06.04.2022 – TZ – Fakultní nemocnice v Motole přijala do péče 21 ukrajinských dětí s onkologickým onemocněním, další jsou na cestě

Praha, 6. 4. 2022 – Invaze ruských vojsk na Ukrajinu s sebou mimo jiné přinesla také narušení intenzivní a následné péče o děti s onkologickým a hematologickým onemocněním. Specializované kliniky, na kterých se tito malí pacienti léčili, jsou obvykle centralizovány do nemocnic při velkých městech a jejich dosavadní léčba proto byla v ohrožení. O více než dvacet malých pacientů se nyní stará Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol je největším pracovištěm svého druhu v ČR, zaměřuje se na diagnostiku, léčbu a výzkum nádorových onemocnění a nezhoubných krevních onemocnění u dětí. Na klinice se provádějí také transplantace krvetvorných kmenových buněk.

„První pacientku z Ukrajiny jsme na naši kliniku přijali 2. 3. 22, od té doby jsme převzali do péče 21 dětí ve věku 2 – 18 let s onkologickým nebo hematologickým onemocněním. Čtyři děti již v rámci své onkologické léčby podstoupily operační zákrok na spolupracujících klinikách FN Motol (Klinika dětské chirurgie, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie),“ říká doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

V současné chvíli má Fakultní nemocnice v Motole v péči celkem šest dětí nacházejících se v intenzivní fázi léčby, z toho dvě s mozkovým nádorem, dvě se sarkomem, jedno s nádorem ledviny a jedno s nádorem lymfatických uzlin. Dalších devět dětí je již po léčbě a klinika zajišťuje jejich sledování. V péči jsou zde také čtyři pacienti s těžkou hemofilií, závažným krvácivým onemocněním a dva pacienti krátce po transplantaci kostní dřeně. Příjezd dalšího pacienta očekáváme v následujících dnech. Většina rodičů nemocných dětí kontaktuje FN Motol prostřednictvím svých česky mluvících příbuzných či známých, kteří je ubytovávají. Další kliniku oslovují e-mailem ještě před odjezdem z Ukrajiny, s dotazem, zda bude možné přijmout dítě k léčbě.

„Rodiče malých pacientů si naše pracoviště nejčastěji vyhledají na Internetu. Předpokládáme, že tento trend bude nepochybně pokračovat i v následujících týdnech. I kdyby konflikt zítra skončil, možnosti léčby na Ukrajině budou ještě nějakou dobu velmi omezené,“ dodává docentka Šrámková.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než jeden milion pacientů.

Kontakt pro média:

doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D., e-mail: lucie.sramkova@fnmotol.cz
Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Skip to content