Ubytování doprovázející osoby/osob

Ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí naše nemocnice dlouhodobě plně podporuje a sama zajišťuje. Doprovázející osoby mohou být ubytovány buď přímo na oddělení, anebo na ubytovně FN Motol (viz dále). Rozhodujícím kritériem je věk, případně závažnost zdravotního stavu dítěte:

  • Pobyt doprovod hospitalizovaného dítěte, který je hrazen z prostředků zdravotního pojištění

U dětí do 6 let věku je ubytování doprovodu automaticky hrazeno ze zdravotního pojištění. U dětí starších 6 let může ošetřující lékař navrhnout nutnost přítomnosti doprovodu a postoupit žádost reviznímu lékaři příslušné pojišťovny. Pokud tento revizní lékař příslušné pojišťovny žádost schválí, je ubytování hrazeno z prostředků zdravotního pojišťovny. V opačném případě si jej musí hradit sám.

  • Pobyt doprovodu hospitalizovaného dítěte na ubytovně, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění

Rodiče dětí starších 6 let, u kterých není pobyt hrazen z prostředků zdravotního pojištění, a nutnost jejich přítomnosti neschválí revizní lékař, mohou během pobytu svého dítěte v nemocnici využít placených služeb ubytovny FN Motol. K dispozici je rovněž možnost ubytování hotelového typu – Motol Accommodation.

Skip to content