Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

Interní klinika poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům spádové oblasti a superkonziliární služby nemocným z celých Čech.

Její činnost se soustřeďuje na kardiologii a angiologii, gastroenterologii s hepatologií, metabolické poruchy a nefrologii. V rámci širší spolupráce je ve fakultní nemocnici dostupná také péče osobám s chorobami žláz s vnitřní sekrecí a plic.

Zaměření pracoviště

Komplexní péče o nemocné interními chorobami. Komplexní diagnostika, invazivní a neinvazivní léčba onemocnění trávicí trubice a jater. Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus, včetně gestačního, a specifických komplikací, obezitologie, endokrinologie. Diagnostika a léčba onemocnění ledvin. Intenzivní péče při poruchách vnitřního prostředí, použití eliminačních metod. Péče o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostika a léčba onemocnění cév. Péče o nemocné s kardiologickou problematikou. Diagnostika a léčba revmatických chorob.

Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů magisterského studia a posluchačů studia bakalářského v rozsahu odbornosti kliniky a nemocnice. Postgraduální specializované doškolování zaměřené na gastrointestinální endoskopickou diagnostiku a terapii, sonografii a diabetologii.

 

Přednosta

prof. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
224 434 000, 224 434 001
radan.keil@fnmotol.cz

Primář

MUDr. Jindra Lochmannová
224 434 014
jindra.lochmannova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
224 434 005
katerina.lisova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 434 001
interna@fnmotol.cz

Umíštění:

Část pro dospělé, 4. patro, uzel D / Adult Section, 4th Floor, Block D

Kontakty na jednotlivá pracoviště

Odborné ambulance

 

Lůžkové stanice

Diabetologická poradna

224 434 030

 

1. lůžková stanice

224 434 035

Podiatrická poradna

224 434 067

 

2. lůžková stanice

224 434 037

Nefrologická poradna

224 434 064

 

3. lůžková stanice

224 434 032

Obezitologická poradna

224 434 064

 

5. lůžková stanice

224 433 066

Gastroenterologická poradna

224 434 049

 

7. lůžková stanice

224 433 061

   

Metabolická jednotka

224 434 031

     

Ambulance interní kliniky

224 434 026

   

224 434 027

   

INTERNÍ KLINIKA / DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE         

Část pro dospělé, 4. patro, uzel D / Adult Section, 4th Floor, Block D

Přednosta: Prof. MUDr. Radan KEIL Ph.D.
Sekretariát: tel.: 224 434 001     
E-mail: interna@fnmotol.cz
kartotéka: 224 434 026      

 

Interní klinika poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům spádové oblasti a superkonziliární služby nemocným z celých Čech.

Její činnost se soustřeďuje na kardiologii a angiologii, gastroenterologii s hepatologií, metabolické poruchy a nefrologii. V rámci širší spolupráce je ve fakultní nemocnici dostupná také péče osobám s chorobami žláz s vnitřní sekrecí a plic.

Zaměření pracoviště

Komplexní péče o nemocné interními chorobami. Komplexní diagnostika, invazivní a neinvazivní léčba onemocnění trávicí trubice a jater. Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus, včetně gestačního, a specifických komplikací, obezitologie, endokrinologie. Diagnostika a léčba onemocnění ledvin. Intenzivní péče při poruchách vnitřního prostředí, použití eliminačních metod. Péče o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostika a léčba onemocnění cév. Péče o nemocné s kardiologickou problematikou. Diagnostika a léčba revmatických chorob.

Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů magisterského studia a posluchačů studia bakalářského v rozsahu odbornosti kliniky a nemocnice. Postgraduální specializované doškolování zaměřené na gastrointestinální endoskopickou diagnostiku a terapii, sonografii a diabetologii.

Na těchto stránkách naleznete nejdůležitější informace, které jak doufáme zodpoví všechny vaše dotazy a přiblíží Vám fungování naší kliniky. Naleznete zde mimo jiné:

  • podrobné informace o hospitalisaci (co si vzít do nemocnice, jak vypadá příjem pacienta, kde se má pacient k hospitalizaci dostavit atd.) 
  • podrobné informace o jednotlivých odděleních naší kliniky a jejich zaměření
  • informace o lékařích, kteří o pacienty na jednotlivých odděleních pečují
  • důležitá telefonní čísla k objednání vyšetření, ambulantní návštěvy

a mnoho dalších užitečných informací, které Vám zjednoduší a usnadní orientaci na naší klinice.

