Parkování

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

dovolujeme si vás upozornit, že od 1. března 2017 dochází ve FN Motol ke změně poplatků za vjezd do areálu nemocnice, který je nově stanoven na 30 Kč za každých započatých 30 minut (uvedená cena je včetně DPH). Zároveň FN Motol nabízí zvýhodnění v následujících časových pásmech:

Zvýhodnění parkovného v areálu FN Motol v jednotlivých časových pásmech

  • ČASOVÉ PÁSMO I:  v době vjezdu od 6.00 do 16.00 hodin je při opuštění areálu nemocnice do 60 minut (1 hodina) umožněn výjezd zdarma
  • ČASOVÉ PÁSMO II:  v době vjezdu od 16.00 do 21.00 hodin je při opuštění areálu nemocnice do 180 minut (3 hodiny) umožněn výjezd zdarma
  • ČASOVÉ PÁSMO III:  v době vjezdu od 21.00 do 6.00 hodin je při opuštění areálu nemocnice do 300 minut (5 hodin) umožněn výjezd zdarma

Při překročení času, který je v jednotlivých časových pásmech vymezen pro bezplatný výjezd, se poplatek počítá od doby vjezdu do areálu nemocnice a to ve standardní výši 30 Kč/30 min. 

Zvýhodnění bezplatného výjezdu nelze převádět mezi jednotlivými časovými pásmy.

Nadále platí, že vozidlům zdravotně postižených pacientům s příslušným označením umístěným na viditelném místě ve vozidle a s průkazem ZTP je umožněn bezplatný výjezd z nemocnice a stání v areálu FN Motol není časově omezeno.

Parkování vozidel zákonných zástupců (doprovodů) hospitalizovaných dětí je umožněno v krytém parkingu i uvnitř areálu FN Motol, kdekoliv na místech, která jsou pro parkování vozidel návštěvníků a pacientů určena.

Formulář žádosti o bezplatné parkování vydá a vyplní pro zákonného zástupce ošetřující lékař.

Při každém výjezdu z areálu nemocnice odevzdá zákonný zástupce výběrčímu poplatků vjezdovou kartu a prokáže se platným vyplněným formulářem. Na základě toho mu nebude účtován poplatek za vjezd do areálu FN Motol.

Žádost o bezplatné parkování v areálu pro zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte (týká se pouze přijatého doprovodu hospitalizovaného dítěte) může lékař vydat a je platné i v případech hodných zvláštního zřetele (určí ošetřující lékař).

Při ztrátě či poškození vjezdové karty ukládá FN Motol povinnost uhradit jednorázovou pokutu ve výši 1000 Kč (včetně DPH).

Skip to content