Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda (DRM) poskytuje rodinám (rodičům, prarodičům, sourozencům, popř. dalším příbuzným) vážně nemocných dětí hospitalizovaných nebo podstupujících dlouhodobou léčbu ve Fakultní nemocnici v Motole ubytování zdarma. V indikovaných případech může být v DRM ubytováno také dítě v léčbě, které aktuálně potřebuje blízkost lékaře, ale není nutný jeho pobyt na lůžku.

Hlavní kritéria pro ubytování rodin

 1. závažná diagnóza dětského pacienta
 2. vzdálenost bydliště rodiny pacienta od nemocnice (50 km a více)
 3. předpokládaná délka hospitalizace / léčebné péče (více než 10 dní v kuse nebo opakovaně)
 4. jiné důvody jako např. tělesné postižení, sociální problémy, velmi malí sourozenci, kteří musí být ubytováni v nemocnici kvůli požadavkům na kojení

Pokud jsou tři kritéria splněna současně, ošetřující lékař indikuje doporučení pro pobyt v DRM. Poté staniční sestra nebo jiný delegovaný pracovník vyplní s rodinou formulář “Doporučení rodiny pro ubytování“. Vyplněný a podepsaný formulář zdravotnický personál zašle e-mailem na dum@drmcd.cz nebo rodina osobně doručí do DRM. Pokud bude v DRM volná kapacita, bude ubytována každá rodina, kterou zdravotnický personál doporučí. Rodiny můžou v DRM zůstat, dokud splňují výše uvedená kritéria a / nebo dokud se nevyskytnou jiné závažné problémy. V případě plného obsazení DRM může rodina využít ubytovnu FN Motol, poplatek za ubytování uhradí nadační fond Dům Ronalda McDonalda.

Co DRM nabízí

 • nepřetržitě fungující recepce
 • přijímací místnost pro rodiny
 • 21 rodinných pokojů plně vybavených včetně ložního prádla a ručníků
 • plně vybavená kuchyně a jídelna
 • prádelna
 • pracovna / studovna
 • herna a dětský koutek
 • obývací místnost
 • multifunkční / relaxační místnost
 • místnost k uskladnění kol a kočárků
 • společné prostředí sdílené s rodinami v podobné situaci
 • podporu zaměstnanců Domu
 • přístup k bezdrátovému internetu
 • bezbariérový přístup do Domu / 2 bezbariérové pokoje
 • kompletně nekuřácký prostor

Kontakty Dům Ronalda McDonalda Praha

E-mail: dum@drmcd.cz

Mobil: +420 601 057 782

Skip to content