Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Rozvíjení spirituální péče ve FNM

Medicína v dnešní době uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o „duši“. Podle WHO platí  obecně uznávaný model bio-psycho-sociálně-spirituální  péče o člověka.

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích se stále zvyšují. V českém zdravotnictví je to ale stále jev překvapující, a vyvolává mnoho otázek. Od těch co to vlastně spirituální péče je, až po ty, zda je vůbec nutné ji v naší, převážně sekulární společnosti, poskytovat. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování náboženských potřeb pacientům religiózním – organizovaným v církvích – a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každý člověk. Duchovní potřeby se zřetelněji projeví v situacích krize a tou hospitalizace v nemocnici bezesporu je. V tomto čase si  většina pacientů klade tzv. existenciální otázky týkající se smyslu života, smyslu utrpení, umírání a smrti a mnoho dalších otázek, které je dříve – dokud byli zdraví – nenapadaly. Podobné otázky si pokládá i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením, bezmocí, zoufalstvím a umíráním.

Spirituální péče vychází z obecně lidské potřeby duchovního přesahu porozumět svému životu (A. Maslow). Jinak řečeno, spirituální potřeby jsou obecně lidskou antropologickou konstantou: 

 • každý člověk má ve své biologické  (genetické) výbavě
 • prostor, touhu a zvídavost po duchovních
 • hodnotách
 •  každý člověk potřebuje „nějak“ porozumět
 • svému životu v širším kontextu 
 •  každému člověku o něco v životě jde, má
 • někam „namířeno“
 •  každý člověk má své hodnoty
 •  každý člověk má své „posvátno“

Každý člověk přesahuje svoji biologickou existenci.

Vedení Fakultní nemocnice v Motole si je této skutečnosti vědomo, a proto podpořilo myšlenku integrování spirituální péče do péče ošetřovatelské, a vynaložilo úsilí ke vzniku tzv. Prostoru ticha. Zde mohou spočinout vážně nemocní pacienti i jejich blízcí. Prostor je zamýšlen i jako tiché místo pro personál po těžké službě, kdy je potřeba stabilizovat vnitřní síly, uklidnit mysl a odevzdat nepříjemné situace minulosti.

Otevření Prostoru ticha

Nemocniční duchovní péče bylo celoživotním dílem MUDr. Evy Kalvínské Ph.D. a rovněž je obsahem její disertační práce. Slavnostní otevření Prostoru ticha proběhlo 1. listopadu 2007 v hlavní budově dospělé části Fakultní nemocnice v Motole. Hlavní zásluhu na otevření měla kromě MUDr. Evy Kalvínské Ph.D. (koordinátorky psychospirituální péče) také  Mgr. Jana Nováková, MBA (náměstkyně ošetřovatelské péče).

 

 Semináře o spirituální péči

Každých 14 dní máme krátký vstup v rámci vstupních školení nových zaměstnanců FN Motol, ve kterém vysvětlujeme novým zaměstnancům důvod naší přítomnosti v nemocnici a rozsah naší práce.


Nemocniční duchovní

V současnosti pracuje ve FN Motol 9 nemocničních duchovních a nemocničních kaplanů včetně koordinátorky, více zde.

O jejich návštěvu je možno požádat kdykoliv během 24 hodin, tedy v naléhavých případech i v noci.

Nemocniční duchovní provázejí všechny pacienty, kteří o to požádají, bez rozdílu vyznání či světového názoru, a jejich péče je součástí péče ošetřovatelské.

Od podzimu 2008 úzce spolupracujeme s různými externími duchovními, kteří jsou vysláni a placeni svými církvemi.

Dosavadní výsledky spirituální péče v naší nemocnici

 • Překvapilo nás, že se požadavky na spirituální péči v jednotlivých věkových kategoriích lišily jen nepatrně, tj. ve skupině pacientů od 21-30 let, od 31-40 let, od 41-50 let, od 51-60 let, od 61-70 let, od 71-80 let i od 81-90 byly velmi podobné. Kolísaly v rámci jednoho až tří procent rozdílu (12%-15%), a to nezávisle na typu onemocnění.
 • Genderové rozdělení nám potvrdilo podobné zkušenosti, jaké známe z psychoterapie, že ženy vyhledávají podporu častěji (70%), než muži (30%).
 • Kromě pacientů (80%) vyhledávají pomoc i jejich blízcí (10%) a personál (10%).
 • Nejvyšší počet konzultací byl uskutečněn na odděleních, kde jsou pacienti hospitalizováni dlouhodobě, tedy v LDN-CNP (38%), na interních odděleních (11%) a na spinální jednotce (9,5%); také však v Prostoru ticha (13%).

Pacienti  tuto péči žádají nejen bez ohledu na své vyznání, ale i věk či diagnózu, z čehož pro nás vyplývá, že zařazení spirituální péče v širším slova smyslu do péče ošetřovatelské, bylo na místě. Zároveň však jsme schopni zajistit i specifickou náboženskou podporu těm, kteří si ji žádají.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY