Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Základní informace


 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol se skládá ze 4 samostatných oddělení:

 1. Dospělá a dětská rehabilitace
 2. Spinální jednotka
 3. Oddělení tělovýchovného lékařství
 4. Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů

Klinika rehabilitace poskytuje fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci dospělým i dětským pacientům v celé její šíři napříč všemi medicínskými obory.

Péči poskytujeme ambulantním (dospělá i dětská část) i hospitalizovaným pacientům (na jednotlivých klinikách a odděleních dospělé i dětské části nemocnice). Součástí kliniky je oddělení akutní lůžkové rehabilitační péče.

Pracoviště se specializuje na níže uvedenou problematiku:

 • dechová fyzioterapie, která je jednou z dominantních aktivit kliniky a je zde dlouhodobě rozvíjena. Je využívána u dospělých i dětských pacientů (plicní a systémová onemocnění, terapie pacientů evidovaných v CF centru při FN v Motole, pooperační stavy, transpalntace plic)
 • léčba spasticity včetně aplikace botulotoxinu
 • terapie poruch pánevního dna
 • terapie vestibulárních poruch
 • viscerální rehabilitace
 • poruchy polykání
 • poradna pro amputované pacienty

Na klinice probíhají i další speciální programy. Závažné formy dětské mozkové obrny jsou posuzovány na mezioborových seminářích superkonziliárního charakteru (určené pro nemocné do 18 let věku z celé ČR). Klinika participuje i na sledování a terapii patologických novorozenců, pacientů s hereditární neuropatií.

Na klinice byl vypracován a do praxe zaveden diagnostický a terapeutický koncept Dynamická Neuromuskulární Stabilizace, který vychází z principů vývojové kineziologie. Zakladatelem tohoto konceptu je přednosta kliniky prof. Kolář. Pracoviště se podílí na výuce tohoto konceptu v ČR i zahraničí.

Oddělení pro dospělé

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky
MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA
tel.: 224 439 202
martina.kovari@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208
hana.jirku@fnmotol.cz

Sekretariát
Andrea Hanzelková

tel.: 224 439 202
andrea.hanzelkova@fnmotol.cz
Iva Benešová
tel.: 224 435 502
iva.benesova@fnmotol.cz
Mgr. Klára Hadrávková
tel.: 224 435 509
klara.hadravkova@fnmotol.cz

 

Oddělení pro dětské pacienty

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky
MUDr. Olga Dyrhonová

tel.: 224 435 564
olga.dyrhonova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208
hana.jirku@fnmotol.cz

Sekretariát
Iva Benešová

tel.: 224 435 502
iva.benesova@fnmotol.cz

Vedení a personál

Přednosta
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
tel.: 224 439 201
e-mail: pavel.kolar@fnmotol.cz

Sekretariát
Mgr. Markéta Gáboríková
tel.: 224 439 201
e-mail: marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz

Sekretariát školské části
Michaela Pecharová
tel.: 224 439 260
e-mail: michaela.pecharova@lfmotol.cuni.cz

Vrchní sestra
Mgr. Hana Jirků
tel.: 224 439 208
e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz

Vedoucí fyzioterapeut pro dospělé i dětské pacienty
Mgr. Kateřina Míková
tel.: 224 439 209
e-mail: katerina.mikova@fnmotol.cz

Oddělení pro dospělé pacienty

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky
MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA
tel.: 224 439 202
e-mail: martina.kovari@fnmotol.cz

Sekretariát
Andrea Hanzelková
tel.: 22443 9202
e-mail: rehabilitace@fnmotol.cz

Vedoucí lékař lůžkového oddělení
MUDr. Lucie Wohlová
tel.: 224 439 250
e-mail: lucie.wohlova@fnmotol.cz

Staniční sestra
Zuzana Malá
tel.: 224 439 230
e-mail: zuzana.mala@fnmotol.cz

Oddělení pro dětské pacienty

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky
MUDr. Olga Dyrhonová
tel.: 224 435 564
e-mail: olga.dyrhonova@fnmotol.cz

Sekretariát
Iva Benešová
tel.: 224 435 502
e-mail: recepce.rehabilitace@fnmtol.cz

Ambulance

Pacienti jsou k ambulantním objednávání v evidenci kliniky a to pouze na základe doporučení. Každý ambulantní pacient je nejprve vyšetřen rehabilitačním lékařem a poté je objednán k fyzioterapeutovi, který zahájí vlastní rehabilitaci dle rehabilitačního plánu lékaře. Bohužel naše ambulantní kapacity jsou jen omezené, proto do terapie přednostně přijímáme pacienty do specializovaných programů nebo na doporučení ošetřujícího rehabilitačního lékaře ze spádu v rámci superkonziliárního posouzení nálezu.

Dospělá část

Evidence pacientů dospělá část

Ambulance dospělé části je umístěna v uzlu D -1. patro ( D -1).

Objednání na evidenci
Simona Hospodková
tel.: 224 439 283

Objednávání nových pacientů probíhá vždy v pracovní dny od 15. dne aktuálního měsíce na měsíc následující.
Z kapacitních důvodů však nemůžeme pojmout všechny pacienty, kteří se na nás obrátí.
Objednávat se lze osobně na evidenci nebo telefonicky:
tel.: 224 439 283 nebo 720 816 850
prioritně v časech 7:15 - 7:45, 13:00 - 14:00 a 15:00 - 15:30 hod.
K objednání je potřeba doporučení odesílajícího lékaře.

Pacienti, kteří jsou aktuálně v péči kliniky, se mohou nadále objednávat ke kontrolnímu vyšetření v průběhu celého měsíce.
tel.: 224 439 283 nebo 720 816 850
prioritně v časech 7:15 - 7:45, 13:00 - 14:00 a 15:00 - 15:30 hod.

Vedoucí lékař ambulance MUDr. Zuzana Kolářová     
e-mail: zuzana.kolarova@fnmotol.cz  
                           
tel.: 224 439 274, pacienti se objednávají na evidenci
Ordinační hodiny
Po: 8:30 - 15:00
Út:  8:00 - 15:00
St:  10:00 - 15:00
Čt:  8:30 - 15:00
Pá: 7:30 - 14:00

MUDr. Renata Háková
e-mail: renata.hakova@fnmotol.cz
tel.:
224 439 262, pacienti se objednávají na evidenci   
Ordinační hodiny
Út: 7:30 - 15:00

MUDr. Sylva Klimošová
e-mail: sylva.klimosova@fnmotol.cz
objednání po individuální domluvě na e-mailu sylva.klimosova@fnmotol.cz
Ordinační hodiny
Čt: 14:00 - 15:00 

prim. MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA
e-mail: martina.kovari@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na tel.: 224 439 202
Ordinační hodiny
Po: 8:00 - 13:00

MUDr. Lucie Pešicová                                                   
e-mail: 
lucie.pesicova@fnmotol.cz
tel.:
 224 439 265, pacienti se objednávají na evidenci
Ordinační hodiny
Út:  7:30 - 15:30
Pá: 7:30 - 14:30

Dětská část

Evidence pacientů dětská část

Ambulance dětské části je umístěna v DFN uzlu D, patro S1.

Objednání na recepci dětské rehabilitace:

Do 31. 12. 2024 je z kapacitních důvodů stále pozastaven příjem nových pacientů, kromě kojenců do věku 6 měsíců.

Všichni pacienti, kteří jsou aktuálně v péči kliniky rehabilitace, se mohou i nadále objednávat ke kontrolnímu vyšetření.

Objednávat lze vždy v pracovní dny od 7. dne aktuálního měsíce na následující měsíc.

Iva Benešová

tel.: 224 435 502
Mgr. Klára Hadrávková
tel.: 224 435 509


Pro objednání k rehabilitačnímu lékaři volejte na toto telefonní číslo v časech:
Po - Pá: 12:30 - 14:30
K objednání prosím nevyužívejte jiná telefonní čísla. Objednávkový systém je přístupný pouze na výše uvedeném telefonním čísle.

MUDr. Olga Dyrhonová, vyšetřovna 2
e-mail: olga.dyrhonova@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
Po: 9:00 -12:00
Út:  8:00 -11:00
St:  9:00 -12:00
Čt:  10:00 -12:00

MUDr. Lenka Terzipetková, vyšetřovna 3
e-mail: lenka.terzipetkova@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
lichý týden:
Út:  7:00 - 14:00
St:  7:00 - 13:00
Čt: 11:00 - 14:00

sudý týden:
Út:  9:00 - 16:00
St:  9:00 - 15:00
Čt: 11:00 - 16:00

MUDr. Barbora Schmidtová, vyšetřovna 3
e-mail: barbora.schmidtova@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
Po: 10:00 - 15:30

MUDr. Tomáš Slivka, vyšetřovna 1
e-mail: tomas.slivka@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
St: 14:00 - 15:30

MUDr. Jana Smetanová, vyšetřovna 1
e-mail: jana.smetanova@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
Pá: 8:00 - 14:00

MUDr. Peter Wágner, vyšetřovna 1
e-mail: peter.wagner@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
Čt:  10:00 - 15:30
 

Lůžkové oddělení pro dětské pacienty

Specializované nemocniční pracoviště otevřené dne 15. května 2019 je určeno pro rehabilitaci dětí s poruchou motorických funkcí po léčbě neurologických, interních, ortopedických onemocnění a po operacích či úrazech ve fázi, kdy má rehabilitace dominantní roli v léčbě. Nové lůžkové oddělení dětské akutní rehabilitace bylo zřízeno jako součást Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a v prostředí českého zdravotnictví se jedná se první pracoviště tohoto typu.

Oddělení akutní dětské lůžkové rehabilitace má kapacitu 16 lůžek a je umístěno na třetím patře dětské části FN Motol. Je vybaveno speciálními rehabilitačními pomůckami a zdravotnickými přístroji, které jsou nutné pro účinnou léčbu zde hospitalizovaných dětí.

„ Chceme maximálně využít rehabilitačního potenciálu včasných fázích po traumatu, operaci a u dalších akutních stavů tak, aby došlo k co nejvýraznějšímu zlepšení funkčních schopností motoriky a soběstačnosti ,“ říká prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Světově uznávaný fyzioterapeut se od počátku kariéry zabývá pohybovou patologií dětí a je autorem diagnostického a terapeutického konceptu „Dynamická Neuromuskulární Stabilizace“ (DNS), jehož základem jsou elementární principy lidské motoriky.

Kromě akutní péče o dětské pacienty bude oddělení zaměřeno i na nemocné v chronickém stádiu.

U těchto dětí se bude během hospitalizace posuzovat efekt a dosažené výsledky dosavadní rehabilitační léčby. Dle potřeby se poté budou upravovat či nastavovat nové fyzioterapeutické, ergoterapeutické či logopedické postupy.

Velkou výhodou nového oddělení je zejména návaznost dětské rehabilitace na specializované odbornosti nemocnice, tj. ortopedii, neurologii, pediatrii atd. k superkonziliárním vyšetřením. Pracoviště slouží k výuce studentů medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a k výuce postgraduální.

Pracoviště sester: 224 435 529

Lékaři:
MUDr. Barbora Schmidtová
MUDr. Jana Zunová
MUDr. Tomáš Slivka
MUDr. Jana Smetanová
MUDr. Kateřina Diblíková
MUDr. Matúš Pavlus

lékaři tel.: 224 435 546

Vedoucí fyzioterapeut lůžkové části
Mgr. Filip Jevič
tel.: 224 435 552

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty

Lůžkové rehabilitační oddělení pro dospělé pacienty a je umístěno v modrém pavilonu, v uzlu B, ve 2. patře. Oddělení má 30 lůžek (6 lůžek je vyčleněno pro centrum pro léčbu bolesti). Standardní pokoje jsou třílůžkové (sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje). Dále je k dispozici jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový nadstandardní pokoj. Nadstandardní pokoje jsou vybaveny TV, telefonem a lednicí a mají vlastní sociální zařízení. Na oddělení je společenská místnost s TV. Na oddělení pracují tři lékaři pod vedení vedoucího lékaře, dále 9 sester pracujících pod vedením staniční sestry. Standardní doba hospitalizace je obvykle dva až tři týdny. Pacienti na nadstandardních pokojích mohou používat telefony a WiFi na pokojích, pacienti ze standardních pokojů pak mohou využívat telefonní box na chodbě před oddělením a WiFi připojení za příplatek.

Vedoucí lékař
MUDr. Lucie Wohlová

e-mail: lucie.wohlova@fnmtol.cz       
tel.: 224 439 250

Staniční sestra
Zuzana Malá
tel.: 224 439 206

Pracoviště sester:  224 439 230

Ostatní lékaři:
MUDr. Vojtěch Rybka
MUDr. Zuzana Meisterová
MUDr. Michal Schützner
MUDr. Viktor Veselý
MUDr. Tomáš Stejskal
MUDr. Natália Ferenčáková
MUDr. Sylva Klimošová

lékaři tel.: 224 439 250

Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Kateřina Míková

tel.: 224 439 209

Specializované ambulance

Centrum pro léčbu spasticity

Prováděná vyšetření: dle konceptu J.M. Graciese a aplikace botulotoxinu pod ultrazvukovou navigací

Vedoucí lékařka: prim. MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA

MUDr. Zuzana Kolářová,
MUDr. Michal Schützner
Po: 13:00 - 15:00

MUDr. Hana Trnovská
Út: 8:30 - 12:30

prim. MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA
MUDr. Jana Smetanová
St: 10:00 - 12:00

MUDr. Jana Smetanová
St: 12:00 - 14:00

MUDr. Bořek Tuček
Čt: 9:00 - 12:30

Objednávání:
Út, St, Čt, Pá: 7:30 - 14:00     
tel.: 224 439 261 – Jaroslava Marciánová, zdr. sestra

EMG laboratoř

Prováděná vyšetření: EMG

MUDr. Hana Trnovská
Út: 13:00 - 15:00

MUDr. Bořek Tuček
Čt: 13:30 - 15:30
Pá: 9:00 - 15:00

Objednávání:
Út, St, Čt, Pá: 7:30 - 14:00
tel.: 224 439 261 – Jaroslava Marciánová, zdr. sestra

Lymfologická poradna

MUDr. Lucie Wohlová
St: 12:30 - 15:30

Objednávání: v evidenci
tel.: 224 439 283

Poradna pro poruchy polykání

MUDr. Lenka Mrázková
Út: 7:30 - 15:30
Čt: 7:30 - 15:30

Objednání: lenka.mrazkova@fnmotol.cz

Poradna pro pánevní dno

MUDr. Alena Langerová, Ph.D.
St: 10:00 - 15:30
Čt: 8:00 - 15:30

Objednávání: v evidenci
Tel.: 224 439 283

Poradna pro amputované pacienty

MUDr. Adam Jindra
Po: 7:30 - 15:30

Objednávání: adam.jindra@fnmotol.cz

Sonografie pohybového aparátu

MUDr. Jakub Jačisko
Pá: 8:00 - 14:00

Objednávání: jakub.jacisko@fnmotol.cz

Specializace

Pracoviště se specializuje na níže uvedenou problematiku:

- dechová fyzioterapie, která je jednou z dominantních aktivit kliniky a je zde dlouhodobě rozvíjena. Je využívána u dospělých i dětských  pacientů (plicní a systémová onemocnění, terapie pacientů evidovaných v CF centru při FN v Motole, pooperační stavy, transpalntace plic)

- léčba spasticity včetně aplikace botulotoxinu
- terapie poruch pánevního dna
- terapie vestibulárních poruch
- viscerální rehabilitace
- poruchy polykání
- poradna pro amputované pacienty

Na klinice probíhají i další speciální programy. Závažné formy dětské mozkové obrny jsou posuzovány na mezioborových seminářích superkonziliárního charakteru (určené pro nemocné do 18 let věku z celé ČR). Klinika participuje i na sledování a terapii patologických novorozenců,  pacientů s hereditární neuropatií.

Klinická logopedie

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol nabízí svým pacientům také logopedickou péči. Kliničtí logopedi ve FN Motol se zabývají narušenou komunikační schopností v dětském i dospělém věku, poruchami polykání, kognitivně-komunikačními deficity a péčí o dospělé pacienty s poruchami sluchu, a to zejména sluchovou rehabilitací u pacientů po kochleární implantaci. Logopedie probíhá jak na lůžkových odděleních, tak formou ambulantní logopedické péče, včetně pravidelných skupinových terapií pro osoby s afázií či kognitivně-komunikačním deficitem.

Kontakt pro dotazy či objednání:

Pokyny k předatestační stáži v oboru Klinická logopedie

Od 1. 7. 2022 je sekce Klinické logopedie při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol akreditovaným pracovištěm MZČR. V rámci vzdělávání logopedů v předatestační přípravě nabízí absolvování stáží na lůžkové i ambulantní části v rámci základního kmene i specializovaného výcviku. 

Logopedická péče ve FN Motol je poskytována napříč širokým spektrem diagnóz dětského i dospělého věku. V rámci dospělé části je logopedická péče nejčastěji zajišťována na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol a dále pak konziliárně na Spinální jednotce, Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Neurochirurgické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, ale i dalších.

V rámci dětské části je pak logopedická péče nejčastěji poskytována na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol, Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol a na Novorozeneckém oddělení.

Aktuálně nabízíme stáže v rozsahu 1 týdne, během kterého se snažíme stážisty seznámit s logopedickou intervencí na dospělé i dětské části FN Motol včetně specializované péče jako je např. objektivní vyšetření polykání (FEES, VFS), sluchová rehabilitace pacientů po kochleární implantaci, terapeutická skupina pro osoby s Parkinsonovou chorobou, dysfagiologická poradna, poradna pro osoby s náhradním hlasovým mechanismem.

Průběh stáže však může variovat dle aktuálního rozložení hospitalizovaných pacientů indikovaných k logopedické péči. 

Kontaktní e-mail v případě zájmu o stáž: dospelalogopedie@fnmotol.cz

Cena stáže: 1120 Kč/den

Aktuální termíny nabízených stáží: Termíny stáží pro rok 2024 i 2025 jsou aktuálně bohužel plně obsazeny (i v rámci náhradníků). V případě dlouhodobějšího zájmu o stáž se prosím ozvěte v dubnu 2025 pro zapsání do pořadníku na rok 2026.

Dospělá část

 • Mgr. Betková Monika
 • Mgr. Černá Adéla
 • Mgr. Höslová Eva
 • Mgr. Kučerovou Veroniku 
 • PhDr. Nestávalová Hana
 • Mgr. Nohová Lucie, Ph.D.
 • Mgr. Ptáčková Agáta

Dětská část

 • Mgr. Skokanová Kristýna
 • Mgr. Gardea Marcela
 • Mgr. Matoušková Zuzana
 • PhDr. Nestávalová Hana
 • Mgr. Veverová Veronika

Skupinová terapie pro osoby s afázií či kognitivně-komunikačním deficitem.

Fungování skupinové terapie bude ovlivněno epidemiologickou situací a naplněností skupiny, ohledně aktuálního probíhání se prosím vždy informujte prostřednictvím e-mailu (viz výše)!

Vybavenost přístroji

V terapii dospělých i dětských pacientů využíváme přístroje jako neurostimulátor WalkAide, dynamický chodník s virtuální realitou RehaWalk k analýze a terapii poruch chůzového stereotypu, systém Balance-Master umožňující diagnostiku i léčbu poruch stability, systém Pablo k terapii horní končetiny a úchopové funkce ruky.