Úsek gastroenterologie Interní kliniky UK 2. LF a FNM se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění zažívacího traktu, jater, žlučových cest a slinivky břišní. Pracoviště je terciárním centrem zdravotní péče a má akreditaci MZČR pro postgraduální přípravu lékařů ve specializačním oboru gastroenterologie a hepatologie.

Úsek nerologie Interní kliniky  2.LF UK a FN Motol se zabývá diagnostikou a léčbou onemocněním ledvin, komplikovanými infekcemi močového traktu, sekundární hypertenzí a poruchami vnitřního prostředí. Součástí pracoviště je oddělení nemocniční hemodialýzy a pracoviště pro peritoneální dialýzu.

Pracoviště je terciálním centrem zdravotní péče a je držitelem akreditace pro postgraduální přípravu lékařů ve specializovaném oboru nefrologie.

Diabetologické centrum

Vítejte na stránkách Diabetologického centra Interní kliniky FN v Motole.

Naše pracoviště poskytuje ambulantní i hospitalizační péči pacientům se všemi typy diabetu mellitu.

Naším cílem je Vám poskytnout nejlepší možnou péči, a to včetně potřebných znalostí, aby cukrovka neměla šanci Vám ubližovat.

Centrum léčby obezity je specializované pracoviště, které zajišťuje diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro pacienty s obezitou (BMI nad 30 kg/m²) a s přidruženými metabolickými komorbiditami, včetně farmakoterapie obezity a bariatricko - metabolické chirurgie.

Péče o pacienty v obezitologickém centru probíhá na vysoké úrovni a za dodržování všech doporučených standardních diagnostických a terapeutických postupů.

Centrum léčby obezity tvoří edukační, vědeckou i výzkumnou základnu pro problematiku léčby obezity za použití nejmodernějších metod léčby jak farmakologické, tak endoskopické a chirurgické.

Centrum léčby obezity se podílí na pregraduální a postgraduální výuce.

Cílem Centra je nabídnout pacientům nejmodernější možnosti léčby obezity v celé šíři spektra, včetně moderní farmakoterapie a metod bariatricko-metabolické chirurgie. Na jednom pracovišti bychom rádi obéznímu pacientovi nabídli péči obezitologa, nutričního specialisty, psychologa, spolupráci s fyzioterapeuty, s návazností na další specializace jako je chirurgie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, ev. ortopedie a další.

Odborná ambulance disponuje nejmodernějším typem bioimpedančního přístroje In Body 970, pomocí kterého lze přesně měřit tělesné složení, včetně obsahu viscerálního tuku, objemu kosterních svalů, množství vody a mnoho dalších parametrů. Lze tak zpřesnit postup, který by pacient měl použít pro úspěšnou redukci nadváhy.

K dispozici je též zkušený nutriční terapeut, který pomůže sestavit správný jídelníček a bude pacienty pravidelně sledovat a dále edukovat. Je možné spolupracovat také s psychologem, protože často jsou problémy spojené s nadváhou a obezitou silně ovlivněné psychikou, aktuálním laděním pacienta, a nebo prožíváním obtížného  životního období.

V ambulanci běžně pracujeme s moderními antiobezitiky - léky, které dopomohou k redukci nadváhy a mají minimum nežádoucích účinků. Jedná se o tabletovou i injekční formu terapie. Tyto léky velmi účinně pomáhají mírnit chutě a hlad, pacient je sytý už po malé porci a nemá tendence dál jíst, nebo ujídat mezi jídly či mlsat. Může se tak lépe soustředit na zdravý jídelníček, který mu doporučí nutriční terapeut. Tyto moderní léky na rozdíl od starších typů mají jen minimum nežádoucích účinků, jsou velmi dobře snášeny a mohou se brát dlouhodobě či dokonce doživotně. Navíc budou v Centru probíhat klinické studie s novými léky.

Centrum léčby obezity nabízí i chirurgické řešení obezity pomocí nejmodernějších metod bariatricko - metabolické chirurgie.  Ve spolupráci s |Chirurgickou klinikou FN Motol mohou pacienti podstoupit roboticky asistovanou tubulizaci žaludku (sleeve). Pacient je na tyto operace na našem pracovišti komplexně připraven a po operaci doživotně a pravidelně sledován.

Stran léčebně-preventivní péče je rozdělena na 2 části. První částí je interní příjmová ambulance, kde je poskytováno ošetření akutně nemocným pacientům, vyžadujícím interní péči, odeslaným cestou praktického lékaře, případně oddělením centrálního příjmu. Hlavním úkolem je stanovit základní pracovní diagnosu, poskytnout pacientovi první pomoc a rozhodnout, zda je nutná hospitalisace na interním lůžku. Cestou příjmové ambulance přicházejí též pacienti k plánovaným hospitalizacím, například k provedení specializovaných výkonů.

