Mapka kuřáckých míst

Od 1. 1. 2019 je zredukován počet kuřáckých míst z 11 na 4, z čehož jedno místo je určeno pouze pro zaměstnance FNM.

Fakultní nemocnice v Motole dodržuje zákonné povinnosti ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ohledně zákazu kouření ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů a zákazu kouření v celém areálu FN Motol, vyjma vyhrazených míst pro kouření.

Na dodržování zákazu kouření v areálu FN Motol bude dohlížet ostraha a hasiči. Neukáznění kuřáci budou vyzváni, aby kouřili ve vymezeném prostoru. V případě závažnějších potíží může být přivolána Městská policie, jež má pravomoc řešit nedodržení zákazu kouření blokovou pokutou.

Zákaz platí pro zaměstnance, pacienty a všechny další návštěvníky nemocnice.

Mapka kuřáckých míst