Časté otázky a odpovědi

Musí být s dítětem v průběhu hospitalizace přítomen pouze rodič?

Ne, doprovod může tvořit i jiná osoba (viz Přítomnost doprovodu).

Být s dítětem v nemocnici v průběhu hospitalizace je vnímáno jako povinnost zákonného zástupce (zvláště u dětí do 6ti let věku?)

Ne, není to povinnost, je to právo nezletilého pacienta.

Mohu v průběhu hospitalizace se svým dítětem setrvat vždy nepřetržitě po celých 24 hodin?

Ne, vždy to není možné. Situaci je třeba vyhodnotit dle momentálních provozních možností pracoviště. Přítomnost doprovodu může být omezena či vyloučena, pokud se pro tento postup naplní zákonné důvody.

Pokud setrvám se svým dítětem v průběhu hospitalizace, co především musím respektovat?

Vnitřní řád zdravotnického pracoviště, platnou legislativu, práva ostatních pacientů a dalších osob, zásady slušného, vstřícného a tolerantního přístupu k ostatním.

Má doprovod nárok na přidělení lůžka?

Ne, nemá. Situace se vždy řeší dle momentálních provozních a kapacitních možností pracoviště. Pokud je to možné, je dáno k dispozici rozkládací křeslo

Skip to content