Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Návštěvy pacientů

Návštěvy příbuzných a známých jsou možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou zejména od 14.00 do 18.00 hod. Návštěvní doba se však na jednotlivých odděleních liší podle charakteru, proto se na ně informujte u ošetřujícího lékaře.

Podmínky pro umožnění návštěv hospitalizovaných pacientů 2021/2022

O podmínkách a délce návštěvy rozhoduje ošetřující lékař s ohledem na specifický hygienicko-epidemiologický režim pracovišť JIP, JIRP, ARO a pracovišť pro pacienty s imunodeficitem dle provozního řádu pracoviště.

NÁVŠTĚVY U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ změna od 15. 3. 2022

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou do odvolání zakázané návštěvy na:

 • Klinice spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol 
 • Spinální jednotce při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN Motol
 • Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Interní klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol - pouze dospělá část
 • Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol - NIP, DIOP
 • Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol - pouze dospělá část
 • Chirurgické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Neurochirurgické klinice dětí a dospělých UK 2.LF a FN Motol
 • III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol

Vyjímka ze zákazu je možná pouze u pacientů v terminálním stádiu a řídí se níže uvedeními podmínkami.

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle klinického stavu pacienta, konkrétních provozních podmínek na oddělení a dle aktuálně platných opatření MZ ČR.

Standardní lůžková oddělení – návštěvy povoleny za níže uvedených podmínek.

Oddělení intenzivní a pooperační péče – o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí níže uvedenými podmínkami.

Návštěvy u pacientů v izolačním režimu:

 • dodržují nastavená protiepidemická a izolační opatření,
 • návštěva není povolena u pacientů s diagnózou COVID-19, výjimky povoluje ošetřující lékař.

V případě, že je návštěva umožněna, dodržují se následující pravidla:

 • bez příznaků respiračních onemocnění (např. COVID-19),
 • nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (nebo nanorouška) po celou dobu návštěvy, [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],
 • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, když to stav pacienta dovoluje (venkovní prostory, jídelny, herny nebo denní místnosti pacientů na oddělení za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.),
 • návštěva ve vícelůžkovém pokoji na oddělení probíhá za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.,
 • setrvání u pacienta po nezbytně nutnou dobu.

Mimořádná a ochranná opatření MZ ČR. Více se dočtete zde: 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY