Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Vítejte na stránkách Neurologické kliniky UK 2. LF a FN Motol!

Naše klinika rozvíjí nejlepší tradice české a slovenské neurologické školy. S využitím nejmodernějších neurovědních poznatků a lékařské techniky zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o nemocné s chorobami nervového a myoskeletálního systému ve spolupráci s řadou klinických pracovišť FN Motol a 2. LF UK.

Na klinice pracuje 41 lékařů a PhD studentů, logopedka, 4 psychologové, biochemik, specializované laborantky a team zdravotních sester s magisterským a bakalářským vzděláním.

Návaznost péče o pacienty je zajištěna dobrou spoluprací zéjména s dětskou neurologií, neurochirurgickým, spondylochirurgickým, onkologickým oddělením, kardiocentrem dospělých, klinikou zobrazovacích metod, interní a rehabilitační klinikou naší fakultní nemocnice.

Naše klinika představuje výukovou a klinickou základnu pro studenty 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální výcvik neurologů z celé republiky.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
224 436 800

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
224 436 803

Hana Chvátalová
224 436 803

Sekretariát kliniky
224 436 801, 803
neurologie@fnmotol.cz

Příjmová ambulance
224 436 860

Vedení a personál

Přednosta:
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., tel.: 224 436 800

Zdravotnický zástupce, primář:
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO, tel.: 224 436 803
Zástupce pro výuku:
MUDr. David Krýsl, Ph.D., tel. 224 436 804

Zástupce pro vědu a výzkum:
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., tel. 224 436 879

Vrchní sestra:
Hana Chvátalová, tel.: 224 436 803

Sekretariát
Zdravotnický
Bc. Gabriela Křížková, tel.: 224 436 802

Školský
Bc. Romana Lipinová, tel. 224 436 800

Věda a výzkum
Vladislava Fulínová,  tel. 224 436 809

e-mail kliniky: neurologie@fnmotol.cz

Lékaři kliniky

MUDr. Amlerová Jana, Ph.D.
MUDr. Baumgartner Daniel
MUDr. Bednářová Martina (t.č. mateřská dovolená)
MUDr. Benešová Kateřina 
MUDr. Blichová Zuzana 
prof. MUDr. Bojar Martin, CSc.
MUDr. Buchtelíková Markéta
MUDr. Cerman Jiří, Ph.D.
as. MUDr. Černý Rudolf, CSc.
MUDr. Drašnarová Hana 
MUDr. Elišák Martin, Ph.D.
MUDr. Fábera Petr, Ph.D.
MUDr. Hadžić Haris 
MUDr. Halmová Hana, Ph.D.
MUDr. Havlíček Martin 
as. MUDr. Homola Aleš, Ph.D.
MUDr. Janský Petr
doc. MUDr. Jeřábek Jaroslav, CSc.
MUDr. Kadlecová Alexandra, Ph.D.
MUDr. Kajšová Michaela
MUDr. Karamazovová Simona
MUDr. Kešnerová Petra, Ph.D.
MUDr. Kinštová Lenka
MUDr. Kluhová Jana
MUDr. Kmetonyová Silvia
MUDr. Krijtová Hana
MUDr. Krýsl David, Ph.D.
MUDr. Kuzmiak Michaela, Ph.D.
prof. MUDr. Laczó Jan, Ph.D.
MUDr. Laczó Martina, Ph.D.
MUDr. Lachmann Hynek
MUDr. Lerch Ondřej, Ph.D.
MUDr. Mgr. Libertínová Jana, Ph.D.
MUDr. Magerová Hana, Ph.D.
MUDr. Martinkovič Lukáš
MUDr. Martonová Karolína 
MUDr. Matoušová Zuzana
as. MUDr. Mazanec Radim, Ph.D.
MUDr. Mencl Michaela
MUDr. Mensová Lívie (t.č. mateřská dovolená)
MUDr. Mojžišová Hana
MUDr. Nedelská Zuzana, M.Sc., Ph.D.
MUDr. Nedělka Tomáš
MUDr. Němá Eva, Ph.D. (t.č. mateřská dovolená)
MUDr. Nováková Martínková Julie
MUDr. Ogurčáková Viktória
MUDr. Olšerová Anna
MUDr. Paulasová Schwabová Jaroslava, Ph.D.,
MUDr. Petržalka Marko, Ph.D.
MUDr. Potočková Veronika, Ph.D.
MUDr. Prášil Kryštof
MUDr. Ročková Petra, Ph.D.
MUDr. Sečník Juraj, Ph.D.
MUDr. Svátová Klára
MUDr. Šarbochová Ivana
MUDr. Škorvagová Adéla
MUDr. Šrámek Martin
MUDr. Šrámková Tereza (t. č. mateřská dovolená)
MUDr. Šulc Vlastimil
MUDr. Trubačik Mokrišová Ivana, Ph.D. (t.č. mateřská dovolená)
MUDr. Tuček Bořek
doc. MUDr. Vyhnálek Martin, Ph.D.
MUDr. Wolfová Ivana (t.č. mateřská dovolená)
as. MUDr. Zárubová Jana
as. MUDr. Zárubová Kateřina
MUDr. Zvěřinová Michaela

Neurologická ambulance

Vedoucí lékař:

doc. MUDr. Martin VyhnálekPh.D.,  tel. 224 436 860

Zástupce vedoucího lékaře:

MUDr. Zuzana Matoušová,  tel. 224 436 860

Lékaři ambulance:

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.

Staniční sestra:

Bušová Martina, tel. 224 436 860

Provoz ambulance

V rámci ambulantní částí Neurologické kliniky jsou pacienti ošetřováni v akutní příjmové ambulanci, která je umístěna v prostorách Oddělení urgentního příjmu dospělých (patro -P, recepce uprostřed haly) a ve specializovaných poradnách, které jsou umístěny ve 2. patru, uzlu D.

Příjmová ambulance

Neurologická příjmová ambulance poskytuje ošetření nemocným s akutním postižením nervového systému odeslaným cestou praktického lékaře či obvodního neurologa, případně oddělením urgentního  příjmu dospělých. Hlavním úkolem je stanovit základní diagnózu a rozhodnout, zda je nutná hospitalizace na neurologickém lůžku.

Jestliže to vyžaduje Váš zdravotní stav, budete vyšetřeni neurologem týž den a bude Vám následně doporučena návazná péče nemocniční popřípadě ambulantní. 

Vzhledem k provozním a  kapacitním možnostem Vám doporučujeme v neakutních případech vyhledat vyšetření v nejbližší neurologické ambulanci v místě bydliště. V případě nejasností konzultujte prosím svého praktického lékaře.

Pokud trpíte onemocněním vyžadujícím opakovaná neurologická vyšetření/kontroly, prosíme, abyste vyhledali péči některého z ambulantních neurologů mimo naši nemocnici. Z kapacitních důvodů není bohužel možné dlouhodobé sledování pacientů na příjmové ambulanci naší kliniky.

Ordinační hodiny:  pondělí až pátek    8:00 - 16:00

Pro neodkladné případy je příjmová ambulance otevřena ve všední dny do 19:00 (poslední pacient je přijat k vyšetření v 18:30).

Náhlé, zdraví nebo život ohrožující stavy (např. podezření na cévní mozkovou příhodu) jsou  nepřetržitě  ošetřovány na Oddělení urgentního příjmu dospělých (podlaží -P) s trvalou dostupností neurologického konziliáře.

Specializovaná centra a poradny

V rámci kliniky jsou zřízeny následující poradny a centra. Podrobnosti najdete v následujících odkazech:

 • Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
 • Centrum pro epilepsie (část pro dospělé)
 • Cerebrovaskulární poradna
 • Poradna pro Parkinsonovu nemoc a jiné extrapyramidové poruchy
 • Poradna pro poruchy kognitivních funkcí
 • Centrum pro diagnostiku a terapii bolestí hlavy
 • Poradna pro neurokutánní choroby
 • Poradna pro závrativé stavy
 • Poradna neuromuskulární

Postup při objednávání superkonziliárního vyšetření:

V případě, že jste již léčeni pro neurologické onemocnění a Váš lékař požaduje od naší kliniky expertní posouzení (druhý názor), potřebujeme předem dodání příslušné dokumentace – viz níže.

Žádosti o superkonziliární ambulantní vyšetření zasílejte písemně na adresu:

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol  - ambulance
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Popřípadě e-mailem: neurologickaambulance@fnmotol.cz

K žádosti prosím přiložte:

 • souhrn a žádost o vyšetření od Vašeho lékaře
 • kopie dosud provedených vyšetření event. zpráv z předchozích hospitalizací
 • Vaši adresu + telefonický kontakt/e-mail.

Na základě Vámi zaslaných dokumentů Vám vybereme nejvhodnějšího lékaře a sdělíme Vám  termín vyšetření. V odůvodněných případech Vás pozveme k hospitalizaci. 

K vyšetření (případně hospitalizaci) si vyžádejte dříve provedená zobrazovací vyšetření (vyšetření CT či magnetickou rezonancí) na CD. Alternativou je zaslání elektronickou formou systémem ePACS, které může zprostředkovat Váš lékař.

Váš lékař může též kontaktovat přímo lékaře našich poraden a domluvit se s nimi na vyšetření.

JIP - Iktové centrum akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR

Vedoucí lékař Iktového centra FN Motol: prim. doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. FESO,  tel. 224 436 803

Vedoucí lékař JIP: MUDr. Ivana Šarbochová, tel. 224 436 853

Staniční sestra: Mgr. Tereza Koláčná, tel. 224 436 807, sesterna tel. 224 436 836

Jednotka má 12 lůžek a zajišťuje zejména péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami.

I. lůžková stanice a video-EEG monitorovací jednotka

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Kuzmiak, Ph.D., tel. 224 436 830, 865

Video-EEG monitorovací jednotka: MUDr. David Krýsl 

Staniční sestra: Bc. Lucia Šimáčková, tel. 224 436 806, sesterna tel. 224 436 830

I. stanice disponuje 21 standardními lůžky a dále 3 lůžky video-EEG monitorovací jednotky.

II. lůžková stanice 

Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Kinštová, tel. 224 436 831, 858

Staniční sestra: Radka Paterová, tel. 224 436 808, sesterna tel. 224 436 831

II. stanice disponuje 27 standardními lůžky a 3 lůžky s nadstandardním vybavením pokoje.

Vedoucí lékař: As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Staniční sestra: Alena Zdráhalová

Likvorologická laboratoř, tel. 224 436 870

EMG a EP laboratoř, tel. 224 436 867

EEG laboratoř, tel. 224 436 868

ENG laboratoř, tel. 224 436 872

Neurosonologická laboratoř, tel. 224 436 874

Laboratoř pro vyšetření autonomního nervového systému, tel. 224 436 872

Experimentální laboratoř prostorové kognice, tel. 224 436 879

Neurologická klinika 2. LF UK je pokračovatelkou tradice neurologického oddělení FN Motol, založeného v roce 1957.

U zrodu motolské neurologie stál MUDr. F. Hanzal, tehdy docent Hennerovy neurologické kliniky, který od r. 1953 zajišťoval jako neurologický konziliář veškerou neurologickou péči pro městskou nemocnici v Motole.

V roce 1957 bylo založeno v motolské nemocnici neurologické oddělení, o něž se v počátcích významně zasloužili MUDr. S. Káš a MUDr. J. Orzságh.

Primářem oddělení se v šedesátých letech stává prof. MUDr. K. Mathon, vedle doc. MUDr. Hanzala další ze slavných českých neurologů.

Po Mathonově skonu se do Motola vrací prof. MUDr. F. Hanzal, DrSc., uznávaný odborník na problematiku neuroinfekcí a vyšetření mozkomíšního moku. Prof. Hanzal v roce 1976 odchází na místo přednosty Neurologické kliniky ILFu v Krči.

Vedení oddělení, které se záhy po výměně přednostů stává klinikou Fakulty dětského lékařství, se ujímá doc. MUDr. H. Krejčová, DrSc., která kliniku vedla od r. 1976 do konce roku 1992 a věnovala se zejména rozvoji vestibulologických a elektrofyziologických laboratoří a výzkumu poruch rovnováhy na evropské úrovni.

Od roku 1993 do listopadu 2012 byl přednostou kliniky prof. MUDr. M. Bojar, CSc. Se svými spolupracovníky rozvíjel nejlepší tradice české a slovenské neurologické školy, zejména v oblasti péče o pacienty se zánětlivým postižením nervového systému.

Od listopadu 2012 dosud je přednostou prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D.

Skip to content