Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Projekt - Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravotnických pracovníků jako jeden
z předpokladů kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů

Vzděláním k vyšší kvalitě péče
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.


Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/33070

V posledních letech nabývá problematika kvality poskytované zdravotní péče na stále větším významu. Zároveň dochází i k posilování role pacientů ve zdravotnickém systému v ČR. S odkazem na tyto skutečnosti vzniká nezpochybnitelná potřeba přípravy zdravotnického personálu na změny s tím související. Jak vyplývá z celé řady sociologických průzkumů, nejvyšší míra nespokojenosti českých pacientů souvisí s neadekvátní komunikací mezi zdravotníkem a pacientem, v předávání nevhodných, nedostatečných či nesrozumitelných informací a s nedostatečnou organizací práce ve zdravotnických zařízeních. Projekt FN Motol vychází z reálné situace v českém zdravotnictví a v tomto smyslu sleduje dva dílčí cíle: 

  • vytvoření podmínek pro změnu komunikačního stylu mezi zdravotnickým personálem a pacienty ve smyslu uplatňování zásad proklientské komunikace v praxi; 
  • prohlubování manažerských kompetencí středního a nižšího zdravotnického managementu, které povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím i k vyšší spokojenosti pacientů.

Vlastní projekt byl určen pro zdravotnické zaměstnance FN Motol poskytující přímou (kontaktní) péči pacientům. Byl realizován formou uceleného systému tří dynamicky vedených seminářů a odborných kurzů, které obsahují prvky interaktivního výcviku, řešení a rozboru modelových situací, video tréninku a dalších moderních didaktických metod. Vzdělávací akce byly vedeny odborně zdatnými lektory se zkušeností ve vzdělávání zdravotnických pracovníků.


1. Seminář - Základy proklientské komunikace


Charakteristika vzdělávací akce a výstupy projektu ke stažení:

Studijní opora:

Evaluační zpráva:


2. Inovační kurz pro vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky
    - Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů 


Charakteristika vzdělávací akce a výstupy projektu ke stažení:

Studijní opora:

Evaluační zpráva:


3. Odborný kurz pro vedoucí lékaře
     - Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů 


Charakteristika vzdělávací akce a výstupy projektu ke stažení:

Studijní opora:

Metodiky k jednotlivým seminářům:

Evaluační zpráva:

Evaluační zprávy z archivu:

Další informace o projektu naleznete na internetových stránkách Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol: http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uo/projekty.htm

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY