Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

 


 
 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol se skládá ze 4 samostatných oddělení:

Dospělá a dětská rehabilitace

Spinální jednotka

Oddělení tělovýchovného lékařství

Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů

Klinika rehabilitace poskytuje fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci dospělým i dětským pacientům v celé její šíři napříč všemi medicínskými obory.

Péči poskytujeme ambulantním (dospělá i dětská část) i hospitalizovaným pacientům (na jednotlivých klinikách a odděleních dospělé i dětské části nemocnice). Součástí kliniky je oddělení akutní lůžkové rehabilitační péče.

Pracoviště se specializuje na níže uvedenou problematiku:

- dechová fyzioterapie, která je jednou z dominantních aktivit kliniky a je zde dlouhodobě rozvíjena. Je využívána u dospělých i dětských pacientů (plicní a systémová onemocnění, terapie pacientů evidovaných v CF centru při FN v Motole, pooperační stavy, transpalntace plic)

- léčba spasticity včetně aplikace botulotoxinu

- terapie poruch pánevního dna

- terapie vestibulárních poruch

- viscerální rehabilitace

- poruchy polykání

- poradna pro amputované pacienty

Na klinice probíhají i další speciální programy. Závažné formy dětské mozkové obrny jsou posuzovány na mezioborových seminářích superkonziliárního charakteru (určené pro nemocné do 18 let věku z celé ČR). Klinika participuje i na sledování a terapii patologických novorozenců, pacientů s hereditární neuropatií.

Na klinice byl vypracován a do praxe zaveden diagnostický a terapeutický koncept Dynamická Neuromuskulární Stabilizace, který vychází z principů vývojové kineziologie. Zakladatelem tohoto konceptu je přednosta kliniky prof. Kolář. Pracoviště se podílí na výuce tohoto konceptu v ČR i zahraničí.

 

MUDr. Martina Kővári, MHA

tel.: 224 439 202

martina.kovari@fnmotol.cz

 

Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208

hana.jirku@fnmotol.cz

 

Andrea Hanzelková

tel.: 224 439 202

andrea.hanzelkova@fnmotol.cz

 

MUDr. Olga Dyrhonová

tel.: 224 435 564

olga.dyrhonova@fnmotol.cz

 

Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208

hana.jirku@fnmotol.cz

 

Iva Benešová

tel.: 224 435 502

iva.benesova@fnmotol.cz

 

Ambulance

Pacienti jsou k ambulantním objednávání v evidenci kliniky a to pouze na základe doporučení. Každý ambulantní pacient je nejprve vyšetřen rehabilitačním lékařem a poté je objednán k fyzioterapeutovi, který zahájí vlastní rehabilitaci dle rehabilitačního plánu lékaře.Bohužel naše ambulantní kapacity jsou jen omezené, proto do terapie přednostně přijímáme pacienty do specializovaných programů nebo na doporučení ošetřujícího rehabilitačního lékaře ze spádu v rámci superkonziliárního posouzení nálezu.

 

Dospělá část

Evidence pacientů dospělá část

Ambulance dospělé části je umístěna v uzlu D mínus první patro ( D -1).

Objednání na evidenci
Zdeňka Kejmarová
tel.: 224 439 283

Hodiny pro objednávání v časech:
Po: 7:15 - 11:30    12:00 - 15:30
Út:  7:15 - 11:30    12:00 - 15:30
St:  7:15 - 11:30    12:00 - 15:30
Čt:  7:15 - 11:30    12:00 - 15:30
Pá: 7:15 - 11:30    12:00 - 14:15

Vedoucí lékař ambulance MUDr. Lucie Wohlová
e-mail: lucie.wohlova@fnmotol.cz
tel.: 224 439 274, pacienti se objednávají na evidenci
Ordinační hodiny
Po: 7:30 - 15:45
Út:  7:30 - 15:45
St:  7:30 - 15:45
Čt:  7:30 - 15:45
Pá: 7:30 - 14:30

MUDr. Renata Háková
e-mail: renata.hakova@fnmotol.cz
tel.:
 224 439 265, pacienti se objednávají na evidenci
Ordinační hodiny
Út: 7:30 - 15:30

 

Doc. PaedDr. MUDr. Jan Kálal, CSc.
e-mail: jan.kalal@fnmotol.cz
tel.:
 224 439 262, pacienty si objednává sám
Ordinační hodiny
Po: 7:00 - 15:30
Út: 7:00 - 15:30
St: 7:00 - 15:30

 

MUDr. Sylva Klimošová
e-mail: sylva.klimosova@fnmotol.cz
tel.: 224 439 265, pacienti se objednávají na evidenci
Ordinační hodiny
Čt: 8:30 - 15:00

 

Dětská část

Evidence pacientů dětská část

Ambulance dětské části je umístěna v DFN uzlu D, patro S1.

