Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Paliativní péče

Potkali jste se někdy s člověkem, který trpěl nevyléčitelnou nemocí? Znáte někoho, komu už lékaři nedávají šanci na uzdravení? Máte starost o svého příbuzného, který umírá? Cítíte se bezmocní? Bojíte se, že umírání bude nedůstojné a plné bolesti? Výše uvedenými otázkami se zabývá obor zvaný paliativní medicína.

Co je to „paliativní“?

Máte dojem, že paliativní medicína se věnuje pouze umírajícím pacientům? Zaslechli jste někde termín „paliativní péče“ a polekali jste se, že bude řeč o smrti? Ať žijí mýty o paliativní medicíně!

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocně­ním, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolesti a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních (definice Světové zdravotnické organizace, 2002). Co to znamená v praxi? Odpovědí je tzv. bio-psycho-socio-spirituální přístup. Člověk totiž není jen lidské tělo složené z buněk a tkání, nýbrž komplexní lidskou bytostí s myšlenkami, touhami a obavami, zasazenou v kontextu rodiny a kolektivu, bytost se zkušenostmi, vědomostmi a vlastní spiritualitou. Nestačí řešit pouze strádání fyzické, je potřeba věnovat pozornost pacientovi jako člověku. U lidí s život ohrožujícím nebo nevyléčitelným onemocněním, je tento komplexní přístup nedomyslitelnou podmínkou ke zvýšení kvality života, který má pacient před sebou: přes sebelepší nastavení léčby bolesti nemůžeme pacientovi zajistit dobrou kvalitu života, pokud žije v nedůstojných podmínkách. Perfektní ošetřovatelská péče a pravidelné návštěvy domácí agentury nepřinesou dobrou kvalitu života, trápí-li pacienta nevyřešené konflikty v rodině. Dokonalá podpůrná léčba nedokáže pacientův život zkvalitnit dostatečně, sžírají-li jej obavy z blížící se smrti, které nemá s kým sdílet. Paliativní péče pomáhá řešit celou škálu potřeb: fyzických (bolest, dušnost, zvracení, mobilizace pacienta, rehabilitace), psychických (úzkost, deprese, truchlení), sociálních (ekonomická situace rodiny, socializace pacienta,…) a duchovních (problematika naděje, filozofické otázky týkající se života a smrti). Paliativní péče je proto doménou práce týmu odborníků, jehož nedílnou součástí týmu je krom lékaře a zdravotní sestry také sociální pracovník, často též psycholog, duchovní, fyzioterapeut, učitel apod. Jde o tzv. multidisciplinární a multiprofesnípřístup, kdy se v péči o pacienta jeho rodinu angažuje řada odborností a profesí, přičemž někteří členové paliativního týmu jsou nezdravotničtí pracovníci a poskytují tudíž jinou než zdravotnickou péči. Jedině tento přístup umožňuje paliativnímu týmu pečovat o pacienta komplexně, s přihlédnutím ke všem jeho potřebám, a s cílem co nejefektivněji zvýšit kvalitu jeho života. Uvědomme si, že podle definice Světové zdravotnické organizace se paliativní péče netýká pouze geriatrických nebo onkologických pacientů, a už vůbec nepředstavuje péči pouze pro umírající. Paliativní péče je významově velice široký pojem, jehož součástí je péče v závěru života a tzv. terminální péče (o umírající pacienty), viz diagram.

A co těžce nemocné děti?

Existuje paliativní péče také pro dětské pacienty? Ano, paliativní péče je samozřejmě určena i dětským pacientům, kteří trpí tzv. život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním.  Dětská paliativní péče by měla být zahájena v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračovat bez ohledu na to, zda je dítě léčeno se zaměřením na toto onemocnění. Péče je poskytována dítěti a jeho rodině. Život limitující onemocnění u dětí je definováno jako stav, kdy není léčba příčiny nemoci možná a kdy je předčasné úmrtí obvyklé, například Duchennova svalová dystrofie. Život ohrožující onemocnění jsou taková, u nichž je vysoká pravděpodobnost předčasného úmrtí v důsledku těžké nemoci, byť může existovat i šance na dlouhodobé přežití do dospělosti, například u dětí, u kterých probíhá léčba zhoubného nádoru nebo které jsou přijaty do intenzivní péče po vážném úrazu (Craig et al., 2007). Existuje-li šance na vyléčení, mělo by být dítě paralelně v péči svého ošetřujícího specialisty i paliativního týmu, který pečuje o kvalitu jeho života. Pokud nemoc na léčbu neodpovídá, paliativní tým pokračuje v péči o dětského pacienta a jeho rodinu nadále a postupně péči plně přebírá. Ostrý přechod mezi tzv. kurativní léčbou (tj. léčbou zaměřenou na vyléčení pacienta) a léčbou paliativní může být pro dítě a jeho blízké traumatizující, neboť mohou mít dojem, že předání do paliativní péče znamená konec, selhání, beznaděj, smrt. Časná integrace paliativní léčby naopak přináší dlouhodobé zajištění co nejlepší kvality života pacienta, a to i v období intenzivní kurativní léčby (Kaye, Friebert, & Baker, 2016). Paliativní péče by měla bít nabídnuta i rodičům, u jejichž ještě nenarozeného dítěte byla zjištěna závažná, život ohrožující nemoc.

Systematické podpoře paliativní péče v České republice se už řadu let věnuje Nadační fond Avast formou programu Spolu až do konce. V roce 2016, v rámci 3. ročníku programu, bylo grantem NF Avast podpořeno celkem 17 nemocnic v ČR, a to celkovou částkou přesahující 26 miliónů Kč. Cílem 3. ročníku programu je rozšířit specializovanou paliativní péči do nemocnic napříč republikou. Naše nemocnice získala grant NF Avast na rozvoj paliativní péče pro dětské pacienty. Součástí grantu je vzdělávání vybrané skupiny motolských zaměstnanců, kteří nabídnou specializovanou paliativní péči dětským pacientům a jejich rodinám od roku 2018, a to formou paliativní ambulance pro děti a dorost.

Více o paliativní péči najdete také např. na webu:

www.paliativnicentrum.cz
www.detsky-hospic.cz
www.paliativnimedicina.cz
www.umirani.cz

Reference:

Craig, F., Huijer, A. S., Benini, F., Kuttner, L., Wood, C., Ferraris, P. C., & Zernikov, B. (2007). IMPaCCT: Standards for paediatric palliative care in Europe. European Journal of Palliative Care. https://doi.org/10.1007/s00482-008-0690-4

Kaye, E. C., Friebert, S., & Baker, J. N. (2016). Early Integration of Palliative Care for Children with High-Risk Cancer and Their Families. Pediatric Blood and Cancer. https://doi.org/10.1002/pbc.25848

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY