Provozně technický úsek

Fakultní nemocnice v Motole nabízí:

Pronájem nebytového prostoru v pavilonu „L“

Celková výměra 277 m2
Nabízené prostory jsou vhodné pro servisní firmu – truhlářství. Prostory jsou rozčleněny na dílnu, sklad a sklad/ohrada/na řezivo.

Nabídněte cenu za m2 bez DPH za rok.

Nabídky zašlete na e-mail: zdenka.piksova@fnmotol.cz do 29. 12. 2023 do 12:00 hod.
Případné dotazy na tel.: 603 166 442

Skip to content