Objednání na recepci dětské rehabilitace:

Do konce roku 2022 je z kapacitních důvodů pozastaven příjem nových pacientů, kromě kojenců do věku 6 měsíců. Všichni pacienti, kteří jsou aktuálně v péči kliniky rehabilitace, se mohou i nadále objednávat ke kontrolnímu vyšetření.
Na měsíc duben lze objednávat od 7. března 2022.

Iva Benešová

tel.: 224 435 502

Pro objednání k rehabilitačnímu lékaři volejte na toto telefonní číslo v časech:
Po - Pá: 12:30 - 14:30
K objednání prosím nevyužívejte jiná telefonní čísla. Objednávkový systém je přístupný pouze na výše uvedeném telefonním čísle.

MUDr. Olga Dyrhonová, zdravotnický zástupce přednosty kliniky
e-mail: olga.dyrhonova@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
Po: 10:00 -12:00
Út:  8:00 -10:00
Čt:  8:00 -11:00

 

MUDr. Terzipetková Lenka
e-mail: lenka.terzipetkova@fnmotol.cz
pacienti se objednávají na recepci
Ordinační hodiny
lichý týden:
Út:  9:00 - 16:00
St:  9:00 - 16:00
Čt: 11:00 - 16:00

sudý týden:
Út:  7:00 - 14:00
St:  7:00 - 14:00
Čt: 11:00 - 14:00

 

 

Specializované ambulance

EMG laboratoř a Centrum pro léčbu spasticity 

Prováděná vyšetření: EMG, aplikace BTX 

MUDr. Hana Trnovská
Út: 8:00 - 15:00

prim. MUDr. Martina Kövári, MHA 
St: 10:00 - 12:00
 

MUDr. Bořek Tuček
Čt:  9:00 - 15:30

Objednávání:
Út, Čt, Pá: 7:30 – 14:00
tel.: 224 439 261 – Jaroslava Marciánová, zdr. sestra

 

Lymfologická poradna

tel.: 224 439 283 - objednávání v evidenci
MUDr. Lucie Wohlová
St: 12:30 - 15:30

Poradna pro poruchy polykání

Objednání: lenka.mrazkova@fnmotol.cz
MUDr. Lenka Mrázková
Út: 7:00 - 15:30
Čt: 7:00 - 15:30


Poradna pro pánevní dno

Objednávání: daniela.lilling@fnmotol.cz
MUDr. Daniela Lilling
St: 12:30 – 16:00

Poradna pro amputované pacienty

Objednávání: adam.jindra@fnmotol.cz
MUDr. Adam Jindra
Po: 8:00 – 14:30

Specializace

Pracoviště se specializuje na níže uvedenou problematiku:

- dechová fyzioterapie, která je jednou z dominantních aktivit kliniky a je zde dlouhodobě rozvíjena. Je využívána u dospělých i dětských  pacientů (plicní a systémová onemocnění, terapie pacientů evidovaných v CF centru při FN v Motole, pooperační stavy, transpalntace plic)

- léčba spasticity včetně aplikace botulotoxinu
- terapie poruch pánevního dna
- terapie vestibulárních poruch
- viscerální rehabilitace
- poruchy polykání
- poradna pro amputované pacienty

Na klinice probíhají i další speciální programy. Závažné formy dětské mozkové obrny jsou posuzovány na mezioborových seminářích superkonziliárního charakteru (určené pro nemocné do 18 let věku z celé ČR). Klinika participuje i na sledování a terapii patologických novorozenců,  pacientů s hereditární neuropatií.

Vedení a personál

Přednosta:

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
tel.: 224 439 201
e-mail: pavel.kolar@fnmotol.cz


Sekretariát:

Mgr. Markéta Gáboríková
tel.: 224 439 201
e-mail: marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz

Sekretariát školské části:

Michaela Pecharová
tel.: 224 439 260
e-mail: michaela.pecharova@lfmotol.cuni.cz


Vrchní sestra:

Mgr. Hana Jirků
tel.: 224 439 208
e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz


Vedoucí fyzioterapeut pro dospělé i dětské pacienty:

Mgr. Kateřina Míková
tel.: 224 439 209
e-mail: katerina.mikova@fnmotol.cz

 

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky

MUDr. Martina Kővári, MHA
tel.: 224 439 202
e-mail: martina.kovari@fnmotol.cz


Sekretariát:

Andrea Hanzelková
tel.: 22443 9202
e-mail: andrea.hanzelkova@fnmotol.cz


Vedoucí lékař lůžkového oddělení:

