Oddělení tělovýchovného lékařství

Základní informace

Oddělení tělovýchovného lékařství (dříve Klinika tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol) je jednou z ambulantních částí Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Náplní činnosti je zejména funkční diagnostika takřka u všech věkových skupin, od předškolních dětí až po seniory.

Na funkční diagnostiku navazují programy pohybové terapie cílené zejména na pacienty s rozvinutými civilizačními onemocněními v rámci tzv. metabolického syndromu (ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, cukrovka druhého typu, zvýšené hladiny krevních tuků). Další programy jsou cílené na pacienty s chronickými respiračními onemocněními, na zlepšení zdatnosti před plánovanou operací (náhrady velkých kloubů, kýly, reoperace vrozené srdeční vady). Neméně důležitý je pohybový režim i v rámci prevence těchto onemocnění, zejména je-li doplněn o intervenci v oblasti stravovacích návyků tak, jako je tomu na našem oddělení.

Oddělení také zajišťuje preventivní sportovní prohlídky pro jednotlivce i celé sportovní oddíly, vyšetření ke zjištění zdatnosti a optimalizaci tréninku, některá specializovaná sportovní vyšetření a poradenství v oblasti výživy.

Primář
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
e-mail: jiri.radvansky@fnmotol.cz

 

Sekretariát
e-mail: klin.tel.lek@fnmotol.cz
telefon: 224 435 511

Specializace

Oddělení tělovýchovného lékařství (dříve Klinika tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol) je ambulantní částí Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Náplní činnosti je zejména funkční diagnostika takřka u všech věkových skupin, od předškolních dětí až po seniory. Na funkční diagnostiku navazují programy pohybové terapie, poradenství v režimových změnách a úpravě stravovacích návyků.

Hlavní zaměření pracoviště:

 • děti a dospělí s vrozenou srdeční vadou nebo po její chirurgické korekci (zátěžová diagnostika, kardiovaskulární rehabilitace, zlepšení stavu před plánovanou (re)operací),
 • zátěžová funkční diagnostika u dětí a dospělých (ergometrie a spiroergometrie na bicyklovém ergometru i na běhátku, rumpálová ergometrie, respirační diagnostika),
 • funkční diagnostika v rámci předoperačního vyšetření (zejména hrudní chirurgie, velké břišní výkony, transplantace solidních orgánů) a v rámci indikace biomechanických protéz,
 • poradenství adekvátního pohybového režimu u dětských i dospělých pacientů s chronickým onemocněním nebo omezením pohybové aktivity,
 • v rámci spolupráce s Dětským kardiocentrem superkonziliární péče o dětské a adolescentní sportovce s kardiologickým onemocněním (Centrum sportovní kardiologie pro děti a adolescenty),
 • poradna pro chronickou námahovou dušnost (u pacientů i u jinak zdravých sportovců),
 • pohybová terapie (metabolický syndrom, kardiovaskulární onemocnění, chronická respirační onemocnění, zlepšení stavu před chirurgickými výkony - plastika kýly/břišní stěny, náhrada velkého kloubu, pacienti s onkologickým onemocněním a další),
 • nutriční intervence u pacientů,
 • preventivní vyšetření sportovců (prevence, zjištění zdatnosti včetně VO2max a ventilačního anaerobního prahu, laktátová křivka, fyzioterapie, výživové poradenství, korekce techniky běhu a dalších činností, sportovní ergonomie),
 • sportovně specifická onemocnění (syndrom energetického deficitu, overuse syndromy a další).

Sportovní prohlídky

Preventivní sportovní prohlídka se provádí na žádost sportovce (zákonného zástupce), klubu nebo sportovního svazu. K provedení není potřeba žádanka od lékaře. Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, pojišťovny však zpravidla na prohlídku zpětně přispívají v rámci benefit programů. Platnost vydaného posudku o zdravotní způsobilosti je legislativně stanovena na nejvýše 12 měsíců. Celková doba vyšetření je cca 30-45 minut.

Objednání: na telefonním čísle 224 435 511
v pracovní dny 6:30 - 10:00 hod.

Kde nás najdete:
Budova č. 9 (jednopodlažní budova mimo hlavní monoblok, sousedící se školkou FN Motol) – po vstupu do budovy první dveře vlevo („sportovní prohlídky“).
telefon do ambulance (budova č. 9): 224 435 511

S sebou na vyšetření:

 • sportovní oděv a obuv, ev. ručník
 • v případě, že se jedná o první návštěvu u nás - výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře
 • v případě pravidelných návštěv odborných ambulancí (například kardiologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace...) - poslední zprávu z těchto ambulancí
 • v případě prohlídky pro motosport - vzorek ranní moči
 • úhrada platby sportovní prohlídky: možno platit kartou i hotově
 • ceny sportovních prohlídek jsou stanoveny ceníkem

V případě prohlídky u nezletilého sportovce je nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

Vybavenost přístroji

Pracovitě je vybaveno přístroji pro neinvazivní funkční zátěžovou diagnostiku na špičkové mezinárodní úrovni. Testovat je možné pacienty i zdravé osoby v širokém rozmezí věku (od dětí po seniory), hmotnosti (od cca 20kg po 180kg i více), výkonnosti (od funkčně výrazně limitovaných pacientů po vrcholové sportovce) i stavu hybného systému (včetně pacientů s omezením pohybu v nosných kloubech, po amputacích apod.).

Pracoviště disponuje různými druhy ergometrů pro vyšetření v dynamické zátěži:

 • bicyklový ergometr vč. úpravy pro děti (od výšky cca 125cm),
 • běhací pás (běhátko) pro dospělé (do hmotnosti cca 150kg) i pro děti,
 • klikový ergometr (rumpál),
 • veslařský trenažer Concept2.
 • Dále provádíme ortostatický test na sklopném lůžku a handgrip test (statická zátěž).

Běžně využíváme celou řadu diagnostických přístrojů a metod jako:

 • klidové a zátěžové EKG,
 • analýza vydechovaného vzduchu pomocí rychlých analyzátorů, máme možnost vyšetření pomocí canopy i Douglasových vaků (CPET - spotřeba kyslíku, výdej CO2, minutová ventilace...) včetně možnosti stanovit ventilační anaerobní práh,
 • spirometrie, křivka průtok-objem v klidu i v zátěži k posouzení flowlimitace a hyperinflace, bronchodilatační test, test ke zjištění námahového bronchospasmu, vyšetření síly dýchacích svalů (RMT),
 • pulsní oxymetrie (SpO2),
 • ruční dynamometrie (handgrip test),
 • 24hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM),
 • 24hodinový - 5denní záznam tepové frekvence a EKG v terenních podmínkách,
 • laktátový test (Lactate Plus),
 • bioimpedanční stanovení tělesného složení (Bodystat QuadScan 4000) a kaliperace,
 • bedside transthorakální ECHO a vybraná ultrazvuková vyšetření zejména měkkých tkání,
 • dopplerovská sonda pro zjištění průtoku periferními cévami, PWV, ABI, gradient TK mezi HK a DK.
 • Krevní tlak v zátěži měří zásadně zkušená sestra/lékař.

Některá vyšetření jsou časově značně náročná a proto je provádíme pouze po předchozí dohodě s odesílajícím lékařem/pacientem.

Ceník Odd. tělovýchovného lékařství

Historie

Historie kliniky tělovýchovného lékařství zasahuje až do r. 1962, kdy bylo zřízeno oddělení tělovýchovného lékařství (při katedře pediatrie FDL), jehož součástí byla i rehabilitace, která v té době jako samostatný obor ještě neexistovala. Na oddělení v té době docházel i prof. V. Vojta, který rozvíjel rehabilitaci dětí s DMO. Po přesunu dětské kliniky do Motola v r. 1969 již byla oddělení tělovýchovného lékařství a rehabilitace oddělená. Rehabilitační oddělení pak vedl téměř 20 let prof. MUDr. M. Máček, který je ovšem neodmyslitelně spjat také s klinikou tělovýchovného lékařství. Od 1992 do r. 1999 řídil kliniku prof. MUDr. M. Kučera. V posledních letech byly obě kliniky, tedy klinika rehabilitace a klinika tělovýchovného lékařství opět sloučeny do Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Fotogalerie

Kontakt

Primář:

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
tel.: 224 439 432
(kontakt určen zejména pro odesílající lékaře a pro konzultace) 
e-mail: jiri.radvansky@fnmotol.cz
sekretariát: klin.tel.lek@fnmotol.cz

Staniční sestra:

Martina Procházková

Objednání na vyšetření telefonicky v pracovní dny  6:30 - 10:00 hod.
telefon: 224 435 511
objednávání na pohybovou terapii tel.: 224 435 533

Lékaři

MUDr. Vojtěch Illinger
MUDr. Daniela Ondřichová Nováková
MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.
MUDr. Jan Pokorný
MUDr. Michal Procházka
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
MUDr. Sylvie Richterová
MUDr. Kryštof Slabý

Fyzioterapeuti

Eliška Dařbujánová, Dis
Mgr. Klára Kučerová
Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.
Mgr. Marie Vitujová
Mgr. Daniela Janáková

Nutriční terapeut

Mgr. Marie Vitujová (Joachimová)

Pohybový terapeut

Bc. Ondřej Růžek

Skip to content