Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

loga-EU-NPO-MZCRProjekt „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Název projektu:
Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

Registrační číslo:
CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581

Identifikace výzvy:
Číslo výzvy 31_22_049
Komponenta 6.1,  Subkomponenta 6.1.1.1

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je zvýšení odolnosti systému zdravotní péče:

  1. Podpora investice vedoucí ke vzniku centra simulační medicíny a umožnění zařazení simulací jako standardního vzdělávacího nástroje do systému specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
  2. Budování či rozšíření kapacit umožňujících včasný záchyt přenosných nemocí v populaci a jejich včasnou diagnostiku, což následně usnadní a urychlí proces nastavení léčebných a preventivních opatření a intervencí.
Skip to content