MUDr. Lucie Pešicová
tel.: 224 439 250
e-mail:  Lucie.Pesicova@fnmotol.cz


Staniční sestra:

Zuzana Malá
tel.: 224 439 230
e-mail: zuzana.mala@fnmotol.cz

 

Zdravotnický zástupce přednosty kliniky

MUDr. Olga Dyrhonová
tel.: 224 435 564
e-mail: olga.dyrhonova@fnmotol.cz


Sekretariát:

Iva Benešová
tel.: 224 435 502


Staniční sestra:

Bc. Romana Půčková
tel.: 224 435 506
e-mail: romana.puckova@fnmotol.cz

Lůžkové oddělení

Specializované nemocniční pracoviště otevřené dne 15. května 2019 je určeno pro rehabilitaci dětí s poruchou motorických funkcí po léčbě neurologických, interních, ortopedických onemocnění a po operacích či úrazech ve fázi, kdy má rehabilitace dominantní roli v léčbě. Nové lůžkové oddělení dětské akutní rehabilitace bylo zřízeno jako součást Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a v prostředí českého zdravotnictví se jedná se první pracoviště tohoto typu.

Oddělení akutní dětské lůžkové rehabilitace má kapacitu 16 lůžek a je umístěno na třetím patře dětské části FN Motol. Je vybaveno speciálními rehabilitačními pomůckami a zdravotnickými přístroji, které jsou nutné pro účinnou léčbu zde hospitalizovaných dětí.

„ Chceme  m a x i m á l n ě  v y u ž í t  r e h a b ili t a č n í h o  p o t e n c i á l u  v č a s n ý c h  f á z í c h   po traumatu, operaci a u dalších akutních stavů tak, aby došlo k co nejvýraznějšímu zlepšení funkčních schopností motoriky a soběstačnosti ,“ říká                prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Světově uznávaný fyzioterapeut se od počátku kariéry zabývá pohybovou patologií dětí a je autorem diagnostického a terapeutického konceptu „Dynamická Neuromuskulární Stabilizace“ (DNS), jehož základem jsou elementární principy lidské motoriky.

Kromě akutní péče o dětské pacienty bude oddělení zaměřeno i na nemocné v chronickém stádiu.

U těchto dětí se bude během hospitalizace posuzovat efekt a dosažené výsledky dosavadní rehabilitační léčby. Dle potřeby se poté budou upravovat či nastavovat nové fyzioterapeutické, ergoterapeutické či logopedické postupy.

Velkou výhodou nového oddělení je zejména návaznost dětské rehabilitace na specializované odbornosti nemocnice, tj. ortopedii, neurologii, pediatrii atd. k superkonziliárním vyšetřením. Pracoviště slouží k výuce studentů medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a k výuce postgraduální.

Staniční sestra
Bc. Romana Půčková
tel.: 224 435 506
Pracoviště sester: 224 435 529

Lékaři:
MUDr. Barbora Schmidtová
MUDr. Lucie Vosecká
MUDr. Jana Zunová
MUDr. Tomáš Slivka
MUDr. Jana Smetanová
MUDr. Ota Šťastný
tel.: 224 435 546


Vedoucí fyzioterapeut lůžkové části

Mgr. Filip Jevič
tel.: 224 435 552

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty

Lůžkové rehabilitační oddělení pro dospělé pacienty a je umístěno v modrém pavilonu, v uzlu B, ve 2. patře. Oddělení má 30 lůžek (6 lůžek je vyčleněno pro centrum pro léčbu bolesti). Standardní pokoje jsou třílůžkové (sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje). Dále je k dispozici jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový nadstandardní pokoj. Nadstandardní pokoje jsou vybaveny TV, telefonem a lednicí a mají vlastní sociální zařízení. Na oddělení je společenská místnost s TV. Na oddělení pracují tři lékaři pod vedení vedoucího lékaře, dále 9 sester pracujících pod vedením staniční sestry. Standardní doba hospitalizace je obvykle dva až tři týdny. Pacienti na nadstandardních pokojích mohou používat telefony a WiFi na pokojích, pacienti ze standardních pokojů pak mohou využívat telefonní box na chodbě před oddělením a WiFi připojení za příplatek.

