08.04.2022 – Motolští lékaři poprvé využili při zavádění kochleárního implantátu robotický systém RobOtol

Robotické rameno RobOtol bylo uvedeno na trh na jaře roku 2019. Systém vznikl ve Francii a Česká republika se tak po Německu, Itálii a Belgii stala pátou evropskou zemí, která tento systém využívá. Hlavní indikací pro použití robotického ramene je zavádění kochleárního implantátu u dospělých i dětských pacientů trpících vážným poškození sluchu či hluchotou.

„Robot pomáhá při zavedení elektrod do vnitřního ucha, eliminuje třes ruky operatéra a umožňuje výrazně zpomalit rychlost vkládání elektrodového svazku, čímž chrání jemné struktury vnitřního ucha. Robotické rameno je nicméně stále řízeno a naváděno chirurgem, který zvolením správného úhlu a rychlosti pohybu zajistí šetrný a bezpečný průběh operace. Není to však jediná indikace, RobOtol může pomoci i u dalších operací v oblasti ucha jako je například třmínková chirurgie, tympanoplastické operace či aplikace léčiv do středouší,“ říká prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Hlavním přínosem robotického ramene je atraumatické, šetrné zavedení elektrodového svazku do vnitřního ucha, vyznačující se minimálním poškozením okolních struktur. Tuto skutečnost potvrzuje elektrokochleografické měření, které je prováděno během operace.

„Elektrokochleografie je metoda, která se využívá během kochleárních implantací k monitorování stavu kochlei během zavádění elektrody. To dává chirurgovi možnost upravovat zavádění tak, aby nedocházelo k poškození vnitřních struktur. Dojde-li k doteku s vnitřními strukturami kochley, elektrická odpověď buněk vnitřního ucha se sníží a biomedicínský inženýr může informovat chirurga, že je třeba polohu elektrody upravit,“ vysvětluje Ing. Miroslav Okluský.

21. března 2022 byl při první operaci robotickým ramenem RobOtol na Klinice ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol zaveden kochleární implantát do vnitřního ucha dětskému pacientovi. Dvouletý chlapec absolvoval ihned po narození screeningové vyšetření sluchu, při kterém bylo vysloveno podezření na sluchovou vadu, po sérii dalších testů byla diagnostikována praktická hluchota. Pacient nerozuměl lidské řeči ani po zesílení s nejlepšími sluchadly a jeho řeč se nerozvíjela, proto byl indikován ke kochleární implantaci.

„Při operaci jsme využili robotické rameno k zavedení elektrody na jedné straně a na druhé straně jsme elektrodu zavedli klasickým způsobem. Cílem je šetrné zavedení elektrody pomocí robotického ramene s vyloučením faktoru možného třesu ruky chirurga,“ upřesňuje doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. přednosta Kliniky ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol.

S kochleárním implantátem bude malý pacient slyšet a rozumět řeči. Předpokládáme, že se postupně naučí mluvit a dožene své slyšící vrstevníky.

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tVmwM5p05FM

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než jeden milion pacientů.

Kontakt pro média:

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., e-mail: jan.plzak@fnmotol.cz
doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., e-mail: zdenek.cada@fnmotol.cz
Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Skip to content