FN Motol patří v operacích páteře mezi špičky v Evropě

Praha, 19. dubna 2023 – Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol je vysoce specializovaným pracovištěm, vyznačujícím se moderními diagnostickými i léčebnými metodami. V nedávné době získala nejprestižnější vyznamenání ve svém oboru – Evropskou akreditaci a zařadila se tak mezi nejšpičkovější pracoviště v Evropě.

Spondylochirurgie, neboli chirurgie páteře, je medicínský obor na pomezí ortopedie, neurochirurgie a z pohledu operačních přístupů i obecné chirurgie. Věnuje se operační, ale i konzervativní léčbě onemocnění páteře. Nejčastěji léčenou diagnózou je degenerativní onemocnění krční a bederní páteře, následují úrazy, nádory, záněty a deformity. V současné době je obor spondylochirurgie nástavbovým oborem na základní obory ortopedie a neurochirurgie s vlastní atestací. V České republice jsou operace páteře prováděny na 25 pracovištích, na některých pouze částečně. Celkem je na všech pracovištích provedeno za rok přibližně 15 tisíc operačních výkonů.

„Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol je unikátní v rámci celé republiky, věnujeme se výhradně páteřní chirurgii a to v plné šíři včetně nejsložitějších diagnóz, na které se specializujeme. Klinika disponuje třinácti specializovanými lékaři, kteří věnují všechnu svoji energii a umění právě a pouze páteřní chirurgii. A to je opravdu unikátní nejen u nás, ale i v Evropě,“ říká prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol.

Specializace přináší výrazný profit pro pacienty. Přínos tkví ve zvýšené bezpečnosti operace, kontrolní mechanismy splňují nejpřísnější evropské normy, které vedou ke snížení možných komplikací. Za rok klinika odoperuje přes 1500 pacientů a řada operačních výkonů je již rutinní.

Evropská akreditace v oboru spondylochirurgie je prestižní vyznamenání mnohaleté činnosti. Certifikát uděluje společnost Eurospine – Spine Society of Europe, která sdružuje odborníky na páteř, zaměřující se na klinickou péči i výzkum. Akreditace je hodnocením dlouhodobé standardní práce. Pro pacienty je potvrzením, že zvolili správné pracoviště, a že o ně bude postaráno na nejvyšší možné úrovni. Klinika poskytuje pacientům záruku, že budou léčeni erudovanými odborníky, špičkami v oboru chirurgie páteře, podle nejmodernějších znalostí a postupů.

„Je to velké vyznamenání pro celý tým naší kliniky spondylochirurgie i pro nemocnici jako takovou. Získání akreditace znamená vyšší prestiž v domácí i zahraniční odborné společnosti a přináší doloženou informaci o kvalitě pracoviště nezávislým posuzovatelem. Navíc jsme akreditaci získali v celé škále spondylochirurgie, tj. úrazy, záněty, tumory, degenerace, deformity. Evropská akreditace je jasným signálem pro kolegy i laiky, že se zde dělá medicína na nejvyšší možné úrovni. Takových pracovišť je v Evropě nyní jen velmi málo, kolem třiceti,“ dále vysvětluje profesor Štulík a dodává: „Velké díky patří schopným manažerům, kteří se ujali hlavní úlohy a provedli nás akreditačním procesem s lehkostí, i celému kolektivu lékařů a sester za dlouhodobou standardně vysoce kvalitní práci.“ 

Kontakt pro média:

Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Tisková zpráva ke stažení: FN Motol patří v operacích páteře mezi špičky v Evropě

Skip to content