Historie a současnost

VZNIK A VÝVOJ OBORU

Současná podoba oboru dětské hematologie a onkologie u nás se formovala několik desetiletí.

Péči o děti se zhoubným onemocněním se původně věnovaly dva samostatné obory - hematologie a onkologie. Se záměrem zdokonalit diagnostiku a léčbu dětských pacientů v souladu s celosvětovými trendy vznikl v ČR roku 2009 samostatný atestační obor s názvem „dětská hematologie a onkologie“.

 

HISTORIE KLINIKY

Naše klinika vznikla roku 1983 jako pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou dětí se zhoubným nádorem. V roce 2004 došlo ke spojení s pracovištěm dětské hematologie II. dětské kliniky FN Motol a nová Klinika dětské hematologie a onkologie se tak stala největším centrem pro léčbu dětských malignit v ČR.

 

DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE DNES

Péče o dětské pacienty se zhoubným onemocněním je v ČR centralizovaná do osmi specializovaných center. Vzájemná spolupráce těchto pracovišť v rámci Pracovní skupiny dětské hematoonkologie (PSDH) a koordinace léčby s řadou zahraničních center zefektivnila péči o nemocné děti v naší zemi.

 

SOUČASNÁ PODOBA NAŠÍ KLINIKY

Naše klinika zahrnuje několik lůžkových oddělení včetně JIP a transplantační jednotky kostní dřeně, denní stacionář, řadu specializovaných ambulancí, laboratoře a výzkumné centrum.