Druhou část interní ambulance tvoří specializované ambulance a poradny- nefrologická , angiologická, revmatologická, kardiologická,  lipidová, diabetologická, endokrinologická, podiatrická, nutriční a gastroenterologická. Tyto poradny poskytují komplexní péči o pacienty s konkrétním onemocněním a problémy, kteří jsou zde dispenzarizováni a léčeni.

Pod interní ambulanci spadá též řada odborných vyšetřovacích metod jako je echokardiografie, břišní ultrasonografie včetně duplexního sona renálních tepen a portálního řečiště, sono štítné žlázy, duplexní sonografie  periferních žil, tepen a karotického a vertebrálního řečiště a Holter monitoring krevního tlaku.

Druhou část interní ambulance tvoří specializované ambulance a poradny- nefrologická , angiologickárevmatologická, kardiologická, lipidová, diabetologická, endokrinologická, podiatrická, nutriční a gastroenterologická. Tyto poradny poskytují komplexní péči o pacienty s konkrétním onemocněním a problémy, kteří jsou zde dispenzarizováni a léčeni.

Interní klinika, 4.patro uzel C

tel: 22443 4078 , 4079

Cévní vstupy jsou důležité a vlastně nezbytné ve většině medicínských oborů, od intenzivní péče přes standardní oddělení v nemocnicích, LDN, paliativní péči, ale také pro ambulantní nemocné pro aplikaci chemoterapie, domácí parenterální výživy, opakující se závažné stavy (epilepsie, alergie, asthma), léčbu bolesti a jistě ještě mnoho dalších. Cévní vstupy umožňují řadu zásadních léčebných opatření u daných onemocnění, ale i diagnostických výkonů.

 Na druhou stranu ale mohou být spojeny se závažnými komplikacemi, které mají negativní vliv na prognózu nemocného.

A právě díky pokrokům v oblasti cévních vstupů (nové typy cévních vstupů, nové materiály, využití nových technik, řada studií v této oblasti v posledních dvou desetiletích) je dnes možné uplatňovat zásadu „Optimálního žilního vstupu“, což znamená výběr takového žilního vstupu, který umožní všechny od něj požadované funkce při minimalizaci rizika případných komplikací. Samozřejmě při jeho zavedení a ošetřovaní dle doporučených postupů, které byly vytvořeny na podkladě řady klinických studií. A tak zdánlivě jednoduchá problematika se stává poměrně komplexním problémem, který má významný vliv na osud našich nemocných.

Na interní klinice FN v Praze Motole se věnujeme problematice cévních vstupů dlouhodobě. Lékaři pracující na Metabolické jednotce již od jejího založení zaváděli nejenom centrální žilní katétry, ale také hemodialyzační permkathy, Broviacovy katétry a intravenózní porty. V roce 2012 byl v rámci Metabolické jednotky založen PICC tým, v jehož rámci vybrané sestry po zacvičení v potřebných technikách začaly zavádět midline katétry a periferně zavedené centrální žilní katétry (PICC). Potřeba uvedených cévních vstupů v nemocnici narostla natolik, že se ukázalo jako nezbytné vytvořit samostatné oddělení, které se bude problematikou zabývat.

 Samostatné oddělení „Žilní vstupy“ bylo otevřeno v únoru 2016 díky podpoře vedení nemocnice v rámci interní kliniky. Vedle všech výše uvedených vstupů jsou zde zaváděny i mini-midline katétry a tunelizované centrální žilní katétry. Počet zavedených cévních vstupů každým rokem vzrůstá a v letošním roce poprvé dosáhneme počtu 2000 zavedených vstupů za rok. Vstupy se snažíme zavádět co nejdříve po obdržení žádosti z oddělení a více než 90% je jich realizováno do 24 hodin. 

Vedle zavádění cévních vstupů sestry oddělení provádějí i jejich převazy dle doporučených postupů SPPK (Společnost pro porty a permanentní katétry), na oddělení jsou řešeny komplikace spojené se zaváděním a využíváním vstupů.

Současně díky aktivitě vrchní sestry‚ která PICC tým založila, jsou pořádány kurzy o ošetřování cévních vstupů dle v současně době doporučených postupů napříč celou nemocnicí.

Zcela zásadní význam má i certifikovaný kurz MZ pro zavádění PICC a midline katétrů, na podkladě kterého získá sestra legální oprávnění uvedené vstupy zavádět. Tento kurz bylo možné realizovat právě díky vzniku cévního týmu a v rámci ČR je zatím jediný.

