Tiskové prohlášení k hospitalizaci bývalého prezidenta Miloše Zemana 18.03.2024

Pan Miloš Zeman setrvává v péči lékařů FN Motol po prodělané operaci pro kritické nedokrvení dolní končetiny. Po odstranění krevní sraženiny a provedení angioplastiky tepen došlo k obnovení prokrvení a rozvoji takzvaného reperfuzního syndromu, který se projevuje otokem končetiny. Tento stav byl hned v rámci první operace řešen fasciotomiemi. Jedná se o naříznutí krytů svalů s ponecháním nářezů do doby, než dojde k ústupu otoku. Tyto nářezy je nutné pečlivě a pravidelně ošetřovat, než je možné je opět uzavřít. Pan Miloš Zeman je při vědomí, orientován, spolupracuje při zahájení rehabilitace. Vzhledem k uvedenému dosavadnímu průběhu nelze délku hospitalizace predikovat.

Lékařské konzilium:

MUDr. Lucie Valentová Bartáková, náměstek pro léčebně preventivní péči

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Radovan Fiala, Ph.D., primář Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Jindra Lochmanová, primářka Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

MUDr. František Mošna, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Tiskové prohlášení k hospitalizaci bývalého prezidenta Miloše Zemana_18-03-2024

Skip to content