Tým dětské podpůrné péče

Tým dětské podpůrné péče

Historie:

V roce 2016 vznikla ve Fakultní nemocnici v Motole Pracovní skupina dětské paliativní péče tvořená vybranými zaměstnanci nemocnice. Členové pracovní skupiny se díky finanční podpoře z grantu Nadačního fondu Avast v letech 2016 a 2017 odborně vzdělali ve specializované paliativní péči (zahraniční stáže, kurzy, školení) a spolu s několika nově příchozími odborníky vytvořili paliativní tým pro dětskou část motolské nemocnice. V prvním období (od září 2017 do prosince 2017) tým nabízel péči v závěru života především onkologicky nemocným dětem v terminálním stádiu nemoci, a to formou ambulance podpůrné a paliativní péče pod Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN. Od ledna 2018 se působnost paliativního týmu rozšířila na celou dětskou část nemocnice, aby bylo možné nabídnout specializovanou podpůrnou a paliativní péči všem dětským pacientům s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, tedy nejen onkologicky nemocným dětem. V průběhu roku 2018 byla péče týmu rozšířena na hospitalizované pacienty a to napříč všemi pracovišti dětské části nemocnice. Tým dětské podpůrné a paliativní péče začal fungovat v podobě konziliárního týmu jako samostatné pracoviště a stal se historicky prvním a dosud jediným paliativním týmem pro dětské pacienty v ČR.

V červnu 2019 byl Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol podpořen grantovým projektem s názvem „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277)“, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného z Evropského sociálního fondu.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-projektu-podpora-paliativni-pece-zvyseni-dostupnosti-zdravotnich-s_14874_2452_8.html

Aktuálně:

Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol je historicky prvním paliativním týmem pro dětské pacienty a jejich rodiny v celé České republice. Staráme se jak o dětské pacienty hospitalizované v naší nemocnici, tak také o děti již propuštěné do ambulantní péče a jejich rodiny. Pečujeme o děti s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním, typicky s následujícími diagnózami: hematoonkologická onemocnění, vrozené vývojové vady a genetické syndromy, těžké formy epilepsie a další závažné neurologické diagnózy, stavy po závažném úrazu s trvalými následky, děti s cystickou fibrózou, děti před orgánovými transplantacemi, těžce nedonošené děti. Mezi motolská pracoviště, s nimiž spolupracujeme nejčastěji, patří Klinika dětské hematologie a onkologie, Pediatrická klinika, Klinika dětské neurologie, Dětské kardiocentrum, Klinika anestezie a resuscitace – dětské aro, Klinika gynekologie a porodnictví – neonatologické oddělení. V rámci návaznosti péče do regionu spolupracujeme úzce s regionálními nemocnicemi, s praktickými lékaři pro děti a dorost, s dětskými centry, s agenturami domácí péče a s mobilními hospici napříč celou ČR.

Členové týmu:

Aktuálně nás je 22:

  • 8 lékařek a lékařů
  • 5 dětské sestry
  • 3 psycholožky
  • 1 sociální pracovnice
  • 2 terapeut pro pozůstalé
  • 1 fyzioterapeut
  • 1 ergoterapeut
  • 1 vědecko-výzkumný pracovník

Naše konzultovna

Často kladené otázky:

Kdo je indikován k zařazení do péče DPPT?

Pacient s onemocněním, které ohrožuje nebo limituje jeho život. Typicky jsou do péče týmu indikovány děti s následujícími diagnózami: hematoonkologická onemocnění, vrozené vývojové vady a genetické syndromy, těžké formy epilepsie a další závažné neurologické diagnózy, stavy po závažném úrazu s trvalými následky, děti s cystickou fibrózou, děti před orgánovými transplantacemi, těžce nedonošené děti.

Kdo může požádat o zařazení dítěte do péče DPPT?

Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujícího zdravotnického personálu, z rodiny či okruhu blízkých pacienta.

Na koho se obrátit?

Je možné požádat o pomoc ošetřujícího lékaře, nebo kontaktovat přímo paliativní a podpůrný tým – viz kontakty níže.

Je nutné služby paliativního týmu platit?

Péče Týmu dětské podpůrné a paliativní péče je bezplatná.

Důležité odkazy:

Kontakty:

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

vedoucí lékařka týmu, pediatr,
dětský onkolog a paliatr
lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

Katalin Štěrbová

MUDr. Katalin Štěrbová

dětský neurolog
katalin.sterbova@fnmotol.cz

MUDr. Hana Dvořáková, Ph.D.

MUDr. Hana Dvořáková, Ph.D.

pediatr neonatolog
hana.dvorakova@fnmotol.cz

MUDr. Petra Lefflerová

lékařka
petra.lefflerova@fnmotol.cz 

Petra Lesná

MUDr. Petra Lesná

lékařka
petra.lesna@fnmotol.cz

Adam Mrkvička

MUDr. Adam Mrkvička

lékař
adam.mrkvicka@fnmotol.cz

MUDr. Jana Březinová

lékařka – anesteziolog
jana.brezinova@fnmotol.cz

MUDr. Roman Grätz

pediatr
roman.gratz@fnmotol.cz

Marcela Hložánková

Marcela Hložánková

dětská sestra
marcela.hlozankova@fnmotol.cz

Lenka Nováková

dětská sestra
lenka.novakova@fnmotol.cz

Michaela Berková

Michaela Berková

sestra
michaela.berkova@fnmotol.cz

Markéta Mičková

dětská sestra
marketa.mickova@fnmotol.cz

Martina Karásková, Dis.

dětská sestra
martina.karaskova@fnmotol.cz

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

psycholog
grazina.kokesova@fnmotol.cz

Barbora Nebáznivá

Mgr. Barbora Nebáznivá

psycholožka
barbora.nebazniva@fnmotol.cz

Mgr. Dominika Menclová

psycholožka
dominika.menclova@fnmotol.cz

Mgr. et Mgr. Hana Benešová

Mgr. et Mgr. Hana Benešová

terapeut pro pozůstalé rodiny
hana.benesova3@fnmotol.cz

Mgr. Denisa Makešová

Mgr. Denisa Makešová

sociální pracovnice
denisa.makesova@fnmotol.cz

Mgr. Sylvie Stretti

terapeut pro pozůstalé rodiny
sylvie.stretti@fnmotol.cz

Švecová Adéla

Mgr. Adéla Švecová

ergoterapeut
adela.svecova@fnmotol.cz

Filip Jevič

Mgr. Filip Jevič

fyzioterapeut
filip.jevic2@fnmotol.cz

Daniela Snítilová

Mgr. Daniela Snítilová

projektový manažer
daniela.snitilova@fnmotol.cz

Skip to content