Odstranění časného nádoru žaludku bez nutnosti operace: Lékaři FN Motol poprvé využili rozšířené možnosti technologie EFTR

Po úspěšném uplatnění technologie EFTR (Endoscopic Full-Thickness Resection) v oblasti tlustého střeva nyní lékaři Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol jako první v České republice využili tuto metodu také k odstranění časného nádoru v oblasti žaludku.

Mladá 39letá pacientka se od svých osmi let léčí s cukrovkou 1. typu s řadou následných komplikací, které tato nemoc přináší (z těch nejzávažnějších postižení zraku se slepotou a nezvratné selhání ledvin s nutností dialýzy).

V rámci přípravy před plánovanou dialýzou byla pacientce zjištěna chudokrevnost, která byla následně i vyšetřována. Mezi jinými bylo provedeno vyšetření žaludku pomocí gastroskopie, při které lékaři objevili v žaludku dva těsně sousedící polypózní útvary. Následný histologický rozbor těchto útvarů potvrdil, že se jedná o neuroendokrinní nádor (vzácnější typ nádorového onemocnění). Po konzultaci onkologa byla provedena vyšetření k vyloučení toho, zda se nádor nerozšířil i do jiných částí těla. Provedená vyšetření naštěstí rozšíření neprokázala.

Vzhledem k tomu, že se neuroendokrinní nádor u pacientky nerozšířil mimo oblast žaludku, a rovněž s ohledem na jeho velikost, se lékaři Interní kliniky FNM rozhodli pro využití technologie EFTR. Metoda je na Interní klinice hojně využívána v běžné praxi při zákrocích v oblasti tlustého střeva, nově je však dostupná také modifikace pro výkony v oblasti žaludku a dvanácterníku. Patologický útvar je při této metodě endoskopicky odstraněn spolu se stěnou orgánu v celé své šíři a současně je ještě před tímto odstraněním toto místo zajištěno speciálním klipem (svorkou), aby nedošlo k proděravění stěny orgánu. Pacient je díky EFTR technice ušetřen operačního výkonu s “otevřením” dutiny břišní a i délka hospitalizace je zkrácena pouze na 24–48 hodin. Obdobný výkon na žaludku pomocí techniky EFTR nebyl dosud v České republice uveřejněn.

OVE_FTRD System_klinische Bilder und Abbildungen_

„Všechno proběhlo velmi rychle, uspali mě, asi 20 minut jsem byla na operačním sále a pak jsem se probrala a bylo to za mnou. Všichni tady, ať už lékaři, sestry, sanitáři, všichni se chovají hezky a snaží se mi pomoci a já jsem za to nesmírně vděčná a všem moc děkuji,“ říká mladá pacientka.

„Díky tomuto unikátnímu výkonu za pomoci techniky EFTR se nám nádor v žaludku podařilo úspěšně odstranit i bez nutnosti chirurgického zákroku. Vzorky byly odeslány na histologii a na jejich základě bude stanoven další postup. Většina pacientů s neuroendokrinními nádory má dobrou prognózu přežití, což pevně věřím, bude i osud naší pacientky,“ dodává prof. MUDr. Radan Keil Ph.D., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, který výkon provedl.

Tisková zpráva: Odstranění časného nádoru žaludku bez nutnosti operace

Skip to content