Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra

loga-EU-NPO-MZCR

Projekt „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Název projektu:
Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra

Registrační číslo:
CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_048/0007583

Identifikace výzvy:
Číslo výzvy 31_22_048
Komponenta 6.2,  Subkomponenta 6.2.3

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je přispět ke zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče, který bude dlouhodobě zatížen negativními dopady pandemie covid-19, a adaptovat tento systém na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem.
Vybudování a uvedení do provozu českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra (výstavba nových objektů, změna stávající stavby, pořízení zdravotnické techniky, informačních technologií a dalšího vybavení). Navýšení počtu lůžek pro léčbu onkologických onemocnění.

Skip to content