Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Veškeré informace o klinice naleznete na naší microsite. Naše pracoviště zajišťuje komplexní pediatricko-onkologickou péči pro dětské pacienty všech věkových kategorií. Klinika zahrnuje několik lůžkových oddělení, včetně JIP a transplantační jednotky, specializované ambulance, denní stacionář a rozsáhlé laboratorní centrum. JACIE akreditaceNaše klinika zahrnuje šest lůžkových oddělení – tři lůžková oddělení standardního typu, dvě jednotky intenzivní péče a transplantační jednotku. Součástí kliniky je také několik specializovaných ambulancí, hematologický stacionář a centrum pro léčbu hemofilie a jiných krvácivých chorob. Klinika disponuje moderním laboratorním centrem. Komplement - sekretariát, pracovna přednosty, pracovny zástupců přednosty, vrchní sestry a lékařů. Lůžková část - oddělení pro hospitalizované pacienty. Na standardním lůžkovém oddělení jsou obvykle hospitalizováni nově příchozí pacienti a děti v průběhu aktuálně probíhající léčby. Na jednotce intenzivní péče léčíme děti se závažnějšími zdravotními komplikacemi. Pacienti, jejichž protinádorová léčba zahrnuje transplantaci kostní dřeně, jsou hospitalizováni na Transplantační jednotce. Lůžková kapacita kliniky je celkem 74 lůžek, z toho 30 lůžek je JIP. Ambulance - několik specializovaných ambulancí pro děti v aktuálně probíhající léčbě a pro dlouhodobě sledované pacienty. Součástí ambulantní části našeho pracoviště je také Centrum pro hemofilii a jiné krvácivé choroby. Laboratorní centrum - moderní laboratorní centrum specializované na diagnostiku dětských nádorů a leukémií.

Ambulantní část kliniky zahrnuje několik ambulancí pro nově příchozí, děti v aktuálně probíhající léčbě a pro dlouhodobě sledované pacienty.

Ambulanci navštěvují děti, jejichž zdravotní stav umožňuje pravidelné ambulantní kontroly a nevyžaduje hospitalizaci.

Součástí ambulantního sledování je i péče o pacienty, kteří úspěšně ukončili léčbu a u nichž pravidelné kontroly umožní včasný záchyt případného relapsu onemocnění (tzv. dispenzarizace).

V ambulantní péči vedeme také děti několik let po ukončení onkologické léčby, u nichž sledujeme možné pozdní následky terapie.

Součástí našeho pracoviště je rovněž specializovaná ambulance pro děti po transplantaci kostní dřeně, ambulance pro pacienty s hemangiomem, neuroonkologická ambulance, ambulance pro pacienty s hemofilií a s neonkologickými krevními nemocemi.

Ambulance jsou přístupné výtahy od dětského příjmu nebo od vchodu do dětské části FN Motol - nacházejí se v 5. patře, uzel E

 • Objednání jednotlivých pacientů k vyšetření v některé z ambulancí je nutné provést telefonicky na níže uvedených telefonních číslech
 • Objednávání pacientů k prvnímu vyšetření je možné s doporučením praktického, nebo jiného odborného lékaře.
 • Není možné objednávat pacienty na určitou hodinu a to především vzhledem k nutnosti vstupního laboratorního vyšetření.
 • Objednávání jednotlivých pacientů koordinují lékaři a sestry jednotlivých ambulancí z důvodu nutnosti řady specializovaných vyšetření a výkonů, které je nutno řešit individuálně.
 • Pořadí pacientů určuje lékař - rozhoduje zpravidla čas zpracování laboratorních vzorků, zdravotní stav, případně dostupnost ordinované chemoterapie a krevních derivátů.

Objednání - ambulance

 • Hematologie - všeobecná ambulance - tel. 22443 6464 - pondělí až pátek, pouze v době 10.30 - 12.00 13.00 - 14.30
 • Onkologie - objednání kontroly dispenzární ambulance - sestra Bašeová - tel. 22443 6444 - úterý 7.00 - 8.00 hod, středa 7.00 - 8.00 hod, čtvrtek 7.00 - 8.00 hod.
 • Onkologie - hemangiomy - objednání - staniční sestra Nováková - tel. 22443 6586 - pondělí 14.00 - 15.00 hod., úterý 14.00 - 15.00 hod., čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.
 • Akutní komplikace pacienta kdykoliv - tel. 22443 6445, - 6444, - 6448 v době 7.00 - 15.30, od 15.30 - lůžková část - 22443 6425 nebo 22443 6431
 • Objednání i konzultace pacientů, sledovaných na onkologii, jsou možné i emailem: vysetreni.kdho@fnmotol.cz
Typ ambulanceLékaři

Ambulance hematologie - všeobecná

 • vstupní vyšetření nově příchozích pacientů

 • ambulantní péče o dlouhodobě sledované pacienty po hematologické léčbě (dispenzarizace)

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6464

 • objednávání pacientů telefonicky: +420-22443-6464 - pondělí až pátek, pouze v době 9:30 – 12:00

 • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
 • prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
 • MUDr. Ivana Hadačová
 • MUDr. Petr Smíšek
 • MUDr. Martina Suková
 • MUDr. Kateřina Zdráhalová

Ambulance onkologie - všeobecná

 • vstupní vyšetření nově příchozích pacientů

 • ambulantní péče o děti v aktuálně probíhající onkologické léčbě

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6445

 • MUDr. Soňa Cyprová

Hematologický stacionář

 • ambulantní péče o děti v aktuálně probíhající hematologické léčbě

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6538, 

 • MUDr. Petr Smíšek
 • MUDr. Martina Suková

Ambulance hematologie - transplantace

 • ambulantní péče o děti po transplantaci kostní dřeně

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6537

 • MUDr. Mgr. Petr Říha
 • prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

Ambulance hematologie - krvácivé choroby

 • péče o děti s hemofilií a jinými typy krvácivých chorob

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6537

 • prim. MUDr. Vladimír Komrska CSc.
 • MUDr. Ester Zápotocká
 • MUDr. Eva Jadvidžáková

Ambulance onkologie - následná péče

 • dispenzární péče o pacienty po onkologické léčbě

 • ambulance pozdních následků

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6444

 • MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.

Ambulance onkologie – hemangiomy

 • péče o pacienty s hemangiomem (1x měsíčně, pátek)

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • tel.: +420-22443-6586

 • MUDr. Josef Mališ

Léčebná/dispenzární ambulance onkologie

 • péče o pacienty s Hodgkinovým lymfomem

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • MUDr. Michaela Čepelová

Ambulance neuroonkologie

 • péče o pacienty s onkologickým onemocněním mozku a míchy

 • trakt E dětského monobloku FN Motol, 5. patro - poliklinika

 • MUDr. David Sumerauer, Ph.D.
 • MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.
 • MUDr. Kateřina Váňová

Přednostka kliniky

Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

224 436 400
lucie.sramkova@fnmotol.cz

Zástupkyně přednostky

MUDr. Petra Keslová, Ph.D.

224 436 403
petra.keslova@fnmotol.cz

 

Sekretariát
Iva Růžičková

224 436 401
Fax: 224 436 420
iva.ruzickova@fnmotol.cz

Věra Koutchera

224 436 402
vera.koutchera@fnmotol.cz

Sekretariát - laboratorní centrum:
Dana Čadková

224 433 404
Fax: 224 436 417
dana.cadkova@fnmotol.cz

Skip to content