Tiskové prohlášení: Průběh hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana

20. 3. 2024 – Pan Miloš Zeman je ve stabilizovaném stavu a při vědomí, zahajuje rehabilitaci, absolvoval krátký nácvik chůze s oporou chodítka. Po částečném ústupu otoku se podařilo uzavřít jednu ze dvou fasciotomií, zbývající je intenzivně ošetřována. Je stále hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Laboratorní výsledky mají zlepšující se tendenci, nicméně stav je nadále hodnocen jako závažný. Délku hospitalizace zatím nelze predikovat, avšak pokud bude nastolený trend pokračovat, plánujeme překlad na Interní kliniku ke konci tohoto týdne.
18. 3. 2024 – Pan Miloš Zeman setrvává v péči lékařů FN Motol po prodělané operaci pro kritické nedokrvení dolní končetiny. Po odstranění krevní sraženiny a provedení angioplastiky tepen došlo k obnovení prokrvení a rozvoji takzvaného reperfuzního syndromu, který se projevuje otokem končetiny. Tento stav byl hned v rámci první operace řešen fasciotomiemi. Jedná se o naříznutí krytů svalů s ponecháním nářezů do doby, než dojde k ústupu otoku. Tyto nářezy je nutné pečlivě a pravidelně ošetřovat, než je možné je opět uzavřít. Pan Miloš Zeman je při vědomí, orientován, spolupracuje při zahájení rehabilitace. Vzhledem k uvedenému dosavadnímu průběhu nelze délku hospitalizace predikovat.
15. 3. 2024 – Pan Miloš Zeman je hospitalizován po operaci, kterou včera absolvoval ve FN Motol. Důvodem operace bylo kritické nedokrvení dolní končetiny způsobené krevní sraženinou, absolvoval hybridní výkon se zprůchodněním tepny a obnovením prokrvení. Pan Miloš Zeman setrvává v hospitalizaci, je ve stabilizovaném, avšak vážném stavu. Prognózu délky hospitalizace nelze nyní určit.
Lékařské konzilium:

MUDr. Lucie Valentová Bartáková, náměstek pro léčebně preventivní péči

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D., primář Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Jindra Lochmanová, primářka Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

MUDr. František Mošna, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Průběh hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana

Skip to content