Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Motto: Cílem našeho pracoviště je propojit aplikovaný klinický výzkum, inovativní výuku spolu s poskytováním kvalitní zdravotní péče založené na použití nejmodernějších poznatků lékařské vědy a dobře sladěné týmové práce spokojených zaměstnanců.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol poskytuje komplexní léčebnou i preventivní péči v infekčním lékařství a cestovní medicíně od 15 let. Odborné zaměření pracoviště a poskytovaná péče vychází z moderní koncepce oboru a je inspirována pozicí infekčního lékařství v zahraničí s důrazem na ambulantní péči a konziliární služby pro ostatní kliniky a oddělení v rámci FN Motol. Klinika zajišťuje akutní a specializovanou ambulantní péči v celém rozsahu infekčního lékařství (mimo infekce HIV) a disponuje lůžkovou kapacitou pro hospitalizaci dospělých pacientů, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

Mezi nejčastější diagnózy, které na naší klinice konzultujeme a léčíme, patří horečnaté a zánětlivé stavy, průjmová onemocnění, infekce dýchacích a močových cest, exantémové infekce (infekce, které se projevují výsevem vyrážky), neuroinfekce, infekce jater či infekce kůže a měkkých tkání. Klinika se specializuje na diagnostiku a léčbu horečnatých stavů nejasné etiologie, importovaných tropických infekcí, oportunních infekcí u imunodeficientních pacientů, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a infekcí u rizikových skupin pacientů (senioři, pacienti se závažným chronickým onemocněním apod.).

Na klinice je zřízeno Očkovací centrum, zajišťující i očkování proti covid-19, a Centrum cestovní medicíny. Centrum cestovní medicíny poskytuje komplexní předvýjezdové poradenství i diagnostiku a léčbu zdravotních obtíží u cestovatelů po návratu z rizikové oblasti. V rámci pražských nemocnic je zcela unikátní Centrum pro léčbu infekcí u intravenózních uživatelů drog, které poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pro drogově závislé pacienty. Hospitalizovaným nemocným zajišťuje psychiatrickou i psychologickou péči, pomáhá se zařizováním léčby u motivovaných nemocných, poskytuje substituční léčbu během hospitalizace a zajišťuje interní vyšetření před zahájením substituční léčby metadonem. Péče o pacienty s chronickou hepatitidou B či C je zajištěna v Centru pro léčbu virových hepatitid.

Klinika se podílí na výuce studentů bakalářských i magisterských studijních programů na 2. LF UK a slouží jako výukové pracoviště Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Vědecko-výzkumná činnost kliniky je založena na spolupráci s příbuznými laboratorními a klinickými obory ve FN Motol. Hlavní výzkumná témata zahrnují antibiotickou terapii a preskripci, cestovní medicínu, infekce u rizikových skupin pacientů a epidemiologii infekčních onemocnění.

Vedení a personál

Přednosta kliniky:
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
tel.: 22443 6900/6901

Zástupce přednosty pro zdravotnickou činnost:
MUDr. Martin Tulach
tel.: 22443 6903

Zástupce přednosty pro výuku:
MUDr. Aneta Nyčová

Zástupce přednosty pro vědu a klinický výzkum:
MUDr. Vyacheslav Grebenyuk

Vedoucí lůžkového oddělení:
MUDr. Grigorij Mesežnikov
tel.: 22443 6948/6928/6929

Hlavní konziliární lékař:
MUDr. Marek Štefan, MBA
tel.: 22443 6911

Sekundární lékaři (akutní a odborné ambulance):
MUDr. Jan Kubík
MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
MUDr. Veronika Jegorova

Sekundární lékaři (lůžkové oddělení):
MUDr. Lukáš Kohout
MUDr. Aneta Nyčová
MUDr. Barbora Píšová
MUDr. Tereza Ernestová
MUDr. Sarah Schwottová
MUDr. Kateřina Kupská

Vrchní sestra:
Mgr. Milena Chybová
tel.: 22443 6905

Staniční sestra:
Hana Černá
tel.: 22443 6907

Očkovací centrum:
Bc. Denisa Ličáková
tel.: 22443 2330
mobil: 775 939 710

Sekretariát:
Bc. Martin Mecerod
tel.: 22443 6900/6901
mobil: 720 932 246

Jarmila Marešová
tel.: 22443 6910

Aktuality pro pacienty

Právě očkujeme


Cestujeme bezpečně

MUDr. Veronika Jegorova
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Ať už je Vaší vysněnou destinací Evropa, Středozemí nebo exotické tropické oblasti, nezapomeňte, kromě nákupu letenek a ubytování, i na přípravu co se týče zdraví. Každopádně se ale cestování nebojte, jak říkáme: „Nejsou nebezpečné země, jsou jen rizikoví cestovatelé.“

Zdravotní, a specificky infekční, rizika se velmi odlišují nejen podle toho, do jaké destinace míříme, ale i kdy a jak dlouho budeme v dané destinaci pobývat, jak budeme ubytováni či jak se budeme stravovat. Spolu s tím se odlišují i doporučení pro očkování cestovatelů. Na trhu je nepřeberné množství vakcín, a pokud pomineme povinná očkování (např. žlutá zimnice při cestě do oblastí subsaharské Afriky či Latinské Ameriky), měl by každý cestovatel mít minimálně platné očkování proti tetanu. Je víceméně jedno, jestli si jedete lehnout na pláž pětihvězdičkového hotelu nebo projet danou zemi stopem, poranit se může i sebeopatrnější člověk. Bez znalosti poslední aplikace “tetanovky” se Vám může dovolená nejen zkomplikovat, ale i prodražit. V případě, že od poslední aplikace uběhlo více jak 10 let, je vhodné se před cestou nechat přeočkovat, přičemž optimální je kombinovaná vakcína, která poskytuje ochranu i proti dávivému kašli a záškrtu.

Dalším očkováním, které se hodí každému cestovateli, je očkování proti žloutence typu A, která někdy bývá laicky označována jako nemoc špinavých rukou. Avšak infikovat se můžete i při velmi úzkostném dodržování pravidel osobní hygieny, protože v některých oblastech nejste schopni například ohlídat personál stravovacích zařízení, jejich hygienu a zdravotní stav. Toto očkování je využitelné i v našich podmínkách, lokální ohniska žloutenky typu A můžeme vidět v odloučenějších komunitách nebo například při povodních.

Při cestách do přírody nebo delších pobytech v rizikových oblastech je jistě ke zvážení i očkování proti vzteklině. I při aktivní snaze vyhýbat se zvířatům, nikdy nevíte, kdy si místní zvíře vyhlídne Vás. Například opice bývají v exotických destinacích značně agresivní a nebojí se, stačí chvilka nepozornosti. Vzteklina je vždy smrtelné onemocnění a po rizikovém kontaktu se zvířetem je u neočkovaného člověka nutné aplikovat 5 dávek vakcíny spolu se zvířecím/lidským sérem. To je nejen nákladné, ale především nemusí být ve všech destinacích k dispozici. Mezi další očkování, která se zvažují podle rizika v dané destinaci patří například očkování proti břišnímu tyfu, žloutence typu B, meningokokům, poliomyelitidě či japonské encefalitidě.

I po absolvování očkování je však nutné dávat si pozor na to, jak se budete v cílové destinaci chovat při stravování. Ne nadarmo se říká, že kdo během cesty neměl zažívací obtíže, jako by ani necestoval. Průjmová onemocnění patří mezi nejčastější zdravotní obtíže cestovatelů. Povětšinou jde o samoúzdravné stavy, které však mohou značně znepříjemnit dovolenou.

Základem prevence je konzumace originální balené vody, a to nejen k pití, ale též na čištění zubů či vyplachování úst. Ačkoli je to na dovolené lákavé, měli byste se snažit vyvarovat ledu v nápojích. Přestože stravování se na tržnicích a ulicích k poznávání místní kultury jistě patří, nelze jej považovat za bezpečné. Volte ovoce/zeleninu se slupkou, potraviny v originálním balení a vyhněte se nepasterizovaným mléčným výrobkům či nedostatečně tepelně opracovanému masu. Všeobecně mějte na paměti pravidlo: „Peel it, boil it or forget it“. A to nejdůležitější, dodržujte zvýšenou hygienu rukou před každým jídlem.

V případě, že se průjem rozvine, základ léčby představuje udržení hydratace (vhodné je zakoupit si před cestou v lékárně tzv. rehydratační roztoky, které dodají tělu i minerály). Další doporučené léky zahrnují adsorbencia (diosmektit, černé uhlí) nebo racecadotril. Velmi účinný je i loperamid, který zpomaluje peristaltiku, avšak neměl by se užívat u pacientů, kteří mají horečku, intenzivní bolesti břicha či stolici s příměsí krve či hlenu. Rutinní užívání antibiotik či střevních dezinficiens nedoporučujeme s ohledem na možné ovlivnění střevní mikroflóry a riziko dlouhodobějších trávicích obtíží. U pacientů, kteří užívají léky na diabetes či vysoký krevní tlak může být nutné při akutním průjmovém onemocnění s dehydratací tyto léky přechodně vysadit.

Kromě očkování a stravovacích návyků je dobré před cestou zhodnotit též riziko malárie, která se vyskytuje zejména v subsaharské Africe, i když riziko hrozí i v dalších tropických oblastech. Jde o závažné horečnaté onemocnění přenášené samičkami komárů rodu Anopheles. Tento hmyz je aktivní od soumraku až do svítání. V rámci prevence existuje účinná chemoprofylaxe pomocí antimalarik, která Vám dle rizika předepíše specialista v centru cestovní medicíny. Z antimalarik se nejčastěji užívá atovachon/proguanil, který je účinný a je cestovateli velmi dobře snášen. Malárie může u cestovatelů probíhat dramatičtěji než u místních obyvatel, přičemž k úmrtí může dojít i v řádu dnů. Cestování do malarické oblasti bez antimalarik není dobrodružství ani hrdinství, ale vyloženě zbytečný a neuvážený risk.

