Přítomnost doprovodu pacienta na operačním sále

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování výslovně stanovuje, že přítomnost dalších osob musí být v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem a nesmí narušit poskytnutí zdravotních služeb. Důvody, které nás vedou k tomu, abychom přítomnost doprovodu pacienta na operačním sále neumožnili, jsou následující:

  • Hygienicko-protiepidemické: Operační sál je prostorem, který klade na čistotu prostředí ty nejvyšší možné nároky. Vzhledem k přísnému dodržování hygienických postupů je nutné minimalizovat počet osob, , které se zde pohybují.
  • Provozní: V uvedených prostorách se nacházejí zdravotnické prostředky a vybavení, které vyžaduje odborné zacházení. Neproškolená osoba by mohla, byť nechtěně, způsobit jejich poškození, selhání funkce či jiné nepříznivé dopady.
  • Společensko-etické: Práce lékařů a dalších zdravotnických pracovníků na operačním sále je mimořádně náročná a vyžaduje pochopitelně maximální soustředění všech zúčastněných. Přítomnost doprovázející osoby, která má k pacientovi jistě silný emoční vztah, může ohrozit tolik potřebnou koncentraci operačního týmu.

Našemu zdravotnickému personálu jde v první řadě o to, aby se pacientům hospitalizovaným ve FN Motol jejich zdravotní stav co nejdříve zlepšil, a dělají pro to maximum. Nemáme tedy v úmyslu vytvářet zbytečné překážky nebo vymýšlet složitá pravidla a předpisy. Stejně jako těm, kdo doprovází malé pacienty, jde i nám ve FN Motol především o jejich zdraví. A respektování výše popsaných důvodů napomůže co možná nejrychlejší a nejefektivnější léčbě.

Ve FN Motol ve smyslu zákona o zdravotních službách tvoří Vnitřní řád Provozní řád FN Motol, Provozní řády jednotlivých zdravotnických pracovišť a další interní opatření FN Motol.

Skip to content