Centrum léčby závislosti na nikotinu

Od r. 2005 byla na Pneumologické klinice FN Motol zahájena činnost Centra léčby závislosti na tabáku, jako jednoho z pěti prvních v ČR. Vedoucí programu je lékařka, která prošla školením v IPVZ a dále úzce spolupracuje s Referenčním centrem VFN a doplňuje si průběžně poznatky a znalosti. Cílem Centra je léčba závislosti na tabáku a účinná pomoc při zanechání kouření s využitím náhradní terapie nikotinem nebo Champixem.

Centrum léčí nejen pacienty FN Motol, ale i pacienty kteří naši pomoc vyhledají na doporučení svého praktického lékaře či informaci o činnosti centra naleznou na internetu. Dále se centrum věnuje léčbě závislosti na tabáku u specifických skupin – školních dětí a mládeže, těhotných.

Ordinační hodiny Centra jsou každou středu od 14 hodin a každý pátek od 13 hodin v prostoru ambulance kliniky. Klienti nemusí mít doporučení praktického či jiného odborného lékaře, stačí občanský průkaz a průkazka pojišťovny.

Úvodní lekce, kdy je stanoven stupeň závislosti na nikotinu, provedena vstupní vyšetření, klient je seznámen s metodikou odvykání a je stanovena vhodná medikace, trvá cca 30-45min, kontrolní vyšetření jsou pak v rozsahu cca 10min, asi 4x za dobu 3 měsíců.

Kontakt

MUDr. Soňa Csémyová
tel.: 224 436 667
e-mail: sona.csemyova@fnmotol.cz
spojení na pracoviště (tel.): 224 436 646

Skip to content