Vzhledem k tomu, že v mnohých destinacích není malárie jedinou nemocí přenášenou komáry, je dobré se chránit před poštípání hmyzem. Komáři totiž přenáší i jedny z nejčastějších tropických infekcí, jako jsou horečka dengue, chikungunya, Zika, západonilská horečka či japonská encefalitida. Dokonce i v oblasti Středozemí může být poštípání komáry rizikové, protože drobní komárci mohou přenášet horečku papatači (obdoba naší klíšťové meningoencefalitidy), západonilskou horečku či leishmaniózu. V době nejvyšší aktivity komárů omezte expozici kůže: noste dlouhé kalhoty a rukávy, upřednostněte volné střihy a světlé barvy oblečení, na kterých komáry lépe uvidíte. Na kůži používejte repelenty s dostatečnou účinností (50% DEET či 20% (p)icaridin). Repelent si vždy zakupte před odletem v lékárně či ve sportovních potřebách. Nekupujte je až v tropech, protože v zahraničí bývají mnohdy prodávány méně účinné preparáty. Přímo na oblečení lze aplikovat přípravky s permethrinem. Vzhledem k převaze noční aktivity komárů je na místě omezit otevírání oken při rozsvíceném světle, pokud v nich nejsou instalovány sítě proti hmyzu. Jako doplněk je možné dále volit elektrické insekticidy do zásuvky, mít zapnutý větrák/klimatizaci a nad lůžkem umístěnou moskytiéru.

Právě z důvodu rizika malárie a jiných tropických infekcí je vždy důležité, aby cestovatel, který onemocní horečkou během pobytu v tropech či krátce (až do 2 měsíců) po návratu ihned vyhledal lékařské ošetření a informoval o tom, že pobýval v tropech. Přestože většina případů horečky po návratu z tropů není vyvolána tropickými nákazami, pokud by se však o ně jednalo, vyžadují odlišné postupy v diagnostice a terapii. Pokud budete mít jakékoliv zdravotní obtíže po návratu z tropů, můžete využít služeb Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Základem před cestou je rovněž i dobrá příprava cestovní lékárničky. V té by neměly chybět léky na teplotu a bolest, léky k užívání při průjmech, bolesti v krku a kašli, dále léky na alergie, po poštípání hmyzem a základní potřeby pro první pomoc při poranění. Před vycestováním je též důležité zajistit si dostatečné množství chronicky užívaných léků, a to i pro případ, že by se Vám dovolená nečekaně prodloužila. Neopomínejte na kontrolu u sledujících specialistů stran chronických onemocnění a pokud nejsou dobře kompenzovaná, odložte cestu na dobu, kdy pro Vás bude cestování bezpečné. Pokud cestovat musíte, pak vždy vyžadujte v rámci cestovního pojištění i připojištění na Vaše chronická onemocnění.

Při dlouhých letech se připravte na možný vznik pásmové nemoci. Jet lag nejčastěji postihuje cestovatele při rychlém překonání 3 a více časových pásem. Mezi příznaky patří únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, koncentrace a podrážděnost. Příznaky většinou během pár dní při klidovějším režimu odezní. V rámci prevence byste měli cestovat odpočatí po fyzické i psychické stránce, na let si obléct pohodlné oblečení, dbát na dostatečný pitný režim a omezit konzumaci alkoholu na palubě či letišti. Při cestě na východ zkuste pár dní před odletem usínat o 1-2 hodiny dříve a preferujte noční let s možností se dospat v letadle. Při cestě na západ naopak usínejte o 1-2 hodiny později a upřednostněte let přes den s nastavením spánku dle cílové destinace.

V neposlední řadě stojí za zmínku i riziko pohlavně přenosných onemocnění, především kapavky. Celosvětově přibývá rezistentních kmenů Nesserií a léčba pak může být značně komplikovaná. Každý rád poznává kulturu jinak, k předejití nepříjemného suvenýru z cest si tak nezapomeňte přibalit kondomy a snažte se chovat zodpovědně.

Kulturní či náboženské zvyklosti nelze v tomto tématu obsáhnout, je ale na místě si před cestou zjistit základní pravidla daného státu a ty respektovat. Berte v potaz, že to Vy jste v dané zemi na návštěvě, a chovejte se s takovou úctou, jak byste chtěli, aby se turisté chovali u nás. Při cestování do méně rozvinutých zemí se připravte i na možný kulturní šok a i přes nepochopitelné skutečnosti zkuste vidět krásu v těchto odlišnostech, vždyť i to je jedním z důvodů, proč cestujete.

Jak se tedy v souhrnu na cestování co nejlépe připravit a na co si dát při pozor, aby dovolená proběhla podle Vašich představ? Vždy respektujte kulturu a zvyklosti dané země, nevystavujte se zbytečnému riziku ať už co se týče lidí, zvířat, jídla nebo hmyzu. Zařiďte si kvalitní cestovní připojištění (včetně připojištění na možná chronická onemocnění) a především navštivte před cestou odborníka v oblasti cestovní medicíny, se kterým své cestovní plány společně proberete. Nakonec se přihlaste do DROZDa od Ministerstva zahraničních věcí a plnými doušky si užijte zaslouženou dovolenou ve Vaší vysněné destinaci. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží se nás nebojte kontaktovat, jsme tu pro Vás před cestou, během ní i po návratu.

