacek@fnmotol.cz

Staniční sestra: Bc Petra Jurčíková
e-mail:
petra.jurcikova@fnmotol.cz

Historie kliniky

Klinika dětské onkologie vznikla 1. června 1983 jako nové pracoviště Fakultní nemocnice Motol v návaznosti na centrum pro léčbu dětských nádorů, které vedl prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. se svými spolupracovníky na tehdejší Klinice dětské chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice od 60. let minulého století. 

Klinika dětské onkologie se věnovala dětským pacientům s diagnózou zhoubného nádoru z celého Československa, s výjimkou dětí nemocných leukémií, které byly ošetřovány na hematologickém oddělení II. dětské kliniky vedeném prof. MUDr. Otto Hrodkem, DrSc. 

Společné úsilí zdokonalit péči o děti se zhoubným onemocněním (nádory, leukémie) vyústilo v první dekádě nového tisíciletí ve spojení tehdejší Kliniky dětské onkologie a Hematologického oddělení II. dětské kliniky - 12. ledna 2004 vzniklo největší pracoviště pro léčbu dětských hematologických a onkologických onemocnění v republice - Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol. Jejím přednostou se stal prof. MUDr. Jan Starý, DrSc, který vedl kliniku do 30.6.2021. Za jeho působení se klinika významně rozvíjela, jak v klinické, tak diagnostické a výzkumné části a zapojila se plně do mezinárodních aktivit a stala se tak respektovaným pracovištěm v evropském měřítku. 

Od 1.7.2021 vede kliniku přednostka doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D..

Vznik a vývoj oboru

Současná podoba oboru dětské hematologie a onkologie v naší zemi se formovala několik desetiletí.

DĚTSKÁ HEMATOLOGIE

Poruchami krvetvorby u dětí se původně zabýval obor dětského lékařství, a to už od dob skončení 2. světové války. Zakladatelem moderní české dětské hematologie byl prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc., který koncem 50. let publikoval spolu s autory Janelem a Miterou první učebnici o poruchách krvetvorby v dětském věku. Roku 1985 prof. Hrodek inicioval založení Pracovní skupiny dětské hematologie (PSDH) za účelem centralizace péče do specializovaných pracovišť a doporučil vedení léčby dětí s leukémií podle německých protokolů BFM. Aktualizovaná schémata BFM protokolů jsou na našem pracovišti dodržována dodnes. 

DĚTSKÁ ONKOLOGIE

Dětem se zhoubným nádorem se v polovině 60. let minulého století v tehdejším Československu začal věnovat prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. V roce 1974 se mu podařilo vybudovat samostatnou Stanici dětské onkologie. Následně vzniklo Oddělení dětské onkologie (1976), jehož se stal prof. Koutecký primářem. V Československu první rozsáhlou monografii o dětských nádorech publikoval prof. Koutecký v roce 1978. První samostatná Klinika dětské onkologie v Československu vznikla 1. června roku 1983 ve Fakultní nemocnici Motol, kde sídlí největší pracoviště pro léčbu dětských nádorových onemocnění v ČR dodnes.

Pracovní skupiny

Hematoonkologie

Leukémie: 
doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D., MUDr. Ester Zápotocká, MUDr. Petr Smíšek, MUDr. Martina Suková, MUDr. Kateřina Zdráhalová

Hodgkinův lymfom:
MUDr. Michaela Čepelová, Ph.D.

Non-Hodgkinské lymfomy (NHL):
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D., MUDr. Markéta Racková

Solidní nádory

Sarkomy: 
MUDr. Eva Drahokoupilová, MUDr. Soňa Cyprová, MUDr. Sarah Blagodárná

Neuroblastomy:
MUDr. Josef Mališ, MUDr. Vladimíra Jeřábková, MUDr. Vladimíra Sochová

Retinoblastomy, hepatoblastomy, histiocytózy:
MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.

