Projekt ECHO

ECHO, z anglického “Extention for Community Healthcare Outcomes”, je zkratkou pro mezinárodní edukační program, jehož cílem je zlepšení výsledků komunitní zdravotní péče. Jeho hlavní myšlenkou je snaha o zvýšení odborné expertízy a komunitní kapacity pro poskytování nejlepší klinické praxe v regionech “decentralizací” odborných znalostí. Základní devizou ECHO modelu vzdělávání je schopnost reagovat na potřeby nemocných pacientů a jejich rodin předáváním „správných znalostí, na správné místo, ve správný čas“.

Projekt ECHO FN Motol je zaměřen na obor dětské paliativní péče.
Bude zahrnovat sérii webinářů založených na principu vzájemného síťování poskytovatelů, sdílení dobré praxe a „demonopolizace“ odborného know-how s cílem zvyšování profesionální úrovně napříč regiony.
Odborným garantem projektu se stala Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.
Projekt ECHO FN Motol vznikl za finanční podpory Nadace rodiny Vlčkových.


Ve čtvrtek 29. 6. 2023 ve 14 hod proběhne další webinář, a to na téma Krizové situace v paliativní péči.
Registrace je možná na tomto odkaze: https://echo.zoom.us/meeting/register/tZ0oc–oqjgpHdXH1rqpGOerxmp9Fq8WioID


Záznam z prvního webináře na téma Předání dětského pacienta z nemocnice do hospice, který proběhl 27.4. 2023, byl zaslán všem registrovaným účastníkům. V případě zájmu o jeho zaslání nás prosím kontaktujte na emailu: echo@fnmotol.cz

Skip to content