Revoluční změna v transportu orgánů otevírá zcela nové možnosti u transplantace plic

Praha – 29. června 2023 – Ve Fakultní nemocnici v Motole byla v rámci Národního programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku na konci června provedena 40. transplantace v letošním roce. Pro transport a uchování plic byl poprvé aplikován zcela nový přístup, kdy k transportu nebyl využit box s ledem, ve kterém se teplota pohybuje pod 4 °C a klesá k bodu mrazu, ale box LUNGGUARD, kde je udržována výrazně vyšší teplota kolem 8 °C, která je zcela konstantní a bez výkyvů.

Podle čerstvě publikovaných studií může být doba studené ischemie v těchto podmínkách výrazně delší, funkce plic je bezprostředně po transplantaci lepší a umožňuje dosažení lepších krátkodobých a dlouhodobých výsledků.

Publikované studie ukazují, že by prodloužení studené ischemie za takto vhodných teplotních podmínek mohlo přinést zlepšení funkce štěpu ochranou funkce cytoplazmatické membrány a nižším rizikem poškození mitochondrií.

Transplantaci podstoupil 56letý muž s respiračním selháním v terminální fázi při plicní fibróze. Byl proveden vzdálený odběr plic, plíce byly uloženy, transportovány, uchovávány v systému LUNGGUARD a následně byla provedena bilaterální sekvenční transplantace plic s ECMO podporou.

„Funkce plic bezprostředně po transplantaci byla velmi dobrá, pacient byl okamžitě na operačním sále odpojen od mimotělního oběhu, následující den také od ventilátoru a dýchá spontánně. Doba studené ischemie byla 14 hodin oproti obvyklým 4 – 8 hodinám, to nám přináší obrovskou logistickou výhodu, kdy můžeme akceptovat odběry ze vzdálenějších pracovišť, ale také například dva odběry najednou, i když máme k dispozici pouze jeden tým. Jedny plíce mohou počkat v tomto boxu, než se dokončí transplantace, na kterou naváže druhá,“ vysvětluje prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Odborné studie s daty podporujícími aplikaci této revoluční metody s využitím vyšších teplot byly poprvé představeny na kongresu International Society for Heart and Lung Transplantation v americkém Denveru v dubnu letošního roku a zároveň byly publikovány v prestižních časopisech jako je New England Journal of Medicine.

 „Jsme rádi, že tato metoda byla tak rychle implementována do praxe našeho transplantačního programu a zlepší jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky,“ dodává profesor Lischke.

Skip to content