Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Projekt - Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravotnických pracovníků jako jeden
z předpokladů kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů

Vzděláním k vyšší kvalitě péče
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.


Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/33070

V posledních letech nabývá problematika kvality poskytované zdravotní péče na stále větším významu. Zároveň dochází i k posilování role pacientů ve zdravotnickém systému v ČR. S odkazem na tyto skutečnosti vzniká nezpochybnitelná potřeba přípravy zdravotnického personálu na změny s tím související. Jak vyplývá z celé řady sociologických průzkumů, nejvyšší míra nespokojenosti českých pacientů souvisí s neadekvátní komunikací mezi zdravotníkem a pacientem, v předávání nevhodných, nedostatečných či nesrozumitelných informací a s nedostatečnou organizací práce ve zdravotnických zařízeních. Projekt FN Motol vychází z reálné situace v českém zdravotnictví a v tomto smyslu sleduje dva dílčí cíle: 

  • vytvoření podmínek pro změnu komunikačního stylu mezi zdravotnickým personálem a pacienty ve smyslu uplatňování zásad proklientské komunikace v praxi; 
  • prohlubování manažerských kompetencí středního a nižšího zdravotnického managementu, které povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím i k vyšší spokojenosti pacientů.

Vlastní projekt byl určen pro zdravotnické zaměstnance FN Motol poskytující přímou (kontaktní) péči pacientům. Byl realizován formou uceleného systému tří dynamicky vedených seminářů a odborných kurzů, které obsahují prvky interaktivního výcviku, řešení a rozboru modelových situací, video tréninku a dalších moderních didaktických metod. Vzdělávací akce byly vedeny odborně zdatnými lektory se zkušeností ve vzdělávání zdravotnických pracovníků.


1. Seminář - Základy proklientské komunikace


Charakteristika vzdělávací akce a výstupy projektu ke stažení:

Studijní opora:

Evaluační zpráva:


2. Inovační kurz pro vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky
    - Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů 


Charakteristika vzdělávací akce a výstupy projektu ke stažení:

Studijní opora:

Evaluační zpráva:


3. Odborný kurz pro vedoucí lékaře
     - Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů 


Charakteristika vzdělávací akce a výstupy projektu ke stažení:

Studijní opora:

Metodiky k jednotlivým seminářům:

Evaluační zpráva:

Evaluační zprávy z archivu:

Další informace o projektu naleznete na internetových stránkách Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol: http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uo/projekty.htm

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY