Tiskové prohlášení k hospitalizaci bývalého prezidenta Miloše Zemana 25.3.2024

Pan Miloš Zeman setrvává v nemocnici, je ve stabilizovaném stavu s pozvolným zlepšováním. Operační rány se hojí příznivě, rehabilituje a pokračuje ve vertikalizaci a nácviku chůze. Laboratorní výsledky se drží v dobrých parametrech. Propuštění do domácího ošetření nepředpokládáme v řádu dnů.

Lékařské konzilium:

MUDr. Lucie Valentová Bartáková, náměstek pro léčebně preventivní péči
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Radovan Fiala, Ph.D., primář Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Jindra Lochmanová, primářka Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
MUDr. František Mošna, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Karel Novotný, Ph.D., lékař Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Tiskové prohlášení k hospitalizaci bývalého prezidenta Miloše Zemana 25-3-2024

Skip to content