Tichá linka – neslyšící

Tablet pro komunikaci s neslyšícími je na vyžádání k dispozici na těchto pracovištích:

  • Urgentní příjem pro dospělé – l. 6767
  • Urgentní příjem pro děti – l. 3654
  • Pneumologická klinika – l. 6632

Tichá linka

Pandemie koronaviru přináší mnoho nových opatření, která se dotýkají každého občana České republiky. Pro neslyšící je situace ještě komplikovanější. Informace se k nim dostávají jen v omezené míře, nemohou si zatelefonovat, vyřídit si vše potřebné.

Tichý svět, o. p. s. poskytuje již od roku 2008 službu Tichá linka, která zajišťuje online přepis mluvené řeči do textu a tlumočení znakového jazyka nonstop a zdarma. I Vy můžete této služby kdykoliv využít v případě, že se k Vám dostaví neslyšící.

Podpořme prosím společně neslyšící v možnosti komunikovat se slyšícím světem. Třeba i tím, že budete o této službě vědět nebo se do ní zdarma registrujete a zařadíte se tak mezi bezbariérová místa.

Tlumočení i přepis otevřete zde, kde buď uděláte jednoduchou a rychlou registraci, nebo v urgentním případě zvolíte možnost “Zavolat SOS” na pravé straně.

Důležité je také vědět, že Vám může kdykoliv volat neznámý volající a představí se jako tlumočnice nebo přepisovatelka Tiché linky, která právě zprostředkovává hovor neslyšícího klienta.

Více informací o Tiché lince se dozvíte zde.

Tichý svět
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4 | www.tichysvet.cz
e-mail: tichalinka@tichysvet.cz | mobil: 728 378 782

Skip to content