Přístrojové vybavení k fyzikální terapii umožňuje elektrostimulaci, aplikaci elektroanalgetických proudů, ultrazvuku, laseru, pulzního magnetického pole, vakuum-kompresní terapie, lymfodrenáží, rázové vlny.

Součástí kliniky je i elektrofyziologická laboratoř, ve které se provádí elektromyografické vyšetření. Je zde také sonografický přístoj sloužící k vyšetření pohybového aparátu a k navigačním obstřikům včetně léčby botulotoxinem.   

Historie

Historie kliniky rehabilitace zasahuje až do r. 1962, kdy bylo zřízeno oddělení tělovýchovného lékařství (při katedře pediatrie FDL), v jehož rámci se vyvíjela i rehabilitace, která v té době jako samostatný obor neexistovala. Na oddělení v té době docházel i prof. V. Vojta, který rozvíjel rehabilitaci dětí s DMO. Samostatné centrální rehabilitační oddělení bylo zřízeno teprve po přesunu dětské kliniky do Motola v r. 1969. Toto rehabilitační oddělení vedl téměř 20 let prof. MUDr. M. Máček, který na klinice zavedl zejména fyzioterapii respiračních chorob, se kterou se seznámil při studijním pobytu ve Francii. Klinika rehabilitace byla oficiálně založena 1. 6. 1988 a přednostou byl jmenován doc. MUDr. J. Javůrek DrSc, který již před tím vedl rehabilitační oddělení. Od 1992 do r. 1999 řídil kliniku prof. MUDr. M. Kučera a v roce 1999 byl přednostou jmenován prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Letáky a brožury

Metodické postupy uvedené v letácích a brožurách nedoporučujeme používat bez předchozí konzultace s fyzioterapeutem, ergoterapeutem či klinickým logopedem.

Letáky jsou doplňkem individuálních terapií (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie) probíhajících ve FN Motol.

DOPORUČENÍ PRO PACIENTY PO OPERACÍCH

PÉČE O JIZVU

DECHOVÁ REHABILITACE / RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE

DOPORUČENÍ PRO PACIENTY S NEUROLOGICKOU DIAGNÓZOU

DOPORUČENÍ PRO PACIENTY PORUCHOU PÁNEVNÍHO DNA

DOPORUČENÍ PRO PACIENTY S PORUCHOU POLYKÁNÍ

ERGOTERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ

OSTATNÍ

DĚTI

DĚTI ONKOLOGIE

KRMENÍ KOJENCŮ A DĚTÍ

BOOKLET (english version)

Fotogalerie

Kontakt

Vedení kliniky

Přednosta

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
e-mail: 
pavel.kolar@fnmotol.cz

Sekretariát: Mgr. Markéta Gáboríková
tel.: 224 439 201
e-mail: marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz
Sekretariát školské části: Michaela Pecharová
tel.: 224 439 260
e-mail: michaela.pecharova@lfmotol.cuni.cz

Oddělení pro dospělé pacienty

MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA
zdravotnický zástupce přednosty kliniky
e-mail: martina.kovari@fnmotol.cz

Sekretariát:  Andrea Hanzelková
tel.: 224 439 202
e-mail: rehabilitace@fnmotol.cz

Oddělení pro dětské pacienty

MUDr. Olga Dyrhonová
zdravotnický zástupce přednosty kliniky
e-mail: olga.dyrhonova@fnmotol.cz

Sekretariát:  Iva Benešová
tel.: 224 435 502
e-mail: recepce.rehabilitace@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Hana Jirků
tel.: 224 439 208
e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz

Vedoucí fyzioterapeut pro dospělé i dětské pacienty

Mgr. Kateřina Míková
tel.: 224 439 209
e-mail: katerina.mikova@fnmotol.cz

Klinický logoped

kontakty viz Klinická logopedie

Skip to content