Programy v Prostoru ticha

PRAVIDELNÉ  PROGRAMY  V PROSTORU  TICHA

Úterý 13:00 Pobožnost Církve československé husitské
Středa 7:15 – 7:45

13:00

Ranní modlitební ztišení se studenty 2. lékařské fakulty

Katolická mše

Čtvrtek 13:00 Zpívání
Pátek 13:00 Kontemplace – ztišení nad Evangeliem
Sobota 13:00

13:30

Možnost rozhovoru s pravoslavným duchovním

Pravoslavná pobožnost

Neděle 15:00 Katolická mše (každou neděli)

PROGRAMY V CENTRU NÁSLEDNÉ PÉČE (LDN)

Sobota  15:00 Katolická mše (každou sobotu)

VŠECHNA  UVEDENÁ  SETKÁNÍ  JSOU  OTEVŘENA  VŠEM!
PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU UVEDENY NA NÁSTĚNCE VEDLE PROSTORU TICHA

Skip to content