Přítomnost doprovodu

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon) výslovně stanoví, že nezletilý pacient má v průběhu poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen.  Realizace tohoto práva má však své zákonné limity. Opakovaně v praxi řešíme situace, kdy je výkon tohoto práva mnohdy ze strany rodičů a dalších osob chápán šířeji, než zákon předpokládá.

Je třeba respektovat fakt, že přítomnost doprovodu musí být v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem zdravotnického pracoviště. Přítomnost doprovodu nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Toto omezení stanoví přímo zákon. Pokud se doprovod nezletilého pacienta chová nevhodně, hlučně, arogantně, nedodržuje hygienické zásady, nerespektuje režim zdravotnického pracoviště, to vše může vést k situaci, kdy jeho přítomnost u nezletilého pacienta bude vyloučena či omezena.

Rádi bychom ubezpečili všechny rodiče a další osoby, které plánují se svým dítětem v průběhu hospitalizace setrvat, že se vždy a ve všech případech snažíme všem požadavkům vyhovět. Poskytování zdravotních služeb je však svou podstatou činností, kterou nelze zcela naplánovat. A proto např. příjem malých pacientů, vyžadujících neodkladnou péči a s nimi přicházejících doprovodů může zapříčinit skutečnost, že nebude vždy vyhověno doprovázejícím osobám v plném rozsahu (např. místo rozkládacího křesla bude nabídnuta nemocniční ubytovna FN Motol). Děkujeme za pochopení.