Cestujeme bezpečně

MUDr. Veronika Jegorova
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Ať už je Vaší vysněnou destinací Evropa, Středozemí nebo exotické tropické oblasti, nezapomeňte, kromě nákupu letenek a ubytování, i na přípravu co se týče zdraví. Každopádně se ale cestování nebojte, jak říkáme: „Nejsou nebezpečné země, jsou jen rizikoví cestovatelé.“

Zdravotní, a specificky infekční, rizika se velmi odlišují nejen podle toho, do jaké destinace míříme, ale i kdy a jak dlouho budeme v dané destinaci pobývat, jak budeme ubytováni či jak se budeme stravovat. Spolu s tím se odlišují i doporučení pro očkování cestovatelů. Na trhu je nepřeberné množství vakcín, a pokud pomineme povinná očkování (např. žlutá zimnice při cestě do oblastí subsaharské Afriky či Latinské Ameriky), měl by každý cestovatel mít minimálně platné očkování proti tetanu. Je víceméně jedno, jestli si jedete lehnout na pláž pětihvězdičkového hotelu nebo projet danou zemi stopem, poranit se může i sebeopatrnější člověk. Bez znalosti poslední aplikace “tetanovky” se Vám může dovolená nejen zkomplikovat, ale i prodražit. V případě, že od poslední aplikace uběhlo více jak 10 let, je vhodné se před cestou nechat přeočkovat, přičemž optimální je kombinovaná vakcína, která poskytuje ochranu i proti dávivému kašli a záškrtu.

Dalším očkováním, které se hodí každému cestovateli, je očkování proti žloutence typu A, která někdy bývá laicky označována jako nemoc špinavých rukou. Avšak infikovat se můžete i při velmi úzkostném dodržování pravidel osobní hygieny, protože v některých oblastech nejste schopni například ohlídat personál stravovacích zařízení, jejich hygienu a zdravotní stav. Toto očkování je využitelné i v našich podmínkách, lokální ohniska žloutenky typu A můžeme vidět v odloučenějších komunitách nebo například při povodních.

Při cestách do přírody nebo delších pobytech v rizikových oblastech je jistě ke zvážení i očkování proti vzteklině. I při aktivní snaze vyhýbat se zvířatům, nikdy nevíte, kdy si místní zvíře vyhlídne Vás. Například opice bývají v exotických destinacích značně agresivní a nebojí se, stačí chvilka nepozornosti. Vzteklina je vždy smrtelné onemocnění a po rizikovém kontaktu se zvířetem je u neočkovaného člověka nutné aplikovat 5 dávek vakcíny spolu se zvířecím/lidským sérem. To je nejen nákladné, ale především nemusí být ve všech destinacích k dispozici. Mezi další očkování, která se zvažují podle rizika v dané destinaci patří například očkování proti břišnímu tyfu, žloutence typu B, meningokokům, poliomyelitidě či japonské encefalitidě.

I po absolvování očkování je však nutné dávat si pozor na to, jak se budete v cílové destinaci chovat při stravování. Ne nadarmo se říká, že kdo během cesty neměl zažívací obtíže, jako by ani necestoval. Průjmová onemocnění patří mezi nejčastější zdravotní obtíže cestovatelů. Povětšinou jde o samoúzdravné stavy, které však mohou značně znepříjemnit dovolenou.

Základem prevence je konzumace originální balené vody, a to nejen k pití, ale též na čištění zubů či vyplachování úst. Ačkoli je to na dovolené lákavé, měli byste se snažit vyvarovat ledu v nápojích. Přestože stravování se na tržnicích a ulicích k poznávání místní kultury jistě patří, nelze jej považovat za bezpečné. Volte ovoce/zeleninu se slupkou, potraviny v originálním balení a vyhněte se nepasterizovaným mléčným výrobkům či nedostatečně tepelně opracovanému masu. Všeobecně mějte na paměti pravidlo: „Peel it, boil it or forget it“. A to nejdůležitější, dodržujte zvýšenou hygienu rukou před každým jídlem.

V případě, že se průjem rozvine, základ léčby představuje udržení hydratace (vhodné je zakoupit si před cestou v lékárně tzv. rehydratační roztoky, které dodají tělu i minerály). Další doporučené léky zahrnují adsorbencia (diosmektit, černé uhlí) nebo racecadotril. Velmi účinný je i loperamid, který zpomaluje peristaltiku, avšak neměl by se užívat u pacientů, kteří mají horečku, intenzivní bolesti břicha či stolici s příměsí krve či hlenu. Rutinní užívání antibiotik či střevních dezinficiens nedoporučujeme s ohledem na možné ovlivnění střevní mikroflóry a riziko dlouhodobějších trávicích obtíží. U pacientů, kteří užívají léky na diabetes či vysoký krevní tlak může být nutné při akutním průjmovém onemocnění s dehydratací tyto léky přechodně vysadit.