Vedoucí lékař
MUDr. Lucie Pešicová
e-mail: lucie.pesicova@fnmotol.cz
tel.:
 224 439 250

Staniční sestra
Zuzana Malá
tel.: 224 439 206

Pracoviště sester:  224 439 230


Ostatní lékaři:

MUDr. Adam Jindra
MUDr. Vojtěch Rybka
MUDr. Zuzana Meisterová
MUDr. Michal Schützner
MUDr. Zuzana Kolářová
MUDr. Viktor Veselý
tel.: 224 439 250

Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Kateřina Míková

tel.: 224 439 209

Klinická logopedie

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol nabízí svým pacientům také logopedickou péči. Kliničtí logopedi ve FN Motol se zabývají narušenou komunikační schopností v dětském i dospělém věku, poruchami polykání, kognitivně-komunikačními deficity a péčí o dospělé pacienty s poruchami sluchu, a to zejména sluchovou rehabilitací u pacientů po kochleární implantaci. Logopedie probíhá jak na lůžkových odděleních, tak formou ambulantní logopedické péče, včetně pravidelných skupinových terapií pro osoby s afázií či kognitivně-komunikačním deficitem.

Kontakt pro dotazy či objednání:

Dospělá část

 • Mgr. Betková Monika
 • Mgr. Černá Adéla
 • Mgr. Höslová Eva
 • Mgr. Hrušková Markéta
 • PhDr. Nestávalová Hana
 • Mgr. Ondrušová Mariana
 • Mgr. Ptáčková Agáta

Dětská část

 • Mgr. Jandová Dominika
 • Mgr. Langová Michaela
 • Mgr. Matoušková Zuzana
 • PhDr. Nestávalová Hana
 • Mgr. Veverová Veronika

Skupinová terapie pro osoby s afázií či kognitivně-komunikačním deficitem.

Fungování skupinové terapie bude ovlivněno epidemiologickou situací a naplněností skupiny, ohledně aktuálního probíhání se prosím vždy informujte prostřednictvím e-mailu (viz výše)!

Vybavenost přístroji

V terapii dospělých i dětských pacientů využíváme přístroje jako neurostimulátor WalkAide, dynamický chodník s virtuální realitou RehaWalk k analýze a terapii poruch chůzového stereotypu, systém Balance-Master umožňující diagnostiku i léčbu poruch stability, systém Pablo k terapii horní končetiny a úchopové funkce ruky.

Přístrojové vybavení k fyzikální terapii umožňuje elektrostimulaci, aplikaci elektroanalgetických proudů, ultrazvuku, laseru, pulzního magnetického pole, vakuum-kompresní terapie, lymfodrenáží, rázové vlny.

Součástí kliniky je i elektrofyziologická laboratoř, ve které se provádí elektromyografické vyšetření. Je zde také sonografický přístoj sloužící k vyšetření pohybového aparátu a k navigačním obstřikům včetně léčby botulotoxinem.   

Kontakt

Vedení kliniky

Přednosta

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
e-mail: 
pavel.kolar@fnmotol.cz

Sekretariát: Mgr. Markéta Gáboríková
tel.: 224 439 201
e-mail: marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz
Sekretariát školské části: Michaela Pecharová
tel.: 224 439 260
e-mail: michaela.pecharova@lfmotol.cuni.cz

Oddělení pro dospělé pacienty

MUDr. Martina Kővári, MHA
zdravotnický zástupce přednosty kliniky

e-mail: martina.kovari@fnmotol.cz

Sekretariát:  Andrea Hanzelková
tel.: 224 439 202

Oddělení pro dětské pacienty

MUDr. Olga Dyrhonová
zdravotnický zástupce přednosty kliniky

e-mail: olga.dyrhonova@fnmotol.cz

Sekretariát:  Iva Benešová
tel.: 224 435 502

Vrchní sestra

Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208
e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz

Vedoucí fyzioterapeut pro dospělé i dětské pacienty

Mgr. Kateřina Míková

tel.: 224 439 209
e-mail: katerina.mikova@fnmotol.cz

 

Klinický logoped

kontakty viz Klinická logopedie

Historie

Historie kliniky rehabilitace zasahuje až do r. 1962, kdy bylo zřízeno oddělení tělovýchovného lékařství (při katedře pediatrie FDL), v jehož rámci se vyvíjela i rehabilitace, která v té době jako samostatný obor neexistovala. Na oddělení v té době docházel i prof. V. Vojta, který rozvíjel rehabilitaci dětí s DMO. Samostatné centrální rehabilitační oddělení bylo zřízeno teprve po přesunu dětské kliniky do Motola v r. 1969. Toto rehabilitační oddělení vedl téměř 20 let prof. MUDr. M. Máček, který na klinice zavedl zejména fyzioterapii respiračních chorob, se kterou se seznámil při studijním pobytu ve Francii. Klinika rehabilitace byla oficiálně založena 1. 6. 1988 a přednostou byl jmenován doc. MUDr. J. Javůrek DrSc, který již před tím vedl rehabilitační oddělení. Od 1992 do r. 1999 řídil kliniku prof. MUDr. M. Kučera a v roce 1999 byl přednostou jmenován prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Letáky

Fotogalerie

Skip to content