Hemangiomy, lymfangiomy:
MUDr. Josef Mališ, MUDr. Vladimíra Sochová

Neuroonkologie

doc. MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D., MUDr. David Sumerauer, Ph.D., MUDr. Kateřina Trková

Centrum dětské neuroonkologie (CDNO)

Transplantace kostní dřeně

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc, MUDr. Petra Keslová, Ph.D., MUDr. Renata Formánková, Ph.D., MUDr. Petr Říha, MUDr. Daniela Janečková

Nemaligní hematologie

Vrozené a získané poruchy krvetvorby: 
MUDr. Martina Suková, MUDr. Petr Smíšek, MUDr. Kateřina Zdráhalová, MUDr. Eva Jadvidžáková

Poruchy krevního srážení (krvácivé poruchy, trombózy):
MUDr. Ester Zápotocká, MUDr. Kateřina Zdráhalová

Laboratorní centrum

Moderní laboratorní centrum specializované na diagnostiku dětských nádorů a leukémií.

Nachází se v budově 23 (Nová onkologie) na okraji areálu FN Motol směrem k Nemocnici na Homolce.
Vedoucí lékař: prof. MUDr. Jan Trka PhD.

CLIP (Childhood Leukemia investigation Prague):
Zahrnuje molekulárně genetické a cytometrické diagnostické a výzkumné laboratoře, které se zabývají akutními leukémiemi a dalšími poruchami krvetvorby.

Laboratoř biologie solidních nádorů (LBSN) se věnuje molekulární biologii dětských solidních nádorů. V úzké spolupráci s Ústavem patologie a molekulární medicíny se věnujeme diagnostice dětských nádorových onemocnění, protože současná diagnostika je bez spojení morfologického vyšetření a molekulárně genetických vyšetření u některých diagnóz nemožná.  Zaměřujeme se také na průkaz molekulárně biologických prognostických znaků. Jejich stanovení nám umožní výběr protinádorové terapie vhodné pro určitou skupinu pacientů. Věnujeme se rovněž stanovení biologických terapeutických cílů, které jsou vhodné pro použití cílené protinádorové léčby. Zaměřujeme se i na prognostiku a výběr cílené terapie u pacientů s relapsem nádorového onemocnění. Naše laboratoř je zacílena především na nádory centrální nervové soustavy, neuroblastomy, nádory ledviny, feochromocytomy a paragangliomy.  V experimentální části laboratoře se věnujeme testování nových protinádorových léčiv a jejich kombinací. Dále stanovení nových terapeutických cílů a jejich možnému terapeutickému ovlivnění, včetně přípravy nádorových buněčných modelů (primární nádorové buněčné linie odvozené od vzorků pacientů a ustanovení organoidů z těchto buněčných linií). 

Publikace

Leukémie a lymfomy

NázevHlavní zkoušejícíIndikační skupina
CPKC412A2218doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.akutní myeloidní leukémie (AML) s mutací FLT3
IntReALL HR 2010doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.relaps dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL) vysokého rizika
LBL-2018MUDr. Petr Smíšeklymfoblastický lymfom
AIEOP-BFM ALL 2017prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.akutní lymfoblastická leukémie (ALL)
B-NHL 2013MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.zralý agresivní B-lymfom
EsPhALL2017/COGAALL1631prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.akutní lymfoblastická leukémie s pozitivním Filadelfským chromozomem (Ph+ALL)
ICC APL Study 02doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.akutní promyelocytární leukémie (APL)
Pfizer B1931036doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.relaps dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL) vysokého rizika
ITCC-059 prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.CD22+ relabujíící/refrakterní akutní lymfoblastické leukémie
MK-3475-667MUDr. Michaela Čepelovápokročilé stádium Hodgkinova lymfomu u dětí, dospívajících a mladých dospělých
Observační studie Amgen 20180130doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.pacienti s B-prekurzorovou ALL, kteří byli léčeni buď blinatumomabem, nebo chemoterapií s následnou transplantací
INTERFANT 21prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.ALL do 1 roku věku
MLDS 2018doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.myeloidní leukémie u dětí s Downovým syndromem

Solidní nádory

NázevHlavní zkoušejícíIndikační skupina
SIOP RANDOMET 2017MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.renální tumor stage IV
PHITTMUDr. Josef Mališhepatoblastom, hepatocelulární karcinom
Pfizer A5481092MUDr. David Sumerauer, Ph.D.recidivující nebo refrakterní Ewingův sarkom
BrigaPEDdoc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.relabující/refrakterní tumory s přestavbou genu ALK
SIOPEN HRNBL2MUDr. Josef Mališneuroblastom velmi vysokého rizika
GSK 213406 MUDr. David Sumerauer, Ph.D.recidivující nebo refrakterní solidní tumory
FaR-RMSMUDr. Eva Drahokoupilovárhabdomyosarkom velmi vysokého rizika
UMBRELLA MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.nádory ledvin

Nádory CNS

NázevHlavní zkoušejícíIndikační skupina
LOGGIC/FIREFLY-2doc.MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.LGG s RAF alterací
MEMMATMUDr. David Sumerauer, Ph.D.recidivující/progresivní meduloblastom, ependymom a ATRT
SIOP Ependymoma IIMUDr. David Sumerauer, Ph.D.nově diagnostikovaný intrakraniální nebo spinální ependymom (všechny stupně WHO)
CDRB436G2401MUDr. David Sumerauer, Ph.D.pacienti, kteří byli v rámci klinických hodnocení společnosti Novartis léčeni dabrafenibem, trametinibem nebo jejich kombinací

 

Výuka

Pregraduální výuka

Klinika zajišťuje výuku pro studenty 2. LF UK oborů všeobecného lékařství (české i anglické paralelky), bakalářského studia oboru dětská sestra a magisterského studia fyzioterapie.

Garant výuky: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
Zástupce přednostky pro výuku: MUDr. Renata Formánková Ph.D.

5. ročník oboru všeobecné lékařství – předmět Onkologie, předmět Pediatrie, předmět K10

6. ročník oboru všeobecné lékařství – předmět Pediatrie – předstátnicová stáž

Studenti mají možnost docházet ve svém volném čase na kliniku a účastnit se všech aktivit. Při systematičtější práci je možnost zapojit se do některých výzkumných aktivit. V případě zájmu kontaktujte přednostku kliniky nebo jejího zástupce pro výuku.

Postgraduální výuka

Klinika zajišťuje výuku v oborech Dětská hematologie a onkologie, Pediatrie, Klinická onkologie, Hematologie a transfúzní lékařství a Paliativní medicína

Dárci

Spolupracující nadace

logo Haimalogo Kapka nadějelogo Donor   logo Dobrý anděl   

logo NF Pink bubble     logo Můj nový život logo Národ dětemLogo NF Dům Ronalda McDonalda  zlatá rybkalogo Granter

Sponzoři:

Logo Reality Bulgaria

Jak pomoci

 • Finanční pomoc
  Informace pro dárce:
  Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad 5.000,-Kč nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Finanční dar můžete poskytnout převodem z účtu, platbou poštovní poukázkou, nebo platbou v hotovosti. V případě zájmu poskytnout finanční či věcný dar Klinice dětské hematologie a onkologie kontaktujte sekretariát kliniky, zašleme vám vzor darovací smlouvy a zodpovíme další případné dotazy.

  Sekretariát:
  Iva Růžičková
  tel.: 22443 6401
  e-mail: iva.ruzickova@fnmotol.cz

  Věra Koutchera
  tel.: 22443 6402
  e-mail: vera.koutchera@fnmotol.cz

  Číslo účtu FN Motol, vedeného u České národní banky, pro poskytnutí finančního příspěvku: 50008-17937051/0710
  variabilní symbol: 0001

  Vedení kliniky srdečně děkuje všem dárcům za finanční příspěvky i věcné dary.

 • Dobrovolnická pomoc
  Dobrovolnictví ve FN Motol
  Fakultní nemocnice Motol má své vlastní Dobrovolnické centrum. Pokud máte zájem pomoci touto formou - volnočasové aktivity pro děti na klinice, kontaktujte tým dobrovolnického centra, nebo náš psychosociální tým.
 • Zapojení do dobročinných spolků
  Na klinice existuje několik neziskových organizací, které dlouhodobě podporují pacienty a jejich rodiny během léčby i po jejím skončení a dále připravují různé rekondiční pobyty pro vyléčené děti, nebo informační kampaně pro podporu a osvětu léčby pacientů s onkologickým onemocněním, nebo onemocněním krvetvorby.
  • Donor, z.s. - spolek pro podporu pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby
  • Haima CZ, z.s. - spolek pro podporu pacientů Kliniky dětské hematologie a onkologie a jejich rodin
  • Hemojunior - spolek pro podporu dětských pacientů s hemofilií
Skip to content