Kromě očkování a stravovacích návyků je dobré před cestou zhodnotit též riziko malárie, která se vyskytuje zejména v subsaharské Africe, i když riziko hrozí i v dalších tropických oblastech. Jde o závažné horečnaté onemocnění přenášené samičkami komárů rodu Anopheles. Tento hmyz je aktivní od soumraku až do svítání. V rámci prevence existuje účinná chemoprofylaxe pomocí antimalarik, která Vám dle rizika předepíše specialista v centru cestovní medicíny. Z antimalarik se nejčastěji užívá atovachon/proguanil, který je účinný a je cestovateli velmi dobře snášen. Malárie může u cestovatelů probíhat dramatičtěji než u místních obyvatel, přičemž k úmrtí může dojít i v řádu dnů. Cestování do malarické oblasti bez antimalarik není dobrodružství ani hrdinství, ale vyloženě zbytečný a neuvážený risk.

Vzhledem k tomu, že v mnohých destinacích není malárie jedinou nemocí přenášenou komáry, je dobré se chránit před poštípání hmyzem. Komáři totiž přenáší i jedny z nejčastějších tropických infekcí, jako jsou horečka dengue, chikungunya, Zika, západonilská horečka či japonská encefalitida. Dokonce i v oblasti Středozemí může být poštípání komáry rizikové, protože drobní komárci mohou přenášet horečku papatači (obdoba naší klíšťové meningoencefalitidy), západonilskou horečku či leishmaniózu. V době nejvyšší aktivity komárů omezte expozici kůže: noste dlouhé kalhoty a rukávy, upřednostněte volné střihy a světlé barvy oblečení, na kterých komáry lépe uvidíte. Na kůži používejte repelenty s dostatečnou účinností (50% DEET či 20% (p)icaridin). Repelent si vždy zakupte před odletem v lékárně či ve sportovních potřebách. Nekupujte je až v tropech, protože v zahraničí bývají mnohdy prodávány méně účinné preparáty. Přímo na oblečení lze aplikovat přípravky s permethrinem. Vzhledem k převaze noční aktivity komárů je na místě omezit otevírání oken při rozsvíceném světle, pokud v nich nejsou instalovány sítě proti hmyzu. Jako doplněk je možné dále volit elektrické insekticidy do zásuvky, mít zapnutý větrák/klimatizaci a nad lůžkem umístěnou moskytiéru.

Právě z důvodu rizika malárie a jiných tropických infekcí je vždy důležité, aby cestovatel, který onemocní horečkou během pobytu v tropech či krátce (až do 2 měsíců) po návratu ihned vyhledal lékařské ošetření a informoval o tom, že pobýval v tropech. Přestože většina případů horečky po návratu z tropů není vyvolána tropickými nákazami, pokud by se však o ně jednalo, vyžadují odlišné postupy v diagnostice a terapii. Pokud budete mít jakékoliv zdravotní obtíže po návratu z tropů, můžete využít služeb Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Základem před cestou je rovněž i dobrá příprava cestovní lékárničky. V té by neměly chybět léky na teplotu a bolest, léky k užívání při průjmech, bolesti v krku a kašli, dále léky na alergie, po poštípání hmyzem a základní potřeby pro první pomoc při poranění. Před vycestováním je též důležité zajistit si dostatečné množství chronicky užívaných léků, a to i pro případ, že by se Vám dovolená nečekaně prodloužila. Neopomínejte na kontrolu u sledujících specialistů stran chronických onemocnění a pokud nejsou dobře kompenzovaná, odložte cestu na dobu, kdy pro Vás bude cestování bezpečné. Pokud cestovat musíte, pak vždy vyžadujte v rámci cestovního pojištění i připojištění na Vaše chronická onemocnění.

Při dlouhých letech se připravte na možný vznik pásmové nemoci. Jet lag nejčastěji postihuje cestovatele při rychlém překonání 3 a více časových pásem. Mezi příznaky patří únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, koncentrace a podrážděnost. Příznaky většinou během pár dní při klidovějším režimu odezní. V rámci prevence byste měli cestovat odpočatí po fyzické i psychické stránce, na let si obléct pohodlné oblečení, dbát na dostatečný pitný režim a omezit konzumaci alkoholu na palubě či letišti. Při cestě na východ zkuste pár dní před odletem usínat o 1-2 hodiny dříve a preferujte noční let s možností se dospat v letadle. Při cestě na západ naopak usínejte o 1-2 hodiny později a upřednostněte let přes den s nastavením spánku dle cílové destinace.

V neposlední řadě stojí za zmínku i riziko pohlavně přenosných onemocnění, především kapavky. Celosvětově přibývá rezistentních kmenů Nesserií a léčba pak může být značně komplikovaná. Každý rád poznává kulturu jinak, k předejití nepříjemného suvenýru z cest si tak nezapomeňte přibalit kondomy a snažte se chovat zodpovědně.

Kulturní či náboženské zvyklosti nelze v tomto tématu obsáhnout, je ale na místě si před cestou zjistit základní pravidla daného státu a ty respektovat. Berte v potaz, že to Vy jste v dané zemi na návštěvě, a chovejte se s takovou úctou, jak byste chtěli, aby se turisté chovali u nás. Při cestování do méně rozvinutých zemí se připravte i na možný kulturní šok a i přes nepochopitelné skutečnosti zkuste vidět krásu v těchto odlišnostech, vždyť i to je jedním z důvodů, proč cestujete.

Jak se tedy v souhrnu na cestování co nejlépe připravit a na co si dát při pozor, aby dovolená proběhla podle Vašich představ? Vždy respektujte kulturu a zvyklosti dané země, nevystavujte se zbytečnému riziku ať už co se týče lidí, zvířat, jídla nebo hmyzu. Zařiďte si kvalitní cestovní připojištění (včetně připojištění na možná chronická onemocnění) a především navštivte před cestou odborníka v oblasti cestovní medicíny, se kterým své cestovní plány společně proberete. Nakonec se přihlaste do DROZDa od Ministerstva zahraničních věcí a plnými doušky si užijte zaslouženou dovolenou ve Vaší vysněné destinaci. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží se nás nebojte kontaktovat, jsme tu pro Vás před cestou, během ní i po návratu.

Očkovací centrum a Centrum cestovní medicíny

Očkovací centrum FN Motol

Očkovací centrum FN Motol svým klientům nabízí kvalitní poradenství v oblasti komerčního očkování. Jsme schopni zajistit všechna dostupná očkování, která jsou vhodná v tuzemských podmínkách (např. očkování proti chřipce, klíšťové meningoencefalitidě, hepatitidě A/B, meningokokovým a pneumokokovým nákazám, planým neštovicím, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, tetanu, záškrtu, dávivému kašli, pásovému oparu či infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry…).

Naše centrum dále zajišťuje očkování proti covid-19 a očkování rizikových skupin pacientů, u kterých je očkování indikováno ze zdravotních důvodů (např. pacienti vyššího věku, nemocní s oslabenou imunitou, po odnětí sleziny…) a je případně i hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Centrum cestovní medicíny FN Motol

Centrum cestovní medicíny FN Motol poskytuje nejen komplexní a kvalitní předvýjezdové poradenství, očkování, ale zajišťuje rovněž diagnostiku a léčbu zdravotních obtíží u pacientů po návratu z tropů či rizikových oblastí. Předvýjezdové poradenství zahrnuje zhodnocení zdravotního stavu, posouzení možných zdravotních rizik, sestavení očkovacího plánu, zajištění antimalarické chemoprofylaxe, poskytnutí informací o nejčastějších potenciálních rizicích a možnostech jejich prevence či terapie. Poskytované služby v rámci předvýjezdového poradenství nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a řídí se aktuálně platným ceníkem, který je uveřejněn na stránkách kliniky.

V případě akutních zdravotních obtíží po návratu z tropů či jiné rizikové oblasti pacient může pacient vyhledat akutní a pohotovostní ambulanci naší kliniky (např. v případě horečnatých stavů), v případě dlouhodobějších obtíží se může objednat k vyšetření na níže uvedeném telefonním čísle. Ošetření v případě zdravotních obtíží po návratu z tropů je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Naše komerční služby poskytujeme za výhodné ceny, přičemž klienti u nás neplatí poplatek za samotnou konzultaci či aplikaci vakcíny. Všichni studenti mají v našem centru 10% slevu na poskytnuté služby. Aktuální cenovou nabídku naleznete v přiloženém ceníku. Platba je možná pouze platební kartou.

Proč využít služeb Očkovacího centra a Centra cestovní medicíny FN Motol?

 • Nabízíme nejen samotné očkování, ale komplexní a kvalitní poradenské služby
 • Objednat se můžete jednoduše prostřednictvím elektronického rezervačního systému
 • Nabízíme krátké objednací lhůty
 • Termíny pro objednání máme nejen v dopoledních hodinách, ale i odpoledne a podvečer
 • Při cestovním poradenství vycházíme pouze z kvalitních a ověřených mezinárodních doporučení, využíváme zdrojů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a německého Centra pro cestovní medicínu (CRM)
 • Při doporučení jednotlivých očkování pečlivě zvažujeme i nákladovou efektivitu pro klienta
 • Máme výhodné ceny vakcín a nabízíme 10% slevu pro studenty a smluvní partnery
 • V případě, že se necháte naočkovat u nás, neplatíte poplatek za konzultaci, ani za aplikaci vakcíny
 • S našimi lékaři se domluvíte i v anglickém jazyce
 • U rizikových skupin pacientů či osob vyššího věku můžeme doplnit i očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • Antimalarika, repelenty či další potřeby do cestovní lékárničky si můžete výhodně zakoupit přímo v areálu FN Motol
 • O své klienty se postaráme kdykoliv i v případě zdravotních obtíží po návratu z tropů či rizikových oblastí

Kde nás najdete:

Očkovací centrum (včetně očkování proti onemocnění covid-19) a Centrum cestovní medicíny je od 1. února 2023 bude umístěno v budově G ve sníženém přízemí (spojovací chodba mezi dětskou a dospělou částí).

Elektronický rezervační systém: https://objednavky.fnmotol.cz

Elektronický rezervační systém covid-19: https://registrace.mzcr.cz/

Kontaktní telefon: 224 43 2336 (provozní doba: pracovní dny 8:00 – 16:00 hod)

Centrum pro léčbu virových hepatitid

Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou všech typů virových hepatitid, akutních i chronických. Patříme mezi garantovaná centra pro léčbu chronických virových hepatitid (Společnost infekčního lékařatví a Česká hepatologická společnost ČLS JEP). Pacientům zaručujeme interdisciplinární léčbu týmem zkušených lékařů podle aktuálních léčebných poznatků.

Centrum pro léčbu infekcí u intravenózních uživatelů drog

Léčíme infekční choroby v celém spektru (mimo infekce HIV), ambulantně vyšetřujeme či hospitalizujeme pacienty s febrilními stavy ke stanovení diagnózy, pacienty s infekční endokarditidou (zánět srdečních chlopní), spondylodiscitidou či sakroileitidou (záněty obratlů, meziobratlových plotének či skloubení pánevních kostí a páteře), záněty jater (hepatitidou) či infekcemi kůže a měkkých tkání. Ve spolupráci s dermatovenerology zajišťujeme péči i o nemocné s pohlavně přenosnými infekcemi. Ambulantně léčíme a sledujeme pacienty s chronickými virovými hepatitidami (záněty jater). U hospitalizovaných pacientů je možné zajištění i krátkodobé detoxikace. Neposkytujeme ambulantní substituční program či samotnou detoxikaci. Pacientům léčeným v naše centru poskytujeme zdarma očkování proti virové hepatitidě typu A i B. Spolupracujeme s nízkoprahovými zařízeními a řadou adiktologických i kontaktních center a komunitami.

Infekční nemoci a infekční lékařství

Infekční nemoci ovlivnily vývoj celé lidské civilizace, přičemž ještě koncem 19. století představovaly nejčastější příčinu úmrtí. V průběhu 20. století, zejména díky zlepšení hygienických podmínek, zavedení očkovacích programů a objevu nových léčebných možností, došlo k dramatickému poklesu výskytu i počtu úmrtí na infekční nemoci, čímž se podařilo významně snížit jejich celospolečenský dopad ve vyspělých zemích. Nicméně původně optimistické představy o vyřešeném problému s infekčními nemocemi se z dnešního pohledu jeví jako zcela nereálné. Díky značným demografickým, ekologickým a klimatickým změnám se lidstvo v posledních desetiletích stále častěji setkává s epidemickým výskytem zcela nových či nově se objevujících nákaz, jakými jsou např. covid-19, SARS, MERS, či hemoragické horečky (např. ebola), které v současném globalizovaném světě mohou představovat potenciální riziko pro lidskou populaci. Ve vyspělých zemích se znovu objevují epidemie nemocí, kterým lze předcházet očkováním, což mimo jiné souvisí s trendem odmítání doporučeného i povinného očkování. Významný problém dále představuje narůstající rezistence mikroorganismů na dostupná antiinfektiva, čímž se značně omezují naše léčebné možnosti.

Zásadní změnu pro obor infekčního lékařství však představuje narůstající délka dožití a zvyšující se zastoupení pacientů se závažným chronickým onemocněním či poruchou imunity, neboť právě infekce představují pro tyto pacienty významné a mnohdy i závažné komplikace. Proto se stále častěji v odborných kruzích hovoří o nutnosti zajištění dobře dostupné a kvalitní ambulantní a konziliární infektologické péče.

Infekční lékařství v současnosti představuje moderní a dynamicky se rozvíjející obor, který se věnuje racionální diagnostice, léčbě, prevenci a výzkumu infekčních onemocnění, přičemž na rozdíl od zažité představy již neplatí, že infektologická pracoviště slouží především k izolaci osob s přenosnými infekcemi. Naopak většina případů onemocnění, se kterými se infektolog setká a která řeší, mezilidsky přenosné nejsou. Mezi nejčastější diagnózy, kterým se infektologové věnují, patří horečnaté a zánětlivé stavy, infekce dýchacích a močových cest, průjmová onemocnění, infekce jater, neuroinfekce, infekce kůže a měkkých tkání, zoonózy (infekce přenosné od zvířat) nebo infekce spojené se zdravotní péčí.

Historie kliniky

30. léta
Budova současné kliniky byla postavena podle projektu architekta Rudolfa Kvěcha a otevřena byla v únoru 1937 jako Masarykův ústav k léčení lupusu Českého zemského spolku proti tuberkulóze. Budova byla připojena k motolské nemocnici dne 5. srpna 1948.

50. léta
Oddělení bylo založeno v roce 1951 v prostorách SANOPSZ (Sanatorium okresní pojišťovny soukromých zaměstnanců) v pozdější budově Státního sanatoria na Praze 5 (Na Cihlářce).
Stoupající počet případů infekčních hepatitid vedl v r. 1953 k přemístění oddělení do současné budovy v motolské nemocnici. Přednostou byl MUDr. Otakar Souček, zaměřením gastroenterolog, který původně pracoval na interní klinice motolské nemocnice pod vedením prof. MUDr. Miloše Netouška, DrSc.

70. léta
V roce 1971 převzal vedení oddělení MUDr. V. Hazuka - internista, gastroenterolog. Oddělení provádělo v oboru gastroenterologie endoskopická vyšetření a neinvazivní i invazivní vyšetření jater pro Prahu a Středočeský kraj.

90. léta
Od roku 1992 bylo oddělení vedeno MUDr. Janou Železnou, v té době byla zaváděna léčba chronických virových hepatitid interferonem. V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce přízemí pavilónu a začal probíhat program péče o drogově závislé pacienty s hepatitidami. V roce 1999 odešla MUDr. Železná do důchodu.

2000
V roce 2000 převzala primariát oddělení MUDr. Jiřina Hobstová CSc., která původně působila ve FN Bulovka. Pod vedením dr. Hobstové oddělení pokračovalo v péči o drogově závislé pacienty, nicméně program byl rozšířen na všechna infekční onemocnění, která se u drogově závislých vyskytují. Oddělení se podílelo na výuce studentů 3. LF UK a 1. LF UK.

2013
V roce 2013 byl v rámci reorganizace změněn statut oddělení, a z Infekčního oddělení FN Motol se stala 6. stanice Interní kliniky 2. LFUK a FN Motol. Vedoucím stanice byl jmenován MUDr. Jan Dvořák. Náplň práce oddělení se nezměnila, rozšířila se směrem k péči o interně nemocné pacienty.

2016
Z pozice vedoucího oddělení odešel MUDr. Jan Dvořák a ve funkci ho nahradil MUDr. Martin Tulach.

2022
Dne 1.9.2022 byla zřízena nová Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Prvním přednostou kliniky byl jmenován MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., který původně působil na Klinice infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka. Primářem kliniky je MUDr. Martin Tulach.

Výuka

Pracoviště zajišťuje výuku v bakalářském, magisterském i doktorském studiu na 2. lékařské fakultě UK. Klinika je rovněž školícím pracovištěm Katedry infekčního lékařství IPVZ.

Magisterské studium

Všeobecné lékařství

Pracoviště se podílí na výuce předmětu Infekční lékařství společně s partnerským pracovištěm ve FN Bulovka. Výuka na Klinice infekčního lékařství a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol probíhá ve třídenním bloku (úterý až čtvrtek) v prvním týdnu stáží. Klinika sídlí v areálu FN Motol v budově č. 22. Mezi hlavní vyučovaná témata patří horečnaté stavy (včetně horečky nejasného původu), zánětlivé ukazatele a jejich význam v diagnostice infekcí, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, infekce u imunodeficientních pacientů, virové hepatitidy, HIV (epidemiologie, pre- a postexpoziční profylaxe) a cestovní medicína. Podrobnější informace o výuce a výukové materiály naleznete v SIS.

Klinika se podílí na interdisciplinární výuce v příbuzných předmětech a organizuje volitelné předměty se zaměřením na odborný profil pracoviště. Pracoviště se dále podílí na zajištění stáží studentů v tropech.

Zaměstnanci kliniky vítají zájem studentů o individuální stáže v rámci předmětu K10 či případné extrakurikulární aktivity.

Bakalářské studium 

Ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství

Pracoviště zajišťuje výuku předmětu Ošetřovatelská péče v infekčním lékařstvíOšetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství ve 3. ročníku studia.

Doktorské studium

Pracovníci kliniky jsou školiteli studentů ve studijním programu Preventivní medicína a epidemiologie (2. LF UK) a Mikrobiologie (LF v Plzni UK). Témata studia odpovídají odbornému zaměření kliniky a jedná se zejména o problematiku cestovní a tropické medicíny, epidemiologie infekčních nemocí či antibiotické terapie a preskripce.

Věda a klinický výzkum

Vědecko-výzkumná činnost kliniky je založena na spolupráci s příbuznými laboratorními a klinickými obory ve FN Motol. Hlavní výzkumná témata zahrnují antibiotickou terapii a preskripci, cestovní medicínu, infekce u rizikových skupin pacientů a epidemiologii infekčních onemocnění.

Kontakt

Sekretariát kliniky 
22443 6900/6901

Ambulance

akutní ambulance (7:00-19:00): 22443 6945
odborné ambulance (pro objednané): 22443 6930

lékař ve službě (19:00-7:00): 22443 7777

Elektronický rezervační systém: objednavky.fnmotol.cz

Elektronický rezervační systém covid-19: https://registrace.mzcr.cz

Lůžkové oddělení
22443 6928/6929

Kontakt na lékaře (překlady, přijetí k hospitalizaci)
22443 7777

Skip to content