Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách FNM jsou uveřejňovány v elektronickém nástroji

TENDERARENA
TENDERMARKET

Dle usnesení vlády č. 39 o strategii vlády v boji s korupcí na roky 2013 – 2014 uvádíme, že jsme v předchozím pololetí neměli zřízený žádný poradní orgán či pracovní tým, nevyužívali služeb poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob), poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy, ani advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb.

Skip to content