Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole odstraňují časné nádory střeva bez nutnosti operace

Praha, 19. května 2023 – Revoluční technologii EFTR (Endoscopic Full-Thickness Resection) zařadili do běžné praxe lékaři Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol. Nová metoda umožňuje provádět chirurgický zákrok pomocí endoskopu v oblasti tenkého a tlustého střeva i v dalších částech zažívacího traktu. Její pomocí lze odstranit časné nádory, neodstranitelné zbytky polypů či nepokročilé léze, a to až do průměru dvou a půl centimetru. Výkon je neinvazivní a délka hospitalizace je zkrácena na 24 – 48 hodin.

„Pacientů s nálezem v oblasti tenkého i tlustého střeva v posledních letech přibývá. V minulosti byli odsouzeni k chirurgickému zákroku, a to i opakovaně. Například k odstranění polypu se často muselo přistoupit vícekrát, protože zůstávala rezidua, která nebylo možné standardním způsobem odstranit,“ říká prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Technologie EFTR rozšiřuje možnosti endoskopických operací. Patologický útvar je odstraněn i se střevní stěnou v celé své šíři a současně je toto místo uzavřeno speciálním klipem. Délka výkonu včetně anestézie se pohybuje v rozmezí 60 – 90 minut, samotná aplikace EFTR pak v řádu vteřin.

„V první fázi najdeme lézi a označíme si její okolí, zavedeme endoskop, na kterém se nachází velký klip a jakási průhledná čepička – EFTR. Lézi pak uchopíme kleštěmi, vtáhneme ji do čepičky, pomocí klipu sešijeme stěny k sobě a následně je uřízneme. Revoluční je to v tom, že dříve jsme mohli jít pouze po povrchu, tímto způsobem můžeme odstranit celou část stěny střeva, vysvětluje profesor Keil.

Full- Thickness Resection

Významným benefitem pro pacienta je nejen neinvazivní přístup, tedy minimalizace vzniku jizev, ale také zkrácení doby hospitalizace. Samotný zákrok je proveden po předcházející přípravě (vyčištění střev) v den nástupu. V případě, že pacient nemá žádné obtíže, je druhý den propuštěn do domácího ošetření. V následujících dnech je pak informován o výsledcích histologického vyšetření vzorku.

„Měli jsme zde pacienta, kterému vrůstal polyp do stěny apendixu. Standardně bychom v tomto případě museli přistoupit k běžné chirurgické operaci, místo toho jsme pomocí EFTR odstranili celý apendix i s polypem zevnitř. V současné době provedeme na naší klinice 20 – 30 takových výkonů ročně a lze předpokládat, že toto číslo rychle poroste“, dodává profesor Keil.

Kontakt pro média:
Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Celá tisková zpráva: TZ_Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole odstraňují časné nádory střeva bez nutnosti operace

Skip to content