Mezioborová spolupráce ve FN Motol: Průlomový lék na diabetes odhaluje svůj další potenciál

V roce 2014 přišly do světa medicíny preparáty nazvané glifloziny. Slibný lék z počátku pomáhal především oddálit komplikace cukrovky. Následné klinické studie nyní odhalují, že potenciál léku je mnohonásobně větší.

Glifloziny umí zlepšit příznaky chronického srdečního selhání, snížit počet hospitalizací a úmrtnost. Prokázalo se také, že mají schopnost ochránit ledviny, zpomalit zhoršování funkce ledvin a oddálit dialýzu až o několik let.

“Tento lék předepisujeme našim pacientům pro prokazatelně příznivý vliv na průběh onemocnění ledvin, neboť vede ke zpomalení zhoršování jejich funkce. Jedná se o léčbu, která skutečně oddaluje zahájení dialýzy a tím výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů s chronickým onemocněním ledvin,” říká MUDr. Petr Hoffmann, nefrolog Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Léky mají pozitivní vliv nejen na pacienty s diabetem a onemocněním ledvin, velmi dobré výsledky mají rovněž u pacientů s chronickým srdečním selháním. Toto ovšem platí pouze, je-li léčba zahájena včas.

„Glifloziny se v kardiologii používají v léčbě srdečního selhání (se sníženou i zachovalou ejekční frakcí levé komory), přičemž snižují především riziko úmrtí či hospitalizace pro srdeční selhání. V současnosti jsou glifloziny součástí standardního léčebného algoritmu u těchto pacientů. V nejbližší době očekáváme výsledky klinických studií, které testují použití gliflozinů také u dalších skupin kardiologických nemocných,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Velmi zásadní je časné nasazení léků. Pravidelné kontroly u ambulantního specialisty (diabetologa, kardiologa, nefrologa) včetně odběrů krve a moči by měly být samozřejmostí, vedou k časné diagnóze komplikací a zahájení jejich léčby.

„Od té doby, co užívám glifloziny se mi vrátila radost do života. V důsledku nemoci jsem musel omezit řadu činností, které jsem miloval, ale nyní mohu opět dělat všechno, co mě baví“, popisuje svou zkušenost pan Petr, pacient s chronickým srdečním selháním.

Dnes je léčba u většiny indikací hrazena zdravotní pojišťovnou a lék může předepsat nejen diabetolog, ale i kardiolog a nefrolog, a to všem pacientům, kteří splní ostatní kritéria pro léčbu.

„Díky gliflozinům se ukázalo, že naše specializace toho mají společného více, než jsme si mysleli, jelikož srdce, ledviny a metabolismus se ovlivňují navzájem a pokud je některá složka poškozená, dochází i k poškození ostatních dvou. Z toho důvodu je velmi důležitá mezioborová spolupráce, která se díky gliflozinům postupně rozvíjí,“ dodává MUDr. Karolína Hricová z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Tisková zpráva: TZ_Průlomový lék na diabetes odhaluje svůj další potenciál

Skip to content