Projekt ECHO

ECHO, z anglického “Extention for Community Healthcare Outcomes”, je zkratkou pro mezinárodní edukační program, jehož cílem je zlepšení výsledků komunitní zdravotní péče. Jeho hlavní myšlenkou je snaha o zvýšení odborné expertízy a komunitní kapacity pro poskytování nejlepší klinické praxe v regionech “decentralizací” odborných znalostí. Základní devizou ECHO modelu vzdělávání je schopnost reagovat na potřeby nemocných pacientů a jejich rodin předáváním „správných znalostí, na správné místo, ve správný čas“.

Projekt ECHO FN Motol je zaměřen na obor dětské paliativní péče.
Bude zahrnovat sérii webinářů založených na principu vzájemného síťování poskytovatelů, sdílení dobré praxe a „demonopolizace“ odborného know-how s cílem zvyšování profesionální úrovně napříč regiony.
Odborným garantem projektu se stala Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.
Projekt ECHO FN Motol vznikl za finanční podpory Nadace rodiny Vlčkových.


Zveme vás na webinář Projekt ECHO FN Motol na téma: ” Role praktického lékaře v paliativní péči”
Odkaz na přihlášení: https://echo.zoom.us/meeting/register/tZIsd-Gurz8uGdTOMCNEnDLF2cu0ZC3Hm7eLPOZVÁNKA - ECHO 4.4. 2024.1


POZVÁNKA - ECHO 2024


Proběhlé webináře 2024

  • 18. 1. 2024 téma Poskytovatelé dětské paliativní péče v ČR
  • 29. 2. 2024 téma Přístrojová podpora a limitace péče

Proběhlé webináře 2023

  • 27. 4. 2023 téma Předání dětského pacienta z nemocnice do hospice
  • 29. 6. 2023 téma Krizové situace v paliativní péči
  • 21. 9. 2023 téma Děti s komplexními potřebami
  • 16. 11. 2023 téma Komunikace se sourozenci a jejich podpora v dětské paliativní péči

V případě zájmu o zaslání záznamu nás prosím kontaktujte na e-mailu: echo@fnmotol.cz

Skip to content