Naším cílem je zajištění „Optimálního žilního vstupu“ pro každého pacienta ve FN v Motole a současně spolupráce v této oblasti s týmy, které postupně vznikají v celé naší zemi. Se zadostiučiněním můžeme konstatovat, že jsme v problematice cévních vstupů považováni za jedno z předních pracovišť v ČR.

Momentálně se zde nenachází žádná aktualita ...

ODBORNÉ PUBLIKACE S IF ZA ROK 2021

1.Bhatt DL, Szarek M, Pitt B, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, Lewis JB, Riddle MC, Inzucchi SE, Kosiborod MN, Cherney DZI, Dwyer JP, Scirica BM, Bailey CJ, Díaz R, Ray KK, Udell JA, Lopes RD, Lapuerta P, Steg PG; SCORED Investigators (Kvapil M): Sotagliflozin in Patients with Diabetes and Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2021 Jan 14;384(2):129-139. PMID: 33200891. publik 1. ISSN 0028-4793. IF: 74.699.

2.Bittnar P, Šťovíček J, Hlava Š, Kolář P, Arlt J, Arltová M, Madle K, Busch A, Kobesová A: Manual Cervical Traction and Trunk Stabilisation Cause significant Changes in Upper and Lower Esophageal Sphicter: A Randomized Trial. J Manipulative Physiol Ther. 2021 May;44(4):344-351. publik 28. PMID: 34090551.. ISSN 0167-4754. IF: 1.437

3.Brož J: Hypoglycemia as a medication-related harm identified in patients admitted to geriatric wards. Polish Archives of Internal Medicine 2021;131(3):313-314. publik 2. ISSN: 0032-3772. PMID 33783175. IF: 3,007.

4.Brož J, Campbell MD, Urbanová J, Nunes MA, Brunerová L, Rahelic D, Janíčková Žďárská D, Tainwall A, Brabec M, Berka V, Michalec J, Polák J: Characterisation of Individualized Glycemic Excursions during a Standardized Bout of Hypoglycemia – Inducing Exercise and Subsequent Hypoglycemia Treatment – A pilot Study Nutrients 2021;13(11):4165. publik 40. ISSN: 2072-6643. PMID: 34836420. Grant 64203. IF: 5.717.

5.Brož J, Pelechová B, Vejtasová V, Malinovská J: Diabetes and masked hypertension Prim Care Diabetes 2021;15(5):890-891. publik 31. ISSN: 1878-0210. PMID: 33994154. IF: 2,459.

6.Brož J: Lipodystrophy related to insulin injection – often overlooked disorder Wien Klin Wochenschr 2021;133(9-10):511-512. publik 11. PMID: 33629170. ISSN 0043-5325. IF: 1.323.

7.Brož J, Brožová K: Hypoglycemia Communication in Primary Care J Gen Intern Med 2021;36(8):2473. publik 19. PMID: 34013469. ISSN:0884-8734. IF: 5,128.

8.Brož J, Brožová K: Impaired awarness of hypoglycemia in a study protocol Res Social Adm Pharm 2021;17(10):1847. publik 29. ISSN: 1551-7411. PMID: 33579612. IF: 3.336.

9.Brož J, Brožová K: Gestational diabetes, metformin, and risk of hypoglycemia. Am J Obstet Gynecol 2021 Sep;225(3):351-352. publik 30. ISSN: 0002-9378. PMID: 34051166. IF: 8,661

10. Brož J: Clinical efficacy of a smartphone-based integrated online real-time diabetes care system in Type 2 diabetes patients. Internal Medicine Journal 2021;51:464. publik 3. ISSN 1444-0903. PMID 33738933. IF: 1,677.

11.Brož J, Janíčková Žďárská D, Urbanová J, Piťhová P, Doničová V, Pálová S, Pelechová B, Smržová A, Kvapil M: Insulin Management of Patients with Inadequately Controlled Type 2 Diabetes Admitted to Hospital: Titration Patterns and Frequency of Hypoglycemia as Results of a Prospective Observational Study (Hospital Study). Diabetes Ther 2021;12(7):1799-1808. publik 19. PMID: 34028699. ISSN: 1869-6961. IF: 2.945.

12. Brož J: Metabolic syndrome and postoperative thyroidectomy outcomes. Head Neck 2021;43(6):1971-1972. publik 9. ISSN: 1043-3074. PMID: 33634526. IF: 2.538.

13. Dřevínek P, Hurych J, Antušková M, Tkadlec J, Berousek J, Přikrylová Z, Bureš J, Vajter J, Souček M, Masopust J, Martinková V, Adámková J, Hyšperská V, Bérbrová E: Direct detection of ESCAPEc pathogens from whole blood using the T2Bacteria Panel allows early antimicrobial stewardship intervention in patients with sepsis Microbiologyopen 2021 Jun;10(3):e1210. ISSN: 2045-8827. PMID 34180598. publik 46. IF: 3,14.

14. Fejfarová V, Matuška J, Jude E, Piťhová P, Flekač M, Roztočil K, Wosková V, Dubský M, Jirkovská A, Bém R, Husáková J, Lánská V: Stimulation TcPO2 Testing Improves Diagnosis of Peripheral Arterial Disease in Patients With Diabetic Foot. Front Endocrinol 2021;12: 744195. publik 43. ISSN: 1664-2392. PMID: 34956078. IF: 5,555.

15.Gonzales-Rivas JP, Mechanick JI, Infante-Garcia MM, Medina-Inojosa JR, Pavlovska I, Hlinomaz O, Zak P, Kunzova Š, Nieto-Martinez R, Skladaná M, Brož J, Hernandez JP, Lopez-Jimenez F, Stokin GB: The Prevalence of Dysglycemia-Based Chronic Disease in a European Population – a New Paradigm to Address Diabetes Burden: A Kardiovize Study. Endocr Pract 2021;27(5):455-462. publik 8. PMID: 33685667. ISSN: 1530-891X. IF: 3,869.

16. Gonzales-Rivas JP, Mechanick JI, Hernandez JP, Infante-Garcia MM, Pavlovska I, Medina-Inojosa JR, Kunzova Š, Nieto-Martinez R, Brož J, Busetto L, Maranhao Neto GA, Lopez-Jimenez F, Urbanová J, Stokin GB: Prevalence of adiposity-based chronic disease in middle-aged adults from Czech Republic: The Kardiovize study. Obes Sci Pract 2021;7(5):535-544. publik 36. ISSN 2055-2238. PMID: 34631132. IF: 2,037

18. Keil R, Hlava Š, Stanovský P, Ždímal V, Šťovíček J, Trojánek M, Drábek J, Frýbová B, Petráček V, Wasserbauer M: Commonly available but higly effective protection against SARS-CoV-2 during gastrointestinal endoscopies PLoS One. 2021 Jul 23;16(7):e0254979. doi: 10.1371/journal.pone.0254979. eCollection 2021. publik 27. ISSN 1932-6203. IF: 3.240. PMID: 34297736.

19.Malinovská J, Brož J: Screening and brief interventions for harmful alcohol use Med J Aust 2021;215(11):525. publik 41. ISSN: 1326-5377. PMID: 34796496. IF: 7,738.

20. Pavlovska I, Polcrova A, Mechanick JI, Brož J, Infante-Garcia MM, Nieto-Martinez R, Maranhao Neto GA, Kunzova S, Skladana M, Novotny JS, Pikhart H, Urbanová J, Stokin GB, Medina-Inojosa JR, Vysoky R, Gonzáles-Rivas JP: Dysglycemia and Abnormal Adiposity Drivers of Cardiometabolic-Based Chronic Disease in the Czech Population: Biological, Behavioral, and Cultural/Social Determinants of Health. Nutrients 2021;13(7):2338. publik 25. ISSN: 2072-6643. PMID: 34371848. IF 5.717.

21.Štechová K: New perspectives on real-time continuous glucose monitoring Lancet Child Adolesc Health 2021;5(4):235-236. publik 12. ISSN: 2352-4642. PMID: 33577769. IF: 11,288.

22.Šťovíček J, Hlava Š, Keil R, Drábek J, Lochmannová J, Koptová P, Wasserbauer M, Frýbová B, Šnajdauf J, Kotalová R, Rygl M: Conjugated Hyperbilirubinemia in Infants: Is There Still a Role for ERCP? Can J Gastroenterol Hepatol 2021;2021:9969825. publik 26. PMID: 34258256. ISSN:2291-2789. IF: 3.522.

23.Vitova L, Tothova M, Schück O, Horáčková M: Novel Algorithm for the Differential Diagnosis of Hyponatremia in Anuric Patients Undergoing Maintenance Haemodyalysis Kidney Blood Press Res 2021;46(3):387-392. publik 18. PMID: 33979795. ISSN: 1420-4096. IF: 2.687.

  • Vedení kliniky
  • Seznam lékařů
  • Dopravní spojení
  • Kde nás najdete
Skip to content