Atestační zkoušky

Atestační zkouškou se získává specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta nebo nelékařského zdravotnického pracovníka. Pod níže uvedenými odkazy jsou zveřejněny:

INFORMACE K ATESTAČNÍM ZKOUŠKÁM LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ

INFORMACE K ATESTAČNÍM ZKOUŠKÁM NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

FN Motol je pověřenou organizací MZ ČR ke konání atestačních zkoušek v oborech specializačního vzdělávání:

  • Ošetřovatelská péče v pediatrii
  • Perioperační péče
  • Intenzivní péče
  • Intenzivní péče v pediatrii

V roce 2023 bude FN Motol realizovat atestační zkoušky v oborech:

Ošetřovatelská péče v pediatrii
12.06. – 16.06.2023
2.10.2023

Intenzivní péče
12.06. – 16.06.2023
2.10.2023

Kapacita pro zkoušení atestačních zkoušek je v každém uvedeném dni max. 8 uchazečů pro praktickou i teoretickou část zkoušky.

Aktuální zkušební otázky (okruhy) k atestačním zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR.

Skip to content