Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

S příslibem možnosti vzniku samostatného specializovaného spondylochirurgického oddělení se dr. Štulík v listopadu 2001 přemístil z ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV na 1. ortopedickou kliniku FN Motol. Zde se začal plně věnovat pouze chirurgii páteře. V rámci standardního ortopedického oddělení byly vyčleněny tři pokoje a k elektivní operativě jeden operační den. Traumata byla řešena separátně na traumatologickém operačním sále.

Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů a operačních výkonu se v průběhu několika málo měsíců podařilo založit oddělení zcela samostatné. 1. září 2002 bylo otevřeno spondylochirurgické oddělení FN Motol. Organizačně jako polovina jednoho celku společně s oddělením neurochirurgie pro dospělé, které dosud v Motole chybělo. Dva oddělené primariáty tak měly společný střední zdravotní personál. Operační sál k elektivním operacím k dispozici v úterý, čtvrtek a každý sudý pátek, postupně pak každý pátek. Následně došlo k úplnému oddělení sálu a zanedlouho i rozdělení oddělení, kdy se neurochirurgie přestěhovala do nově jí přidělených prostor.

S počátkem vzniku samostatného oddělení se datuje i vznik Spondylochirurgického centra FN Motol, které bylo ustaveno ze zástupců jednotlivých specializací tak, aby byly stanoveny algoritmy péče o pacienty s onemocněním páteře a míchy ve FN Motol a léčba tak byla racionální a co nejvíce účinná.

Od roku 2007 je naše pracoviště z hlediska výuky součástí III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Věnujeme se především výuce studentů 5. a 6. ročníku 1. LF UK a postgraduálnímu vzdělávání tuzemských i zahraničních lékařů v oboru spondylochirurgie. Úzce spolupracujeme rovněž s I. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN, 1. ortopedickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Ortopedickou klinikou 1. LF UK a NNB, Klinikou ortopedie 1. LF UK a ÚVN.

Během svého působení se oddělení zařadilo dle databáze spondylochirurgických výkonů ČSCHS na první místo v klasifikaci tuzemských pracovišť. Pracoviště koncentruje až 25 % všech úrazů páteře v ČR, dále je zaměřené na léčbu primárních nádorů páteře u dětí a dospělých, deformity páteře u dětí a dospělých a chirurgii kraniocervikálního přechodu. V oblasti rozsáhlých resekcí tumorů oddělení vypracovalo, vyzkoušelo a publikovalo nové operační techniky všeobecně přijaté u nás i v zahraničí.

Motolské Oddělení spondylochirurgie od svého vzniku v roce 2002 publikovalo celkem 60 prací v domácích i zahraničních časopisech (22 publikací v časopisech s IF, celková hodnota IF 29,874, průměrná hodnota IF 1,358). Celkem 4krát byly práce oceněny Zahradníčkovou cenou za nejlepší publikaci časopisu Acta Chir. Orthop.  Traumatol. Čech. V roce 2010 byla publikována kniha Poranění krční páteře, která byla v roce 2012 vydána v anglické mutaci jako Cervical Spine Trauma. Kniha získala Chlumského cenu ČSOT za nejlepší publikaci v roce 2013 a byla též oceněna rektorem UK.

Dne 1. ledna 2016 došlo ke vzniku Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, jako první svého druhu v ČR, a to po vzoru zahraničních univerzitních center. Tento počin znamená významný přínos pro rozvoj spondylochirurgie v ČR, pro její pregraduální a především postgraduální výuku. 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY