Návštěvy pacientů

Podmínky pro umožnění návštěv hospitalizovaných pacientů 2021/2022

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou do odvolání zakázané návštěvy na:

 • Klinice spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
 • Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Interní klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 • Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol – pouze dospělá část

Výjimka ze zákazu je možná pouze u pacientů v terminálním stádiu a řídí se níže uvedeními podmínkami.

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle klinického stavu pacienta, konkrétních provozních podmínek na oddělení a dle aktuálně platných opatření MZ ČR.

Standardní lůžková oddělení – návštěvy povoleny za níže uvedených podmínek.

Oddělení intenzivní a pooperační péče – o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí níže uvedenými podmínkami.

Návštěvy u pacientů v izolačním režimu:

 • dodržují nastavená protiepidemická a izolační opatření,
 • návštěva není povolena u pacientů s diagnózou COVID-19, výjimky povoluje ošetřující lékař.

V případě, že je návštěva umožněna, dodržují se následující pravidla:

 • bez příznaků respiračních onemocnění (např. COVID-19),
 • nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (nebo nanorouška) po celou dobu návštěvy, [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],
 • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, když to stav pacienta dovoluje (venkovní prostory, jídelny, herny nebo denní místnosti pacientů na oddělení za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.),
 • návštěva ve vícelůžkovém pokoji na oddělení probíhá za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.,
 • setrvání u pacienta po nezbytně nutnou dobu.

Mimořádná a ochranná opatření MZ ČR. Více se dočtete zde:

Návštěvy pacientů

Návštěvy příbuzných a známých jsou možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou zejména od 14.00 do 18.00 hod. Návštěvní doba se však na jednotlivých odděleních liší podle charakteru, proto se na ně informujte u ošetřujícího lékaře.

Skip to content