Akreditované kvalifikační kurzy

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu se získává způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Ceník vzdělávacích akcí ZDE!

Sanitář

Název kurzu Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 28.02.2026
Vzdělávací program Akreditovaný kurz pro sanitáře
Max. počet míst pro vzdělávací program 30
Osoba odpovědná za vzdělávací program PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Přihlášky a organizační zajištění Jana Wagnerová

tel. 224439031; e-mail Jana.Wagnerova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2023
Pokyny pro uchazeče o stáž
Poznámka AKK bude otevřen podle zájmu uchazečů

Ošetřovatel

Název kurzu Ošetřovatel
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 30.09.2028
Vzdělávací program Ošetřovatel
Max. počet míst pro vzdělávací program 35
Osoba odpovědná za vzdělávací program PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Přihlášky a organizační zajištění Jana Wagnerová

tel. 224439031; e-mail Jana.Wagnerova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2023
Pokyny pro uchazeče o stáž
Poznámka teoretická část vzdělávacího programu bude otevřena podle zájmu uchazečů

Základní informace pro uchazeče:

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu je ukončené minimálně základní vzdělání (u AKK Ošetřovatel nejméně střední odborné vzdělání ukončené výučním listem nebo ukončené střední vzdělání), zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Uchazeči o zařazení do kurzů společně s přihláškou předkládají doklad o platném očkování proti Virové hepatitis B.

Přihlášky a organizační zajištění akreditovaných kvalifikačních kurzů:

Jana Wagnerová
Samostatné oddělení vzdělávání FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel.: 224 439 031
Email: jana.wagnerova@fnmotol.cz

Skip to content