Dárcovský program Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty UK

Medicína za posledních padesát let učinila obrovský skok v prodloužení lidského života a v jeho kvalitě díky přesnějším diagnostickým přístrojům, novým a jedinečným léčebným metodám, kvalitnějším a účinnějším lékům. To všechno pomáhá zlepšit náš život. Pro představu, dnešní novorození mají velkou pravděpodobnost dožít se sta let a vidět svět v roce 2123. V té době již budou nepochybně zvladatelné dosud smrtelně nevyléčitelné choroby, i když se objeví jiné nemoci. Ostatně celý svět se mohl přesvědčit, co dokáže jeden virus.

dárcovský program - dárci tělaVedle neuvěřitelně rychle se vyvíjející lékařské vědy a s ní souvisejících technik se však žádný pokrok neobejde bez toho nejdůležitějšího: bez těl zemřelých dárců. Platí zde latinské rčení „Mortui vivos docent“, tedy „Mrtví učí živé“. Kde by se lékaři naučili nové metody operace nebo otestovali bezpečnost různých zdravotnických prostředků? Ano, na tělech dárců, kteří za svého života souhlasili, že takto pomohou lékařské vědě, a tím i nám všem.

Také dárci již pomohli zachránit život jedné 46leté ženě, která byla koncem minulého roku pobodána útočníkem v Praze. Lékaři ji zachránili, i když měla v srdci dvoucentimetrovou ránu. Jde o obrovský úspěch kolegů z Fakultní nemocnice v Motole, kteří se jen pár týdnů před touto nešťastnou událostí učili provádět nový léčebný zákrok, tzv. „resuscitační torakotomii“, což je otevření hrudníku s cílem rychlé diagnostiky a léčby příčiny zástavy oběhu, na tělech dárců. Tato metoda slouží k obnovení oběhu a stabilizování pacienta. V tu dobu si nikdo nemyslel, že nabyté zkušenosti a nácvik této jedinečné metody již za pár týdnů provedou na těžce poraněné ženě a zachrání jí tím život.

I z těchto důvodů vznikl v Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Dárcovský program na zcela novém a netradičním principu. Podařilo se nám vytvořit téměř rodinné prostředí, v němž zaměstnanci starající se o registr dárcovského programu pomáhají radou a ochotou k celkové spokojenosti dobrovolných dárců. Právě individuální přístup k dárcům je naprosto klíčový, stejně jako nejvyšší možná úcta k darovanému tělu. Každé tělo dárce je pro nás obrovským darem.

lípa srdčitá, pietní místoKoncem roku 2021 jsme v našem areálu v Motole slavnostně otevřeli malé pietní místo. Zasadili jsme lípu srdčitou jako symbol spojující svět živých a mrtvých, jež nese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců na připomínku jejich rozhodnutí. Tak nebudou dárci nikdy zapomenuti pro budoucí pokolení a lístek bude připomínat jejich poslední velký skutek, který na své pozemské pouti učinili. Strom života a lavička u něj rovněž slouží jako místo setkávání příbuzných a přátel zemřelých dárců a v budoucnu se zde budou konat mše za zesnulé dárce nejen pro pozůstalé.

MOŽNÁ VÁS TEĎ NAPADNE, JAK SE MŮŽETE STÁT DOBROVOLNÝM DÁRCEM A CO VŠECHNO TO OBNÁŠÍ?

Dříve platilo, že pokud se k tělu zemřelého do 96 hodin nikdo nepřihlásil, získaly ho anatomické ústavy. Legislativa se však změnila a jedinou možnou cestou je, aby dárci darovali své tělo za života prostřednictvím smlouvy. Pro pokrytí všech našich činností nám v registru chybějí tisíce dárců.

dárcovský program - dárci tělaJak se tedy stát dobrovolným dárcem těla? Je to velmi jednoduché – každý zájemce o darování těla sepíše smlouvu s Ústavem anatomie 2. LF UK, jejíž podpisy musejí být úředně ověřeny. K tomu stačí úředně ověřený podpis na Czechpointu, tedy například na poště nebo na obecním či městském úřadě. Toto je také jediný náklad, který dárce s darováním svého těla bude mít. Jde o 30 korun za smlouvu a je třeba pořídit tři stejnopisy smlouvy. Ostatní náklady, to znamená veškeré náklady spojené se službami pohřební služby, tedy i pozdější kremaci a předání urny příbuzným, hradí naše lékařská fakulta.

Po administrativním procesu odesíláme doporučeně dva stejnopisy zpět dárci společně s Průkazem dárce, který by měl nosit ve svých dokladech. Jedna smlouva pak zůstává na Ústavu anatomie 2. LF UK. Dárce se sám může rozhodnout, komu druhou smlouvu dá, zda svému ošetřujícímu lékaři (praktikovi), nebo rodině, komukoli, jemuž důvěřuje. Měl by také informovat o svém záměru rodinné příslušníky. Od smlouvy lze kdykoli odstoupit bez udání důvodu.

V případě zájmu o bližší informace či konzultaci neváhejte kontaktovat přímo Ústav anatomie 2. LF UK na mailové adrese: anatomie@lfmotol.cuni.cz či na telefonním čísle: 775 050 012.

Děkujeme, že jste věnovali svůj čas k přečtení tohoto článku.

Skip to content