Odborné konference a semináře

VII. motolská konference paliativní péče 2023

VI. motolská konference paliativní péče 2022

V. motolská konference paliativní péče 2021

Nemocniční paliativní péče pro dospělé – online konference

Termín konání: 20. 1. 2021
Záznam z online konference 1/2
Záznam z online konference 2/2

IV. motolská konference paliativní péče 2020

III. motolská konference paliativní péče 2019

II. motolská konference paliativní péče 2018

I. motolská konference paliativní péče 2017

Skip to content